ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Доктор педагогічних наук, професор

На кафедрі працює з 1967 року.
Посада – професор
Науковий ступінь – доктор педагогічних наук (2011 р.).
Вчене звання – професор (2013 р.).
Контакти:

Народилася у 1944 році, а в 1966 – закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М.В. Гоголя за спеціальністю «Біологія і основи сільськогосподарського виробництва» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії і основ сільського господарства середньої школи. З 1966 року по 1967 рік працювала вчителем хімії Кам’янець-Подільської сш № 15. З 1967 року і дотепер працює в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя, пройшовши шлях викладача кафедри хімії на умовах погодинної оплати праці (1967–1969 рр.), асистента (1969–1983 рр.), старшого викладача (1983–1985 рр.), доцента (1985–1991 рр.), зав. кафедрою хімії (1991–2003 рр.), доцента (2003–2011 рр.), професора кафедри хімії з 2011 року і до теперішнього часу.

У 1982 році після закінчення заочної аспірантури в Московському педагогічному інституті імені В.І. Леніна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – методика викладання хімії на тему «Розвиток професійних інтересів студентів педагогічного інституту при підготовці вчителя хімії». У 1987 р. їй було присвоєно вчене звання доцента кафедри хімії.

У 2011 році захистила дисертацію «Становлення і розвиток методики навчання хімії в загальноосвітніх школах України» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія). У 2013 році отримала вчене звання професора кафедри хімії.

Викладає лекційні курси та проводить практичні й лабораторні заняття з таких навчальних дисциплін: «Методика навчання хімії у старшій профільній школі», «Методика рішення олімпіадних задач з хімії», «Методика викладання хімії у закладах вищої освіти». Керує курсовими та магістерськими роботами, має спільні публікації зі студентами.

Лукашова Н.І. є членом методичної комісії природничо-географічного факультету та Методичної Ради університету.

Входить до складу редакційної колегії Наукових записок (Серія «Психолого-педагогічні науки») Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

З 2011 року і дотепер є членом спеціалізованої вченої ради К 26.452.05 в Інституті педагогіки НАПН України.

Виступала офіційним опонентом однієї докторської та 10-ти кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія).

Багаторічна науково-педагогічна діяльність Лукашової Н.І. у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя відзначена: знаками «Відмінник народної освіти УРСР» (1990 р.), «Василь Сухомлинський» (2007 р.), Почесними грамотами МОН України. За вагомий внесок у розвиток університету нагороджена нагрудним знаком «Заслужений працівник Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя».

Лукашова Н.І. має біля 160 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Серед них монографія, шкільні підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, статті та тези доповідей.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative