ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки для студентів освітнього рівня «магістр» передбачена навчальним планом у 4 семестрі. Вона носить професійний характер і проходить відповідно до бази практики (2 тижні).

Ця практика є базою для професійного становлення фахівця та сполучною ланкою між теоретичним навчанням майбутніх фахівців у галузі фармації.

Метою практики є закріплення, розширення, поглиблення, використання та доповнення теоретичних знань і навичок з морфології, систематики, екології, ценології і географії рослин завдяки їх розгляду безпосередньо у природних умовах.

Завданнями практики є ознайомлення з природними і штучними фітоценозами, їх лікарськими рослинами, грибами і лишайниками; спостереження деяких екологічних пристосувань, біологічних явищ рослинних організмів в динаміці; встановлення за діагностичними ознаками самостійно та за допомогою визначників систематичної належності рослин до родини, роду, виду; надання морфолого- екологічного опису визначеної рослини; відрізняти від лікарських рослин ботанічно близькі види, що є недопустимими домішками до ЛРС; розпізнавання отруйних, харчових, ефіроолійних рослин, бур’янів; приділення уваги органам, що є рослинною сировиною; знайомство з рослинами, що культивуються у відкритому і закритому ґрунті, правилами догляду за ними; усвідомлення особливості розвитку і сануючою роллю рослин в урбаністичних умовах; оволодіння методикою і технікою гербаризації рослин, правилами оформлення гербарію; проведення збору рослин для їх подальшої гербаризації; знайомство з особливостями заготівлі ЛРС; збирання, оброблення та збереження рослинного матеріалу для забезпечення навчальної й дослідницької роботи; розвиток вміння формулювати й обґрунтовувати висновки щодо біологічного стану рослин, їх життєвої форми, віку, залежності будови і складу БАР від фенофаз, місць і умов існування; усвідомлення значення рослин у природі, медицині, фармації, господарстві тощо; знайомство з лікарськими рослинами Червоної книги України, формування дбайливого ставлення до навколишнього середовища, придбання навичок з охорони, раціонального використання та поновлення ресурсів лікарських рослин.

 

Галерея зображень

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative