Факультет психології і соціальної роботи (архів)

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту

Кафедра психології

Кафедра дошкільної освіти

Абітурієнтам

Навчально-методичний кабінет

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти.

Центр соціально-педагогічних досліджень

Новини факультету

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

E-mail: hordienkotana@gmail.com

Посада – доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Науковий ступінь – кандидат педагогічних наук (2012).

Вчене звання – доцент кафедри педагогіки (2015).

Стаж роботи: 20 років 

 

ВИКЛАДАЄ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство»

Основи інклюзивної педагогіки в початковій школі

Діяльнісний підхід в початковій школі

 

ОСВІТНЄ І НАУКОВЕ ЗРОСТАННЯ. Вищу освіту здобула у 2001 р., закінчивши Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя за спеціальністю «Історія та народознавство»; здобула кваліфікацію вчителя історії та народознавства.

У 2010 р. закінчила аспірантуру Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова та захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів в системі багаторівневої професійної підготовки» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (диплом кандидата педагогічних наук – 2012 р.).

 

ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ. Із 2001 р. працює в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на посадах асистента (2001-2012 рр.), старшого викладача (2013 р.), доцента (з 2014 р.).

Входить до складу робочої групи з упровадження спецкурсу «Діяльнісний підхід у початковій школі» (всеукраїнський проєкт згідно Меморандуму про взаєморозуміння між МОН України та The LEGO Foundatiom (Данія) - наказ Міністерства освіти і науки України № 209 від 14.02.2020 та № 928 від 26.08.2021.

Членкиня професійного об'єднання «Центр українсько-європейського наукового співробітництва».

Лауреат IX Всеукраїнського конкурсу «Творчий вчитель-обдарований учень 2021» у номінаціях: «Організація освітнього процесу» з проєктом «Мої улюблені книжки» та «Авдиторія НУШ своїми руками»,

Наукові інтереси, публікації. Основний напрямок наукових пошуків – професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи.

У своєму науковому доробку має більше 150 публікацій, серед яких колективні монографії, наукові статті у фахових, зарубіжних та наукометричних виданнях SCOPUS, навчальні посібники, методичні рекомендації та ін.

Кожного року бере участь у понад 10 наукових конференціях міжнародного і всеукраїнського рівнів.

 

ДЕЯКІ З ОСТАННІХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ:

Посібники і методичні рекомендації:

 1. Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство» в початковій школі: навч.-метод. посіб. Укладач Т.В. Гордієнко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 187 с.

 2. Основи педагогічної діагностики в початковій школі: навч.-метод. посіб. Укладач Т.В. Гордієнко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. С.91

 3. Основи педагогіки: нвчально-методичний посібник для студентів І курсу факультету психології та соціальної роботи спеціальності 013 Початкова освіта. Укл. Т.В.Гордієнко. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2021. 115 с.

 4. Гордієнко Т.В. Каліграфія: навчально-методичний посібник. Ніжин: НДУ ім.М.Гоголя, 2015. 116 с.

 5. Початкова школа та студент-практикант: навч.-метод. посіб. / укл. Є.І.Коваленко Л.О. Дубровська, Н.В.Білоусова, Т.В.Гордієнко, В.Л. Дубровський, О.С. Філоненко – Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2016. 171 с.

 6. Інноваційні методики освітньо-виховної роботи початкових шкіл з інклюзивним навчанням: методичні рекомендації. Укладач: Т.В.Гордієнко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 58 с.

 7. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з педагогіки для студентів ІІІ курсу факультету психології та соціальної роботи спеціальності 013 Педагогічна освіта Укладачі: Л.О.Дубровська, Т.В.Гордієнко. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, видання – 2-ге, перер. та доп., 2021. 52 с.

 8. Плани семінарських і лабораторних занять з педагогіки для студентів III курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Укладачі. : Н.В.Білоусова, Т.В.Гордієнко, Н.М.Демченко . Ніжин : НДУ ім.. М. Гоголя, 2018. 23с.

 

Наукові статті:

 1. Bilousova Nadiia, Hordiienko Tetiana, Demchenko Nataliia, Filonenko Olena, Bobro Artur. The organisation of educational space in the new Ukrainian school. Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, Volume 8, No. 3, 2020, pp. 270-279. Доступна по следующей ссылке:https://www.lifescienceglobal.com/journals/journal-of-intellectual-disability-diagnosis-and-treatment/volume-8-number-3/82-abstract/jiddt/4018-abstract-the-organisation-of-educational-space-in-the-new-ukrainian-schoo (DOI: https://doi.org/10.6000/2292-2598.2020.08.03.2(індексується в SCOPUS)

 2. Гордієнко Т. В., Білоусова Н. В. Упровадження інноваційних технологій в освітній процес початкової школи Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. № 4 2017. С. 62-68 (IndexCopernicus, GoogleScholar, SSN 2076-586Х, ICV 2015: 53.99)

 3. Надія Білоусова, Лариса Дубровська, Тетяна Гордієнко, Валерій Дубровcький Самовдосконалення як один із критеріїв професійної компетентності вчителя початкової школи Вісник Львівського університету. Випуск 32. Серія педагогічна. Львів: ЛНУ ім.Івана Франка, 2017. С.487-494 (ІSSN 2078-5526)

 4. Гордієнко Т.В. Формування освітніх компетентностей учнів початкової школи у змісті навчального предмета «Я у світі» Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічна науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). За заг. ред. проф. Є.І.Коваленко. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, № 3, 2017. С.56-62. (ISSN 2522-1736)

 5. Гордієнко Т.В. Долматова М.П. Особливості професійної підготовки вчителя початкової школи Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічна науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). За заг. ред. проф. Є.І.Коваленко. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, № 3, 2018. – С.18-23 (ISSN 2522-1736)

 6. Гордієнко Т.В., Білоусова Н.В., Дубровська Л.О., Дубровський В.Л. Підготовка вчителя початкової школи до формування культури поведінки молодших школярів Актуальные научные исследования в современном мире, выпуск 5(49), часть 4, май 2019 г, Переяслав-Хмельницкий, ISSN 2524-0986 Включений у наукометричні бази: Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=JP57y1kAAAAJ&hl=uk, Бібліометрика української наукиhttp://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=journals, Index Copernicushttp://journals.indexcopernicus.com/++++,p24785301,3.html

 7. Гордієнко Т.В., Унгуряну Л.Ф.Особливості розвитку творчих здібностей молодших школярів Актуальные научные исследования в современном мире. Переяслав-Хмельницкий, 2019. Вып. 6(50), ч. 7 с.97-103 ISSN 2524-0986 Включений у наукометричні бази:  Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=JP57y1kAAAAJ&hl=uk  Бібліометрика української науки http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=journals  Index Copernicus  http://journals.indexcopernicus.com/++++,p24785301,3.html

 8. Гордієнко Т.В. Психолого-педагогічні основи використання наочності на уроках природознавства у початкових класах Актуальные научные исследования в современном мире. Журнал - Переяслав, 2020. Вып. 2(58), ч. 6, с.60-65.  Включений у наукометричні бази:  Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=JP57y1kAAAAJ&hl=uk Бібліометрика української науки http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=journals, Index Copernicus  http://journals.indexcopernicus.com/++++,p24785301,3.html

 9. Ткаченко Т.С., Гордієнко Т.В. Теорія та методика розвитку понять у психолого-педагогічній та методичній літературі Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічна науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Т.М.Турчин. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, № 4, 2019. С.  с.26-33 ISSN 2522-1736, ISSN Online 2663-4902, Index Copernicus international ICV 2018: 72.46

 10. Філоненко О.С., Білоусова Н.В., Гордієнко Т.В. Організація пропедевтичної практики майбутніх учителів початкових класів як педагогічна проблема. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. № 71, Т.2. 2020. С.235-240 ISSN 1992-5786, Index Copernicus International (Входить до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з педагогічних наук

 11. Гордієнко Т.В., Дубровська Л.О., Дубровський В.Л. Форми та методи інклюзивного навчання на уроках математики в початковій школі. Науковий вісник Південноукраїнського педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. Випуск 2 (135). Одеса, 2021. с.68-74. https://nv.pdpu.edu.ua/Magazin  (Входить до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з педагогічних наук

 12. Гордієнко Т.В.Білоусова Н.В., Долматова М.П. Використання технологій критичного мислення під час аналізу навчальних мультфільмів в початковій школіНаукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. В. В. Бурназової. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. № 1. с.44-51 (Входить до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з педагогічних наук

 

Науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації з наукової (професійної тематики)

 1. Гордієнко Т.В., Білоусова Н.В. Проблема соціалізації молодших школярів в педагогічній спадщині Софії Русової. Педагогічні ідеї Софії Русової в контексті Нової української школи: зб. наук. Праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 15-16 лютого 2019р. Ріпки. 2019. с. 65-69. ISBN 978-617-7571-49-9

 2. Гордієнко Т.В., Білоусова Н.В. Застосування технології перевернутого навчання в роботі загальноосвітнього навчального закладу Науковий журнал «Молодий вчений», № 5.2 (69.2) травень 2019 р. с. 102-106. ISSN (Print): 2304-5809, ISSN (Online): 2313-2167 (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: GoogleScholar, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus)

 3. Tatiana Hordienko, Nadya Bilousova, Ludmila Ungureanu Práca s interaktívnou tabuľou v kontexte profesijného rastu učiteľa primárneho vzdelávania VZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ V. Medzinárodný nekonferenčný zborník Prešovská univerzita v Prešove, 2020 р. 52-58. (ISBN 978-80-555-2438-2 EAN 9788055524382), Presov, Slovakia http://www.pulib.sk/web/pdf/web/viewer.html?file=/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova14/subor/978055524382.pdf

 4. ТетянаГордієнкоРанковізустрічівновійукраїнськійшколіVZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ IV. Medzinárodný nekonferenčný zborník PREŠOV 2019 (Словаччина) р.87-92 ISBN 978‐80‐555‐2240‐1 EAN 9788055522401  http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova13

 5. Білоусова Н. В., Гордієнко Т. В., Насилівська І. В. Діагностика рівнів сформованості навички швидкочитання в молодших школярів. Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 9th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. Pp. 356-363. URL: http://sci-conf.com.uaISBN 978-1-4879-3791-1

 6. Гордієнко Т. В., Білоусова Н. В., Унгуряну Л. Ф. Педагогічні умови активізації пізнавальної діяльності молодших школярів Perspectives of world science and education. Abstracts of the 9th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2020. Pp. 404-412. URL: http://sciconf.com.ua. ISBN 978-4-9783419-8-3

 7. Bilousova N. V./Білоусова Н. В., Hordienko T. V./Гордієнко Т.В., Kolesnik L.I./Колесник Л.І Форми та методи формування екологічної вихованості молодших школярів на уроках природознавства International scientific conference ORGANIZATION OF SCIENTIFIC RESEARCH IN MODERN CONDITIONS ‘2020 Conference proceedings May 14-15, 2020 с.378-382 ISBN 979-865-1656-02-8  DOI: 10.30888/979-865-1656-02-8.0 Індексується в: Index Copernicus, Google Scholar

 8. Науменко І.А., Гордієнко Т.В. Нетрадиційні підходи до розв’язання проблеми каліграфічного письма молодших школярі. Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21- 22 квітня 2021 року) : збірник тез. - Бердянськ : БДПУ, 2021. с.100-104

 9. Кириленко Л.О., Гордієнко Т.В. Заочна інтерактивна екскурсія в освітньому процесі сучасної школи. Форми і засоби формування соціальної активності здобувачів освіти в умовах дистанційного навчання: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції / За. заг. ред. Кирилюк С.Д. Ніжин: видавництво НДУ, 2021 с.100-105

 10. Івасенко Т.М., Гордієнко Т.В., Науменко І.А. Підходи до ролі мультиплікаційних фільмів в освітньому процесі початкової школи The 6 th International scientific and practical conference “European scientific discussions” (April 25-27, 2021) Potere della ragione Editore, Rome, Italy. 2021. p.251-257

 11. Демченко Н.М., Білоусова Н.В., Гордієнко Т.В. Технологія критичного мислення у роботі вчителя початкової школи. International scientific and practical conference «Pedagogy and Psychology in the Modern World: the art of teaching and learning» : conference proceedings, February 26–27, 2021. Vol. 2. Riga, Latvia : «Baltija Publishing». p. 38-41. (DOIhttps://doi.org/10.30525/978-9934-26-041-4-68 ) (ISBN 978-9934-26-041-4 © Cuiavian University in Wloclawek, 2021).

 12. Демченко Н. М., Білоусова Н. В., Гордієнко Т. В. Модель підготовки майбутніх вчителів початкової освіти в педагогічних коледжах до інтегрованого навчання учнів. International scientific and practical conference «Pedagogy and Psychology in the Modern World: the art of teaching and learning» : conference proceedings, February 26–27, 2021. Vol. 2. Riga, Latvia : «Baltija Publishing». pages 38-42

 13. Надія Білоусова, Тетяна Гордієнко. Упровадження методу «Футбол 3» під час вивчення навчальної дисципліни «Методика навчання фізкультурної освітньої галузі в початковій школі». Освіта і суспільство VI: Міжнародний збірник наукових праць / Під ред. Т. Несторенко, Р. Бернатової. Бердянський державний педагогічний університет. Ополє: видавництво Вищої школи управління і адміністрації в Ополє, Польща. 567 c. ISBN 978-83-66567-26-9. с. 130-135  https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zbirnyk_Osvita-i-suspilstvo-VI_new.pdf

 14. Тетяна Гордієнко, Надія Білоусова. Знайомство із авторськими методиками навчання письму у процесі практичної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Освіта і суспільство VI: Міжнародний збірник наукових праць / Під ред. Т. Несторенко, Р. Бернатової. Бердянський державний педагогічний університет. Ополє: видавництво Вищої школи управління і адміністрації в Ополє, Польща. 567 c. ISBN 978-83-66567-26-9. с. 135-140  https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zbirnyk_Osvita-i-suspilstvo-VI_new.pdf

 15. ПутряВікторіяСергіївна, ГордієнкоТетянаВолодимирівна (Ніжин, Україна) Деякіаспектинавчаннякаліграфічногописьмаліворукихдітей. Актуальные научные исследования в современном мире. Выпуск 3(71) Часть 6 Март 2021 г. с.190-196. Включен в наукометрические базы: Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=JP57y1kAAAAJ&hl=ukБібліометрика української наукиhttp://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=journalsIndex Copernicushttp://journals.indexcopernicus.com/++++,p24785301,3.htm l

 16. Ярешко Вероніка, Гордієнко Тетяна. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до проведення екскурсій. Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти : тези VIІ Міжнародної науково-практичної конференції (23 квітня 2021 року, м. Чернігів) ; упорядн. : Н. О. Терентьєва. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.В., 2021. с.100-103

 17. Т.В. Гордієнко, Н.М. ДемченкоРозділ 10. Теоретичні основи корекційної роботи з учнями з особливими освітними потребами с.150-168 / NEW IMPETUS FOR THE ADVANCEMENT OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL SCIENCES IN UKRAINE AND EU COUNTRIES: RESEARCH MATTERS April 1, 2021 DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-032-2-10 (колективна монографія, Польща)

 18. Tеtiana Gordienko, Nadija Bilousova Rozdział 4. Pedagogika partnerstwa w nowej ukraińskiej szkole с. 131-145 / Aktualne problemy społeczne Ukrainy i Polski. Aspekty partnerstwa instytucji państwowych i organizacji pozarządowych: monografia. Red. nauk.: H. Bejger, O. Lisovets, S. Borysiuk. Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie; Chełmskie Towarzystwo Naukowe, 2021. (колективна монографія, Польща)

 

Участь в наукових конференціях:

 1.  20 – 21 квітня 2017 р. участь у І Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку» (м.Бердянськ)

 2. 1 – 2 червня 2017 р. участь у науково-практичній конференції «Перші Ушинські читання. Українська освіта і культура в історичному розвитку та в умовах викликів інформаційного суспільства» (м.Чернігів)

 3. 19 – 20 жовтня 2017 року участь у Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 95-річчю кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя «Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого – погляд у майбутнє» (м.Ніжин)

 4. 19 жовтня 2017 року участь у всеукраїнській науково-практичній конференції «Пріоритети у змісті й структурі сучасної початкової освіти в умовах трансформаційних змін» на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (м.Черкаси)

 5. 02 – 03 листопада 2017 року участь у I Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні стратегії педагогічної освіти у вимірах розбудови суспільства сталого розвитку та міжкультурної інтеграції», Київський університет імені Бориса Грінченка (м.Київ)

 6. 15 лютого 2018 р. участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Модернізація професійної підготовки менеджерів», Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, (м. Ніжин)

 7. 28 березня 2018 р. участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Особливості формування соціально активної та професійно зорієнтованої особистості», м. Ніжин, Ніжинська гімназія № 3, (м.Ніжин)

 8. 13-14 березня 2018 р. Участь у ХVІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Макаренківська концепція підготовки вчителів у контексті вітчизняних та світових тенденцій розвитку педагогічної освіти» та Всеукраїнських науково-практичних семінарів «Управлінська майстерність керівника навчального закладу», «Управління проектами у сфері науки, освіти, інновацій та інформатизації», «Управління інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві», Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, (м.Полтава)

 9. 25-26 квітня 2018 р. участь у ІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку», Бердянський державний педагогічний університет, (м. Бердянськ)

 10. 25 - 27 квітня 2018 р. участь у роботі звітної наукової конференції викладачів університету за 2017 р. (Формування педагогічної майстерності вчителя початкової школи шляхом педагогічного тренінгу), Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, (м. Ніжин)

 11. 15 - 17 травня 2018 р. участь у XIV Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, (м.Вінниця)

 12. 22 – 23 травня 2018 р. участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти», Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, (м.Глухів)

 13. 20 серпня 2018 р. участь у літній Міжнародній науковій конференції «Актуальные научные исследования в современном мире», (м. ПереяславХмельницкий)

 14. 19 жовтня 2018 р. участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Початкова освіта:історія, проблеми, перспективи» (м. Ніжин) (участь в організації і проведенні конференції, член організаційного комітету, член редакційної колегії конференції).

 15. 15 – 16 лютого 2019 р Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні ідеї Софії Русової в контексті Нової української школи» 15 – 16 лютого 2019 р., Ріпкінська гімназія імені Софії Русової.

 16. 28 лютого 2019р. Фестиваль нестандартних та дієвих ідей навчання англійської мови у сучасній українській школі (тривалість – 3 години), м.Ніжин.

 17. 6 березня 2019р. вебінар «Розвиток педагогічної майстерності вчителя в процесі реалізації курсу «Українська мова та читання» у 2-х класах на засадах Нової української школи.

 18. 28 березня 2019Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний освітньо-інформаційний простір для формування соціально активної та професійно зорієнтованої особистості: виклики, досягнення, перспективи розвитку в умовах нової української школи», Ніжинська гімназія № 3.

 19. 1-3 квітня 2019р. ІІ Міжнародна конференція «Сучасні інноваційні та інформаційні технології у розвитку суспільства», Вища технічна школа в Катовіце, м. Катовіце, Польща.

 20. 17-18 квітня 2019 року ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти», м.Вінниця.

 21. 28 лютого 2020 р. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференції «Стратегії розвитку сучасної освіти і науки», м.Бердянськ

 22. 26-27 березня 2020р. LIX Міжнародна наукова конференція «Актуальні наукові дослідження в сучасному світі», м.Переяслав-Хмельницький

 23. 27 березня 2020 р. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фундаментальні та прикладні наукові дослідження: актуальні питання, досягнення та інновації», м.Бердянськ

 24. 22-23 квітня 2020 р. ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку», м.Бердянськ

 25. 25 квітня 2020р. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Лабіринти реальності», Монреаль, Канада

 26. 6-7 травня 2020 р. Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах упровадження ідей Нової української школи», м.Прилуки

 27. 13-15 May 2020 IX International Scientific and Practical Conference «Dynamics of the development of world science» Vancouver, Canada.

 28. 12-18 травня 2020 р. VI Міжнароднанауково-практичнаконференція «Неперервнаосвітановогосторіччя: досягненнятаперспективи», вебінар «ДіяльніснийпідхідвосвітіУкраїнисьогодні: думкипроголовне».

 29. May 14-15, 2020 International scientific conference ORGANIZATION OF SCIENTIFIC RESEARCH IN MODERN CONDITIONS, Seattle, Washington,USA.

 30. 20-22 травня 2020 року IX Міжнароднанауково-практичнаконференція «Рerspectives of world science and education» Осака, Япония.

 31. 29-30 травня 2020 р. Міжнародна науково-практична конференція: «Актуальні проблеми непереривної освіти в інформаційному суспільстві» присвячена 185-річчю Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

 32. 28-29 травня 2020 р. І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення».

 33. 25-26 червня 2020 р. Міжнародна науково-практична онлайн конференція: "Педагогічні інновації та інструменти. Техніки для особистого та психологічного розвитку."

 34. 25-26 вересня 2020 р. Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Змішане навчання. Від теорії до практики».

 35. 27-28 вересня 2020 р. Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Спілкування та співпраця. Ключові уміння сучасного педагога». Тренінг «Сучасні діти і каліграфічне письмо».

 36. 15-16 жовтня 2020р. Міжнародна наукова конференція «Ніжинська вища школа у вітчизняному та міжнародному освітянському, науковому і культурно-мистецькому вимірі (1820-2020 рр.)», м. Ніжин.

 37. 21 жовтня 2020р. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Модернізація професійної підготовки менеджерів», м.Ніжин.

 38. 23 жовтня 2020 р. III-я Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Початкова освіта: історія, проблеми ,перспективи», м.Ніжин

 39. 26-27 жовтня 2020 р. Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Компетентнісний підхвд до навчання. Практикум для сучасного вчителя», тренінг «Діяльнісний підхід в НУШ».

 40. 11-13 ноября 2020 г. IV Міжнародна науково-практична конференція THE WORLD OF SCIENCE AND INNOVATION», Лондон, Великобританія.

 41. 24 листопада 2020 р. IIІ Міжнародна науково-практична конференція «Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери», м.Ніжин

 42.   12 січня 2021р. Всеукраїнська науково практична онлайн-конференція «Результативна початкова освіта», Київ (6 годин)

 43. 26–27 лютого 2021 р. Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка і психологія в сучасному світі: мистецтво навчати та навчатися» (м. Влоцлавек, Республіка Польща (15 год.)

 44. February 26–27, 2021 International scientific and practical conference «Pedagogy and Psychology in the Modern World: the art of teaching and learning» : conference proceedings, Riga, Latvia

 45. 26-27 березня 2021 р. участь в роботі LXXI Міжнародній науковій конференції «Актуальні наукові дослідження в сучасному світі» (15 год.), Переяслав

 46. 06 квітня 2021 р. участь в роботі ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Форми і засоби формування соціальної активності здобувачів освіти в умовах дистанційного навчання», Ніжин

 47. 13 квітня 2021 року Всеукраїнська науково-практична конференціяї з міжнародною участю «Фахова підготовка сучасного вчителя початкових класів: реалії та перспективи», Кам’янець-Подільський – Ніжин

 48. 15 квітня 2021 року Всеукраїнська науково - практична конференція «Здобувач освіти в НУШ: домінанти розвитку та шляхи мобілізації ресурсів», м. Хмельницький

 49. 21 квітня 2021 р. Всеукраїнська наукова конференція «Навчання української мови та мов національних меншин учнів закладів загальної середньої освіти в контексті компетентнісного підходу», Київ

 50. 21-22 квітня 2021 року участь в роботі V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку, Бердянськ

 51. April 25-27, 2021 The 6 th International scientific and practical conference “European scientific discussions” Rome, Italy,

 52. 23 квітня 2021 року VIІ Міжнародної науково-практичної конференці «Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти», Чернігів

 

СТАЖУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

Міжнародне стажування:

З 8 листопада по 18 грудня 2020р. – стажування на базі Університету Collegium Civitas у м. Варшава, Польща. Тема: «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі». CERTIFICATE NR 95/2020 (180 годин, 6 кредитів ECTS)

 

Дистанційні курси, тренінги, вебінари, практикуми:

07 травня 2020 р. онлайн тренінг від АПН Укріїни, Інституту обдарованої дитини «Підвищення мотивації до навчання засобами наукової освіти» (сертифікат 3 години / 0,09 кредиту ЄКТС)

13-15 May 2020 IX International Scientific and Practical Conference «Dynamics of the development of world science» Vancouver, Canada. (сертифікат 24 академічнігодини)

30 квітня 2020р. курс «Використанняонлайн-сервісівдлядистанційногонавчання (Telegram, Ding Talk, Storyjumper, Liveworksheets, Free conterence call, Canva) від «ЦентрунеперервноїосвітивідГО «Єврошлях» (сертифікат 6 годин № 290420-15)

12-18 травня 2020 р. VI Міжнароднанауково-практичнаконференція «Неперервнаосвітановогосторіччя: досягненнятаперспективи», вебінар «ДіяльніснийпідхідвосвітіУкраїнисьогодні: думкипроголовне», (сертифікат № 02136144-000700/2020, 2 години), м.ЗапоріжжяПредставленняНДУім.М.Гоголятаспеціальності «Початковаосвіта» запосиланням

May 14-15, 2020 International scientific conference ORGANIZATION OF SCIENTIFIC RESEARCH IN MODERN CONDITIONS, Seattle, Washington,USA, сертифікат № US2-032

20-22 мая 2020 года IX Международная научно-практическая конференция «Рerspectives of world science and education» Осака, Япония (сертифікат 24 академічні години)

25 травня 2020р. курс «Яскрава візуалізація даних для освітніх заходів. (уроків, проектів, випускних тощо.) (Animoto, Renderforest, Genial)» від «Центру неперервної освіти від ГО «Єврошлях» (сертифікат 5 годин, № 240520-01)

30 травня 2020р. міжнародна онлайн-конференція для вчителів від вчителів «Освіта в епоху після COVID-19», сертифікат ID: 43921

29-30 травня 2020 р. Міжнародна науково-практична конференція: «Актуальні проблеми непереривної освіти в інформаційному суспільстві» присвячена 185-річчю Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, сертифікат № 56391691-712

28-29 травня 2020 р. І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення», сертифікат № СУ 3-338

31 травня 2020 р. Вебінар «Використання Google Meet в освітній діяльності» від Антоніни Букач, директорки ТОВ «Академії цифрового розвитку». сертифікат В-004329, 2 години / 0,07 кредитів ЄКТС

11 червня 2020 р. вебінар «Сьоме чуття» або «Як стати вчителем майбутнього» від Осередку розвитку освіти та Сергія Зайцева (Інноваційний конструктор вчителя майбутнього: Мentimeter – онлайн-сервіс для створення опитувань в режимі реального часу, VR-віртуальна реальність) Сертифікат № 391, 2 години / 0,06 кредитів ЄКТС

23 червня 2020 р. вебінар «Система освіти та практика викладання у початковій школі Великобританії: досвід впровадження компетентнісного підходу» від Оксани Вар`янко та ТОВ «Осередок розвитку освіти» Сертифікат № 468, 2 години / 0,06 кредитів ЄКТС

24 червня 2020 р. вебінар «Навички XXI століття: розвивати не можна відмовитися» від Ігора Андрієнкова та освітнього проекту «На Урок», Свідоцтво № В311-432947, 2 години / 0,06 кредиту ЄКТС про підвищення кваліфікації за напрямами «Наскрізні навички», «Практичні прийоми» та набуття таких компетентностей, передбачених стандартами освіти: професійні, інноваційність, навчання впродовж життя

25-26 червня 2020 р. Міжнародна науково-практична онлайн конференція: "Педагогічні інновації та інструменти. Техніки для особистого та психологічного розвитку." від Всеукраїнського освітнього проекту Аtoms Нub, Сертифікат № 864213525-0v

25-26 вересня 2020 р. Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Змішане навчання. Від теорії до практики», диплом № 272006314D

27-28 вересня 2020 р. Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Спілкування та співпраця. Ключові уміння сучасного педагога». Тренінг «Сучасні діти і каліграфічне письмо», сертифікат № 304688722-12v

15-16 жовтня 2020р. Міжнародна наукова конференція «Ніжинська вища школа у вітчизняному та міжнародному освітянському, науковому і культурно-мистецькому вимірі (1820-2020 рр.)», м. Ніжин, Сертифікат № НШВ15підвищення кваліфікації 8 годин

26-27 жовтня 2020 р. Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Компетентнісний підхвд до навчання. Практикум для сучасного вчителя», тренінг «Діяльнісний підхід в НУШ», сертифікат № 444012521-67v

11-13 ноября 2020 г. IV Международная научно-практическая конференция THE WORLD OF SCIENCE AND INNOVATION», Лондон, Великобритания, (сертифікат 24 академічні години)

8 січня 2021 року вебінар «Цифрові інструменти Google для організації ефективного зворотного зв’язку між учасниками освітнього процесу під час дистанційного навчання». Сертифікат № В-0121-1502, 2 години, 0,07 кредитів ЄСТS

12 січня 2021 року Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Результативна початкова освіта». Сертифікат № ВОК-757, 6 годин, 0,2 кредитів ЄСТS

14 січня 2021 року Всеукраїнська онлайн-педрада «Сучасний учитель – дослідник, учений, письменник, актор, психолог, стратег і…». Сертифікат № 4421046881250, 4 години

20 січня 2021 року Всеукраїнський вебінар «Реалізація компетентнісного підходу в процесі вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 4 класах на засадах Нової української школи». Сертифікат № 20012021-134, 2 години

м.Біла Церква, Науково-методичний центр управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, ТОВ «Академія цифрового розвитку», вебінар «Цифрові інструменти GOOGLE для організації ефективного зворотнього звязку між учасниками освітнього процесу під час дистанційного навчання», сертифікат на 2 години № В-0121-1502 від 8.01.2021

м.Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, курс «Організація дистанційного та змішаного навчання на платформі Moodle», сертифікат 60 годин № 016-пк від 9.03.2021

м.Київ, студія онлайн-освіти Ederа, онлайн-курс «Робота вчителя початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами», сертифікат 30 годин від 14.03.2021

м.Київ, студія онлайн-освіти Ederа, курс «Онлайн курс для вчителів початкових класів», сертифікат 60 годин від 21.03.2021

м.Київ, студія онлайн-освіти Ederа, онлайн-курс «Академічна доброчесність», сертифікат 4 години від 23.03.2021

м.Київ, студія онлайн-освіти Ederа, онлайн-курс «Права людини в освітньому просторі», сертифікат 10 годин від 28.03.2021

м.Київ, Центр нової освіти Івана Іванова та платформа «УМІТИ», онлайн-курс «Ефективне використання онлайн-ресурсів для реалізації соціальної, громадянської та ісоричної галузей НУШ», сертифікат 2 години № 114640 від 08.04.2021

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative