Факультет психології і соціальної роботи (архів)

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту

Кафедра психології

Кафедра дошкільної освіти

Абітурієнтам

Навчально-методичний кабінет

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти.

Центр соціально-педагогічних досліджень

Новини факультету

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Школознавство: навчально-методичний комплекс до навчальної дисципліни  для студентів ІV курсу факультету психології та соціальної роботи спеціальності: 013 Початкова освіта /укл.- авт.  Л.О. Дубровська, А.А. Бобро. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя. 2018. 43 с.

Навчально-методичний комплекс до навчальної дисципліни «Школознавство» передбачений для студентів ІV курсу факультету психології та соціальної  роботи спеціальності: 013 Початкова освіта. Включає в себе: структуру навчальної дисципліни, питання лекцій, семінарських занять, завдання для ІНДЗ, самостійної роботии питання до модульного контролю та заліку, список літератури.

Методика виховної роботи в літньому оздоровчому таборі: навч.-метод. посіб. / авт.-ук. Л. О. Дубровська, В. Л. Дубровський, О. С. Філоненко; Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 2-ге, перер. та допов.– с. 147.

Навчально-методичний посібник розроблено відповідно до навчальної та робочої програм з навчальної дисципліни " Методика виховної роботи в літньому оздоровчому таборі "  передбачений для студентів IІІ курсу факультету психології та соціальної роботи, спеціальності 013 Початкова освіта; містить тексти лекцій, плани лабора­торних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, додатки.

Методика роботи в групі продовженого дня (ГПД): навчально-методичний посібник / авт.- укл. Л.О. Дубровська, В.Л.Дубровський В.Л. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2020., 2-ге, перер. та допов. 195 с.

Навчально-методичний посібникз навчальної дисципліни «Методика роботи в групі продовженого дня (ГПД)» перебачений для студентів ІІ курсу факультету психології та соціальної роботи, спеціальності 013 Початкова освіта і містить: навчальний матеріал до дисциплін; навчально-методичний комплекс, що включає: структуру навчальної дисципліни, тематику семінарських занять, завдання для ІНДЗ, самостійної роботи, питання для заліку; список рекомендованої літератури, додатки.

Вступ до спеціальності : методичні рекомендації до навчальної дисципліни для студентів І курсу факультету психології та соціальної роботи спеціальності 013 Педагогічна освіта /укл. Л.О. Дубровська, В.Л.Дубровський. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя.2020. 150 с.

Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності»   передбачені для студентів І курсу факультету психології та соціальної роботи спеціальності 013Педагогічна освіта і містять навчальний комплекс: структура навчальної дисципліни, питання лекцій, семінарських та лабораторних занять, завдання для ІНДЗ, самостійної роботи, питання до заліку, методичні матеріали для проведення лабораторних занять, додатки. 

Дубровська Л.О. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з педагогіки для студентів ІІІ курсу факультету психології та соціальної роботи спеціальності 013 Початкова освіта. Укл.- Л.О.Дубровська, Т.В.Гордієнко. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, видання. 2-ге, перер. та доп., 2021. 52с.

Методичні рекомендації до написання курсових робіт з педагогіки розроблено для студентів III курсу напрямку підготовки «Початкова освіта» з метою надання їм допомоги у виконанні курсових робіт. Рекомендації покликані сформувати у студентів навички самостійної пошукової і науково-дослідної роботи.

Теорія та методика виховання: методичні рекомендації до навчальної дисципліни  для студентів ІІ курсу факультету психології та соціальної роботи спеціальності  013 Педагогічна освіта /укл.-авт. Л.О. Дубровська, В.Л.Дубровський, А.А.Бобро. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, видання  2-ге, перер. та доп.2018. 122 с.

Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Теорія та методика виховання»   передбачені для студентів ІІ курсу факультету психології та соціальної роботи спеціальності 013Педагогічна освіта і містять навчальний комплекс: структура навчальної дисципліни, питання лекцій,семінарських та лабораторних занять, завдання для ІНДЗ, самостійної роботи, питання для екзамену, орієнтовні теми до передбачених курсових робіт; методичні матеріали для проведення лабораторних занять, додатки.

Педагогічні технології в початковій школі: навчально-методичний посібник  для студентів ІV курсу факультету психології та соціальної роботи спеціальності  013 Початкова освіта / укл.-авт.  Л.О. Дубровська, В.Л.Дубровський, А.А. Бобро, за ред. Л.О. Дубровської.Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя. 2019. 164 с.

Навчально-методичний посібник «Педагогічні технології в початковій школі» розроблений для студентів ІV курсу факультету психології та соціальної роботи спеціальності 013Початкова освіта і містить комплекс матеріалів: питання та матеріали до лекційного курсу, структуру навчальної дисципліни, питання семінарських та лабораторних занять, завдання для ІНДЗ, самостійної роботи, питання для екзамену, орієнтовні теми до передбачених курсових робіт; методичні матеріали для проведення лабораторних занять, додатки.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative