ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Кафедра математики та економіки була створена на базі кафедри вищої математики у 2017 році.

Історія кафедри вищої математики бере свій початок з 1933 р., внаслідок поділу кафедри математики і фізики на дві: кафедру фізики і кафедру математики. На початку 90-х років на базі кафедри математики утворилися дві: кафедра прикладної математики та інформатики й кафедра вищої математики.

З 1933 р. до 1962 р. кафедру з невеликими перервами очолював доцент Кармінський М.С. – талановитий педагог, автор оригінального посібника «Прямолінійна тригонометрія».  У період 1962–1970 р.р. нею керували кандидати фіз.-мат. наук, доценти Харлан Ф.С., Тульчій В.І., Вікінг В.І., у 1971–1975 р.р. – доцент Колесник Л.І., з 1975 до 1986 р. – кандидат фіз.-мат. наук, доцент Нестеренко Л.І., з 1986 до 2008 р. – доктор фіз.-мат. наук, професор Яковець В.П., в 2009 році – кандидат фіз.-мат. наук, Кочерга О. І., з 2009 до 2011 р. – кандидат фіз.-мат. наук, доцент Астаф’єва М.М., з 2011 до 2015 р. – кандидат пед. наук, доцент Опанасенко В.Г., з 2015 до 2019 р. – кандидат фіз.-мат. наук, доцент Тарасенко О.В., а 2016-2017 р. – кандидат фіз.-мат. наук, доцент Віра М.Б.

У різні роки на кафедрі працювали такі яскраві особистості: відомий учений і педагог В.М. Савченко, автор популярного навчального посібника  «Изображение фигур в математике»; доцент Соломаха А.М., який довгий час був деканом фізико-математичного факультету; кандидат пед. наук, професор І.С. Матюшко – автор однієї з перших у країні систем програмованого навчання  «Ніжин – 1», «Ніжин – 2» та «Ніжин – 3», які було впроваджено в навчальний процес на факультеті; доктор фіз.-мат. наук, професор Барис Я.С. відомий своїми науковими працями в теорії інтегральних многовидів; Назаров В.Ю. – неперевершений педагог, ерудит, знавець історії математики, інтелігент з великої літери; Нестеренко Л.І., який мав широке коло наукових інтересів та високий рівень кваліфікації; Циганок Л.В. – справжній віртуоз у викладанні геометрії, невтомна працівниця і справедлива людина; Курниш А.В.  – перший викладач кафедри, який підготував і успішно захистив кандидатську дисертацію самотужки, без навчання в аспірантурі; Яковець В.П. – доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений працівник освіти України,  ректор (з 1995 по 2005 рр.)  Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, працював на кафедрі з 1978 по 2008 р., де пройшов шлях від старшого лаборанта до ректора цього університету; Опанасенко В.Г. – чудовий методист і наставник; Старун І.І. – прекрасний педагог і науковець, автор багатьох праць з теорії сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь; Ваврикович Л.В. – знавець своєї справи, чуйна та порядна людина; Астаф’єва М.М. – яскрава особистість, публіцист та громадський діяч, педагог та науковець, автор понад 40 навчально-методичних праць з вищої математики.

З 1997 при кафедрі працювала аспірантура зі спеціальності «Диференціальні рівняння», яку закінчило до 10 аспірантів (Кочерга О.І.,  Стрєльніков М.М.,  Шепель О.Г., Тарасенко О.В., Чорненька О.В.,  Віра М.Б.,  Коновал О.В., Заріпов  Р.Р. та ін.).

Колективом кафедри підготовлено і видано біля 150 навчально-методичних і навчальних посібників, що дозволило забезпечити студентів усім необхідним для організації самостійної роботи. Серед них тексти лекцій, практикуми, методичні вказівки щодо вивчення окремих тем з математичних дисциплін, які забезпечує кафедра. Кілька навчальних посібників мають гриф Міністерства освіти і науки й використовуються у вищих навчальних закладах усієї країни: Яковець В.П., Боровик В.Н., Ваврикович Л.В. Аналітична геометрія (2004 р.); Боровик В.Н., Яковець В.П. Курс вищої геометрії (2004 р.); Боровик В.Н., Зайченко І.В., Мурач М.М., Яковець В.П. Геометричні перетворення площини (2003 р.).

 

Прочитано 358 разів

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative