Факультет психології і соціальної роботи

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту

Кафедра психології

Кафедра дошкільної освіти

Абітурієнтам

Навчально-методичний кабінет

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти.

Центр соціально-педагогічних досліджень

Новини факультету

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

18 листопада 2021 року відбулося підсумкове заняття, присвячене узагальненню та систематизації знань із курсу «Методика навчання української мови», яке провели два викладачі: доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Киричок Інна Іванівна та завідувач кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Гудима Наталія Василівна.

Заняття, під час якого об’єдналися та працювали студенти двох закладів, забезпечувало їхню академічну мобільність та сприяло розкриттю творчих здібностей, було спрямоване на підготовку компетентного конкурентоспроможного вчителя початкових класів. Мета практичного заняття: сформувати в студентів уміння виявляти, аналізувати, комплексно розв’язувати проблеми, формулювати власну думку, уміти аргументувати; навчити вільно орієнтуватися в шкільниі програмі з української мови; моделювати сучасний урок, використовуючи нові технології навчання; оптимально використовувати можливості рідної мови з метою досягнення для освітніх, виховних і розвивальних цілей, враховуючи при цьому особливості засвоєння мови учнями різних класів; розробляти, організовувати, забезпечувати якісне виконання завдань і їх оцінювання; розвивати критичне мислення, формувати ціннісні орієнтації здобувачів початкової освіти на засадах партнерської взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу; орієнтуватися в інформаційному просторі, знаходити, оцінювати та використовувати інформацію під час професійної діяльності; спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; добирати навчально-методичне забезпечення, зміст, доцільні методи, засоби, технології, форми навчання відповідно до вікових та індивідуальних особливостей учнів на засадах компетентнісного підходу.

Під час заняття студенти виконували значну кількість різнотипних завдань, які передбачали демонстрування знань із курсу сучасної української літературної мови та методики навчання української мови, зокрема, з методики вивчення лексики, морфології, синтаксису, навчання грамоти, розвитку зв’язного мовлення, які спонукали їх аналізувати мовні явища, системно вивчати слово, аналізувати фрагменти уроків з української мови, створювати нові вправи до окремих розділів та ін.

Під час рефлексивного етапу студенти мали змогу висловити власні думки щодо того, наскільки виправдалися їхні очікування щодо заняття. Здобувачі вищої освіти відзначили користь таких занять у професійній підготовці вчителя, висловили враження від пережитих емоцій під час виконання різних завдань та вдячність за можливість об’єднатися.

Дякуємо колегам за співпрацю та позитивну комунікацію!

Прочитано 119 разів

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative