Факультет психології і соціальної роботи

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту

Кафедра психології

Кафедра дошкільної освіти

Абітурієнтам

Навчально-методичний кабінет

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти.

Центр соціально-педагогічних досліджень

Новини факультету

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

23 грудня 2021 р. здобувачі освіти групи ПО-31 представили свій колективний відеопроєкт-імітацію уроку з української мови у 3 класі з теми «Розрізняємо іменники - назви істот та неістот»  за підручником К.Пономарьової для учнів 3 класу.

Під час виконання цього індивідуального завдання студенти засвоювали знання, формували уміння та навички з методики навчання української мови, формували такі фахові компетентності: здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних підручників з рідної мови;  здатність до роботи в команді під час виконання різних вправ на уроці та під час розробки конспекту уроку; здатність до самопрезентації під час створення відео; здатність виявляти, аналізувати, комплексно вирішувати проблеми, формулювати власну думку, уміння аргументувати під час добору вправ, їх виконанні та аналізі (здатність до створення проблемної ситуації під час уроку та доборі оптимальних шляхів її вирішення);  здатність   до застосування  сучасних  інформаційних  і комп’ютерних технологій для розв’язання професійних задач під час уроку; здатність до планування, моделювання, реалізації, аналізу, коригування освітнього процесу, розвитку критичного мислення, формування ціннісних орієнтацій здобувачів початкової освіти на засадах партнерської взаємодії; здатність до спілкування державною мовами як усно, так і письмово під час проведення уроку; здатність до орієнтації в інформаційному просторі, уміння знаходити, оцінювати та використовувати інформацію під час професійної діяльності тощо.

Урок був проведений на належному науково-теоретичному і методичному рівнях з дотриманням основних дидактичних принципів та мав значні переваги: оптимальний добір  навчально-методичного забезпечення, змісту, доцільних методів, засобів, технологій, форм навчання з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів на засадах компетентнісного підходу, які забезпечували активізацію розумової діяльності учнів на уроці, розвиток їхніх пізнавальних можливостей; творчий підхід до розробки уроку (використання ребусів, робота з цеглинками Лего, перегляд казки); здатність до перевтілення та організація взаємодії з усіма студентами в різних формах; підпорядкування меті  усіх видів роботи на уроці; зміст уроку було спрямовано на загальний розвиток учнів; діяльність учителя на уроці була спрямована на виховання в учнів уміння самостійно працювати, набувати знання, користуватися книгою як джерелом знань, орієнтуватися в матеріалі підручника, користуватися довідковим матеріалом; дотримання принципу міжпредметних зв'язків (текст про замок Радомисль, інформація про свято дерунів); створювалися належні умови для засвоєння конкретних знань, формування вмінь і навичок здобувачів освіти;  комплексне вивчення слова (фонетичний аналіз слова, синтаксичний розбір речення).

Проте урок-імітація був не позбавлений помилок: вживання студентами русизмів, нераціональний розподіл усних та письмових вправ, недостатня увага до забезпечення принципу диференційованого навчання, індивідуалізації завдань.

Прочитано 150 разів

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative