Факультет природничо-географічних і точних наук

Деканат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра математики, фізики та економіки

Кафедра інформаційних технологій та аналізу даних

Музеї факультету

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини факультету

Матеріали конференцій

Акредитація та ліцензування

«Відповідно до навчального плану, що забезпечує підготовку фахівців освітнього рівня бакалавр з галузі знань 01 Освіта за спеціальністю
014 Середня освіта (Математика) на вивчення дисциплін психологічного та педагогічного спрямувань: педагогіки, психології, методики навчання математики та педагогічну практику відводиться незначна кількість годин.

Актуальним в цьому питанні, як переконує власний досвід читання лекцій з методики навчання математики і проведення практичних занять, є доцільність проведення лабораторних занять, що передбачені програмою курсу на базі шкіл міста, району, області – так звані виїзні лабораторні заняття (ВЛЗ).

Метою таких занять  є оволодіння студентами сучасними методами  та формами організації навчально-виховного процесу в закладах загальної середньої освіти, формування в них на базі одержаних теоретичних знань компонентів професійної підготовки майбутніх фахівців — вчителів математики. Зокрема, оволодіння математичними методами пізнання,розвитку математичного мисленя, математичних здібностей; формування компетенцій, які необхідні для виконання професійних функцій майбутньго вчителя математики — професійно-математичну компентентність; набуття умінь і навичок необхідних для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних для професійної діяльності умовах; виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності.»

Доц., к.п.н. Барило Н.А.

На базі Марковецького ЗЗСО I-III ступенів на робочому місці вчителя математики 5 -10 класів, доц. Барило Ніни Андріївни на протязі 15 -17 березня відбулися виїзні лабораторні заняття.

За цей час, кожен зі студентів відвідав безпосередньо не менше 15 уроків, зокрема, з математики (5-6 кл.) — 5 уроків; з алгебри та геометрії (7-9кл.) — 7 уроків; із стереометрії (10 кл.) — 2 уроки.

При такій формі проведення лабораторних занять відбувається співпраця студента не тільки з викладачем, а й з досвідченими вчителями. Ми випробували себе безпосередньо в ролі вчителя: підготували та провели урок з математики в 6 класі на тему: "Раціональні числа та дії над ними" у формі "дидактичної гри". Це дало нам можливість зрозуміти, що є більш цікавим для дітей. Ефективність таких занять не підлягає сумніву. Відвідування уроків з математики дало можливість усвідомити етапи складання конспектів уроків різних типів (засвоєння нових знань, формування навичок і вмінь, узагальнення та систематизації тощо); провести спостереження і аналіз уроку; споглядати конкректно-індуктивний і абстрактно-дедуктивний методи навчання математики;  розкрити особливості методики вивчення аксіом, теорем і методики навчання учнів математичному моделюванню; різновидам позакласної роботи з предмету, тощо. Проведення їх у такій формі, за відповідною тематикою дає можливість нам, студентам, майбутнім вчителям, відчути себе активними суб'єктами діяльності, а це в свою чергу, сприяє мотивації навчання, активізує саморозвиток та дає можливість отримати дорогоцінний досвід і  уявлення про працю вчителя в дійсності.

Дякуємо за таку співпрацю!

Студенти 3 курсу  спеціальності Середня освіта (Математика) факультету природничо-географічних і точних наук.

Отже, при проведенні ВЛЗ з курсу методики навчання математики існує багато методичних можливостей підготовки професійно-компетентного майбутнього вчителя математики.

Прочитано 146 разів

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative