Підрозділи

Видавництво

Відділ практики

Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою

Міжнародна співпраця

Навчання іноземних громадян

Соціально-гуманітарний відділ

Профком студентів

Профком працівників

Університетський психологічний центр

Навчальна науково-дослідна лабораторія

Гоголезнавчий центр

Студрада

Відділ міжнародних зв’язків є структурним підрозділом університету.

У своїй діяльності Відділ керується чинним законодавством України, Статутом Університету, Колективним договором, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням про відділ, наказами та розпорядженнями ректора, іншими нормативними документами, прийнятими в установленому порядку.

Метою міжнародного співробітництва є розвиток міжнародних відносин університету для його інтеграції у світову та європейську систему освіти та зростання авторитету у світі; організація та забезпечення міжнародної академічної мобільності викладачів та студентів; підвищення рівня кваліфікації викладачів шляхом координації наукових і науково-педагогічних контактів з зарубіжними партнерами в рамках міжнародних освітніх та наукових програм.

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя підтримує тісні зв’язки з міжнародними партнерами та  працює у напрямку розбудови нових партнерств з освітніми та науковими установами країн ближнього й дальнього зарубіжжя.

Нині діє 29 офіційних угод про співпрацю університету з навчальними закладами та науковими установами ближнього й дальнього зарубіжжя.

Студенти та викладачі нашого університету мають можливість взяти участь у програмах обміну, запропонованих нашими партнерами: Мевлана, Фулбрайт, ІМАНС, Еразмус +, DAAD, IREX, SIMO.

КОНТАКТИ:

  • Завідувачка відділом – Черевко Ірина Василівна  +38(04631) 7-1956
  • Фахівець відділу – Онищенко Володимир Володимирович +38(04631) 7-19-73
  • Проєктний офіс – Кузьменко Юлія Володимирівна +38(068) 8138996

 

Документи:

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative