Факультет психології і соціальної роботи (архів)

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту

Кафедра психології

Кафедра дошкільної освіти

Абітурієнтам

Навчально-методичний кабінет

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти.

Центр соціально-педагогічних досліджень

Новини факультету

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Навчально-методичний посібник «Педагогічні технології в початковій школі» розроблений для студентів ІV курсу факультету психології та соціальної роботи спеціальності 013Початкова освіта і містить комплекс матеріалів: питання та матеріали до лекційного курсу, структуру навчальної дисципліни, питання семінарських та лабораторних занять, завдання для ІНДЗ, самостійної роботи, питання для екзамену, орієнтовні теми до передбачених курсових робіт; методичні матеріали для проведення лабораторних занять, додатки.

 

У монографії запропоновано узагальнення теоретичних відомостей та розроблення практичних шляхів вирішення проблеми формування соціального здоров’я студентської молоді в позааудиторній виховній роботі закладу вищої освіти. На основі аналізу наукової літератури з’ясовано стан сучасного вивчення проблеми формування соціального здоров’я студентської молоді у виховній теорії та практиці, а також уточнено й конкретизовано основні поняття дослідження: “здоров’я”, “соціальне здоров’я”, “соціальне здоров’я студента”, “технологія формування соціального здоров’я студентської молоді в поза аудиторній виховній роботі ЗВО”. Виокремлено й обґрунтовано структуру соціального здоров’я студентської молоді. Розроблено структурно-функціональну модель технології формування соціального здоров’я студентства, яка ґрунтується на визначених структурі, підходах та принципах. Визначено сутність, розроблено та апробовано технологію формування соціального здоров’я студентської молоді у позааудиторній виховній роботі закладу вищої освіти. Також містяться описи тренінгів, лекційно-дискусійних занять, рекомендації щодо проведення благодійних та волонтерських акцій.

Матеріали можуть бути використані педагогами, психологами, молодіжними клубами та об’єднаннями для підвищення рівня соціального здоров’я сучасної молоді.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative