ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Навчальна практика з фармакогнозії для студентів освітнього рівня «магістр» передбачена навчальним планом у 8 семестрі. Вона носить професійний характер і проходить відповідно до бази практики (2 тижні).

Ця практика є базою для професійного становлення фахівця, що дозволяє екстраполювати теоретичні знання з фармакогнозії на практичне застосування лікарської рослинної сировини з метою одержання кінцевих лікарських засобів.

Метою практики є закріплення, розширення та вдосконалення теоретичних знань, одержаних студентами при вивченні курсу фармакогнозії, а також набуття, засвоєння та вдосконалення практичних навичок і умінь з ідентифікації ЛРС; заготівлі, сушіння та зберігання ЛРС; основ культивування ЛР та правил екологічно чистого виробництва ЛРС; виявлення ресурсів дикорослих ЛР та надання рекомендацій щодо раціонального їх використання.

Завданнями практики є вивчення питань заготівлі стандартної ЛРС; вивчення підходів до заготівлі ЛРС різних морфологічних груп; вивчення питань первинної обробки ЛРС; вивчення методів сушіння з урахуванням морфологічних особливостей та хімічного складу сировини; вивчення способів доведення ЛРС до стандартного стану; вивчення підходів до пакування, маркування ЛРС; зберігання ЛРС.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative