Факультет психології і соціальної роботи

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту

Кафедра психології

Кафедра дошкільної освіти

Абітурієнтам

Навчально-методичний кабінет

Новини факультету

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

2 грудня 2019 року в м.Київ відбувся науковий семінар "Актуальні проблеми психології особистості", проведений Лабораторією когнітивної психології Інституту психології ім.Г.С.Костюка та кафедрою загальної та практичної психології НДУ ім. М.Гоголя.

Семінар відбувся у рамках співпраці двох навчальних закладів, оскільки вже другий рік існує спільна Лабораторія когнітивної психології особистості, що об'єднує ці два заклади.

У рамках семінару з науковими доповідями виступили: Н.В.Чепелєва, д.пс.н., проф., дійсний член НАПН України з темою: "Дискурсивні технології самопроектування особистості".

Доповідачем було розглянуто три рівні дискурсивного самопроектування, відповідно до рівнів розвитку особистості.

Цікаво, що на кожному з рівнів функціонують різні особливості дискурсивного самопроектування, що включають у себе способи організації досвіду особистості, текстової об'єктивації цього досвіду, різні стратегії смислотворення, а також способи розуміння себе і світу.

С.Ю.Рудницька, д.пс.н., доц., завідувач лабораторії когнітивної психології Інституту психології ім.Г.С.Костюка НАПН України з темою: "Функціональна модель конструювання досвіду особистості".

Доповідач глибоко і детально проаналізувала рівні конструювання досвіду особистістю, згідно з якими виділила характеристики та одиниці досвіду, способи його організації, стратегії дискурсивного конструювання, а також смислову позицію особистості у процесі цього конструювання.

М.В.Папуча, д.пс.н., проф., завідувач кафедри загальної та практичної психології Ніжинського державного університету ім.М.Гоголя з темою: "Проблема роботи з емпіричним матеріалом у психології особистості".

У доповіді було чітко визначено кризу сучасної психології у сфері роботи з емпіричним матеріалом - його збору, аналізу й інтерпретації.

Зокрема, автор звернув увагу на те, що методологія дослідження часто не враховує способу отримання емпіричних даних, який, зазвичай базується на стимул-реактивних процедурах, які вже не є актуальними для сучасної психології.

Ці процедури, відповідно, дають результат, що, на жаль, не показує об'єктивної картини функціонування особистості, тому вони потребують перегляду і пошуку інших шляхів дослідження.

О.І.Михайлова, к.пс.н., доцент кафедри загальної та практичної психології Ніжинського державного університету ім.М.Гоголя з темою: "Стресостійкість як складова структури особистості".

Доповідачка розкрила актуальність вирішення проблеми стресу для сучасного суспільства, шляхи та необхідність формування стресостійкості сучасної особистості.

Особливо відзначила роль переживання, рефлексії, когнітивної переробки та усвідомлення досвіду в результаті стресу, а також творчості, смислоутворення та пошуку особистістю нових ресурсів.

Семінар відбувся у дуже теплій атмосфері, глибокі доповіді викликали значний інтерес і жваве обговорення.

В обговоренні взяли участь Н.Ф.Литовченко, І.В.Лебединська, Є.С.Медвідь, О.О.Зарецька, Т.Г.Здоровець, О.М.Шиловська, О.Д.Кресан, О.В.Зазимко, Т.О.Гетьман,І.В.Березко, І.В.Кошова, А.В.Кирилов, І.Степура.

Наукові здобутки та результати досліджень дали цікаві підґрунтя для подальших психологічних пошуків і робіт.

За результатами семінару планується публікація наукового збірника "Актуальні проблеми психології". Том 2: Психологічна герменевтика.

Дякуємо колегам зі спільної лабораторії когнітивної психології особистості за змістовну роботу і глибокий науковий аналіз актуальних проблем сучасної психології.

Бажаємо усім, хто цікавиться психологією, розширювати і поглиблювати свої знання.

До нових зустрічей!

 

Прочитано 740 разів

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet 

Google Analytics Alternative