ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Перелік навчально-методичних та наукових праць за 2018-2022 роки

 1. Хімія гетероциклічних сполук : лекційний курс та лабораторний практикум для студентів закладів вищої освіти зі спеціальностей 102 Хімія та 226 Фармація, промислова фармація / Янченко В.О.,  Суховєєв В.В., Потебня Г.П., Демченко А.М. Ніжин : Видав­ництво НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 312 с.
 2. Антологія лікарських рослин : навч. пос. для студентів закладів вищої освіти зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація / О.П.Хворост, Ю.А.Федченкова, Т.В.Опрошанська, К.С.Скребцова, О.В.Москаленко, А.М.Демченко, В.В.Суховєєв. Ніжин : Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2020. 134 с.
 3.  Суховєєв В.В. Лабораторний журнал з органічної хімії : [навчально-методичні матеріали для студентів закладів вищої освіти зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація] – Ніжин : Видавець Лисенко М.М., 2020.  80 с.
 4. (SCOPUS) Pavliuk A.V. A convenient method for efficient synthesis of isoxazole-containing thiadiazepine derivatives / Aleksandr V. Pavliuk, Yurii V. Bezugly, Vladimir V. Sukhoveev, Vladimir I. Kashkovsky // ChemistryofHeterocyclicCompounds2019, 55(12), 1274–1277.
 5.  (SCOPUS) Golovchenko O.V. Interaction of 1-acylamino-2,2-dichloroethenyl(triphenyl)phosphonium chlorides with alkanolamines / O. V. Golovchenko, E. R. Abdurakhmanova, S. O. Vladimirov, M. Y. Brusnakov, T. O. Krupoder, V. V. Sukhoveev, E. B. Rusanov, R. N. Vydzhak & V. S. Brovarets // Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related ElementsReceived 12 Feb 2020, Accepted 03 Apr 2020, Published online: 12 May 2020; https://doi.org/10.1080/10426507.2020.1759062
 6. (SCOPUS) Кобижча Н.І. Синтез нових спіроциклічних піримідин-2,4,6-тріонів реакціями метатезису / Н.І. Кобижча, В.М. Головатюк, В.В. Суховєєв, М.В.Стрілець, В.І. Кашковський // Voprosykhimiiikhimicheskoitekhnologii, 2020, No. 4, pp. 72-79.
 7. (SCOPUS) Metelytsia L.O. 1,3-Oxazole derivatives of cytisine as potential inhibitors of glutathione reductase of Candida spp.: QSAR modeling, docking analysis and experimental study of new anti-Candida agents / L.O. Metelytsia, M. M. Trush, V.V. Kovalishyn, D.M. Hodyna, M.V. Kachaeva, V.S. Brovarets, S.G. Pilyo, V.V. Sukhoveev, S.A. Tsyhankov, V.M. Blagodatnyi, I.V. Semenyuta // Computational Biology and Chemistry 90 (2021) 107407 https://doi.org/10.1016/j.compbiolchem.2020.107407
 8. (SCOPUS) Synthesis and evaluation of anti-yellow fever virus activity of new 6-aryl-3-R-amino-1,2,4-triazin-5(4H)-ones / Yevhenii Novodvorskyi,Roman Lesyk, Igor Komarov, Dmitry Lega, Iryna Zhuravel, Oleh Moskalenko, Volodymyr Sukhoveev, Anatolii Demchenko// European Journal of Medicinal Chemistry. Vol. 248, 15 February 2023, 115117
 9. Пат. (на винахід) №121837 Україна, (МПК-2019.01): С07С 311/01 С07С 311/03 С07D 307/66 Застосування N,N-діаліл-(3-арилізоксозол-5-іл)-метиленсульфоніламідів як присадок для підвищення несучої здатності авіаційних олив на основі естеру пентаеритриту та синтетичних жирних кислот / О.В.Павлюк, В.С.Пилявський, В.В.Суховєєв, В.І.Кашковський – № а 2019 07783; Заявл.09.07.2019; Опубл. 27.07.2020, Бюл. № 14.
 10. Патент (на винахід) № 121172 Україна, МПК (2006) С07D 487/06, А61К 31/395, А61Р 35/00.//3-R-феніламіди 1-(41-ізопропілфеніл)-4-(42-хлорофеніл)-5,6,7,8-тетра­гідро-2,4а-ді­аза­циклопента[c,d]азулен-2-карбонової кислоти, що ма­ють протипухлинну актив­ність щодо клітин РС-3 раку простати // Демченко С.А., Федченкова Ю.А., Суховєєв В.В., Демченко А.М. – № а 2019 00686; Заявл. 23.01.2019; Опубл. 10.04.2020, Бюл. № 7/2020.
 11. Патент (на винахід) № 122175 Україна, МПК (2006) С07D 251/12 (2006.01), А61К 31/5375 (2006.01), А61Р 31/12(2006.01).// N,N1-Біс-(21-хлорофеніл)-6-морфо­лін-4-їл-[1,3,5]три­азин-2,4-діамін, що проявляє антивірусну активність щодо вірусу Middle East Coronavirus (HCoV-EMC) // Демченко А.М., Суховєєв В.В., Барчина О.І., Колесніков О.В., Моска­лен­ко О.В. – № а 2018 11240; Заявл. 15.11.2018; Опубл. 25.09.2020, Бюл. № 18/2020.
 12. Патент (на винахід) № 122187 Україна, МПК (2006) С07 D 251/54 (2006.01), С07 D 265/30 (2006.01), А61К 31/53, А61К 31/5375, А61Р 31/12.// Гідрохлориди 6-морфолін-4-їл-N-(41-R-феніл)-N1-(мета-толіл)-[1,3,5]триазин-2,4-діамінів, що проявляють противірусну активність відповідно до вірусів штаму California/07/2009 та атипової пневмонії SARS // Демченко А.М., Суховєєв В.В., Барчина О.І., Москаленко О.В., Потебня Г.П. – № а 2019 00404; Заявл. 15.01.2019; Опубл. 25.09.2020, Бюл. № 18/2020.
 13. Пат. (на винахід) № 116386 Україна, МПК С07D 253/065 С07D 295/00 (2013.01) N-(31-Хлор-41-метилфеніл)-N1-(31-фторфеніл)-6-морфо­лін-4-їл-[1,3,5]триазин-2,4-діамін, що проявляє антивірусну активність щодо вірусу Middle East Coronavirus (HCoV-EMC) / А.М. Демченко, В.В.Суховєєв, Бабкова, Ю.В. Ренькас – № а 2016 01111; Заявл. 09.02.2016; Опубл.12.03.2018, Бюл. № 5.
 14. Пат. (на винахід) № 118703  Україна, МПК : C07D 417/00, A61P 35/00. 6-(4-Етоксифеніл)-3-(пара-толіл)-7Н-[1,2,4]триазоло[3,4-b][1,3,4]тіадіазин, що має протипухлинні властивості / А.М. Демченко, В.В.Суховєєв, Д.А.Демченко, Л.С.Бобкова –  №  а 2017 00318 Заявл. 12.01.2017; Опубл.  25.02.2019, бюл. № 4.
 15. Пат. (на винахід) №118704  Україна, МПК : C07D 251/54, A61K 31/53, C07D 413/14, A61K 31/5377. Застосування гідрохлоридів 2,4-диморфоліно-6-ариламіно-[1,3,5]триазинів, як таких, що проявляють антивірусну активність відносно коронавірусу атипової пневмонії SARS / А.М. Демченко, В.В.Суховєєв, О.І.Барчина, Абу Шарк Амжад Ібрагім, Л.С.Бобкова –  №  а 2017 00319; Заявл. 12.01.2017; Опубл. 25.02.2019 , бюл. №  4.
 16. Пат. (на винахід) № 118873 Україна, МПК (2006) С07D 417/00, А61К 31/425 (2006.01) Застосування 7-Феніл-2-(1Н-пірол-1-іл)-5Н-тіазоло[4,5-d]піридазин-4-ону в якості сполуки, що проявляє протипухлинну активність по відношенню до раку клітин молочної залози / С.А. Демченко, В.В.Суховєєв, Л.С.Бобкова, А.М. Демченко – № а 2016 11886; Заявл. 24.11.2016; Опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6/2019.
 17. Пат. (на винахід) №  118877 Україна, МПК (2006) С07D 253/02 (2006.01), С07D 413/04 (2006.01), А61К 31/5377 (2006.01), А61Р 31/12 (2006.01) Застосування похідних N-(41-хлорфеніл)-6-морфолін-4-їл-N1-арил-[1,3,5]три­аз­ин-2,4-діаміну, як таких, що проявляють противірусну активність щодо вірусу H3N2 штаму Brisbane/10/2007 / А.М. Демченко, В.В.Суховєєв, О.І.Барчина, Абу Шарк Амжад Ібрагім, Л.С.Бобкова – № а 2016 12996; Заявл. 20.12.2016 ; Опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6/2019.
 18. Пат. (на винахід) № 119172 Україна, МПК C07D 253/065  295/00 3-(21,41-Дихлорофеноксиметил)-6-(42-метокси- (або 42-дифлуорометокси)-феніл)-7Н-[1,2,4]триазоло[3,4b][1,3,4]тіадіазини, що мають протипухлинні властивості / А.М. Демченко, В.В.Суховєєв, Д.А. Демченко, В.О.Янченко, Л.С.Бобкова – № а 2016 12999; Заявл. 20.12.2016 ; Опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9.
 19. Патент (на винахід) № 120051 Україна, МПК (2017.01) С07D 251/54 (2006.01), С07D 295/00 (2006.01), А 61К 31/53 (2006.01), А 61К 31/5375 (2006.01), А 61Р 35/00. Засто­су­ван­ня N-(3,4-Диметилфеніл)-6-морфолін-4-іл-N'-(3'-трифлуорометилфе-ніл)-[1,3,5]триазин-2,4-діаміну як протипухлинного засобу для лікування раку молочної залози підтипу MDA-MB-468.// Демченко А.М., Суховєєв В.В., Барчина О.І., Бобкова Л.С. – № a 2016 11884; Заявл. 24.11.2016; Опубл. 25.09.2019, Бюл. № 18.
 20. 20. Пат. (на винахід) №122729  Україна, МПК C 07 D 487/00 Амід (41-метоксифеніл)-1-(42-хлорфеніл)-4-(пара-толіл)-5,6,7,8-тетрагідро-2а,4а-діазациклопента[cd]азулен-2-карбонової кислоти, що проявляє антивірусну активність по відношенню до вірусу Flu A H1N1 California/07/2009 / С.А. Демченко, Ю.А.Федченкова, В.В.Суховєєв, А.М. Демченко – № а 2019 00949; Заявл. 30.01.2019 ; Опубл.28.12.2020, Бюл. № 24.
 21. Пат. (на винахід) №123455   Україна, МПК C07D 253/065  295/00 N-(3,4-дихлорфеніл)-N1-(41-етилфеніл)-6-морфолін-4-іл-1,3,5]триазин-2,4-діамін, що проявляє антивірусну активність щодо вірусу Middle East Coronavirus (HCoV-EMC) / А. М.Демченко, В.В.Суховєєв, О.І.Барчина, С.А.Циганков – № а 2018 12955; Заявл. 27.12.2018 ; Опубл. 7.04.2021, Бюл. № 14.
 22. Пат. (на винахід) № 123601  Україна, МПК C07D 253/065  295/00 “Застосування [4-(41-хлорофеніл)-5,6,7,8-тетрагідро-2,2а,8а-триазациклопента[c,d] азулен-1-іл-­­метил]-пара-толіламіну як діючої речовини, що виявляє селективну протипухлинну активність щодо ракових клітинних ліній лейкемії CCRF-CEM /С.А.Демченко, В.В.Суховєєв,О.В.Швидко, А.М.Демченко – № а 2019 01413; Заявл. 12.02.2019 ; Опубл. 28.04.2021, Бюл. № 17.
 23. Патент (на винахід) № 123875 Україна, МПК (2006) С07D 487/16, А61К 31/55, А61Р 31/16.// Феніламід (1-пара-толіл)-4-феніл-5,6,7,8-тетрагідро-2,2а,4а-триазацикло­пен­та[cd] азу­­лен-3-карботіонової кислоти, що проявляє противірусну активність відносно вірусу Flu A H1N1 California/07/2009.//-Демченко С.А., Федченкова Ю.А., Суховєєв В.В., Демченко А.М. – № u 2019 01415; Заявл. 12.02.2019; Опубл. 17.06.2021, Бюл. № 24/2021.
 24. Патент (на винахід) №125793 Україна, МПК C07D487/04 A61K31/55 A61P35/00 Бромід 1-(41-метоксифеніл)-3-(42-біфеніл)-3-гідроксі-2,5,6,7,8,9-гексагідро-3Н-імідазо[1,2-a]азепінію, що має протипухлинні властивості / Демченко С.А., Федченкова Ю.А., Суховєєв В.В., Демченко А.М. № u 2019 06624; Заявл. 13.06.2019 ; Опубл. 01.07.2021, Бюл. № 26/2021.
 25.  Патент (на винахід) №125793 Україна, МПК (2006) С07D 417/00, С07В 43/00 2-(5,7-Біс-етиламіно[1,2,4]триазоло[4,3-a][1,3,5]триазин-3-іл-сульф­аніл)-N-(2,4-диметоксифеніл)-ацетамід, що має протизапальну дію /А.М.Демченко, О.І.Барчина, В.В.Суховєєв, О.Є. Ядловський, О.В.Москаленко № u 2019 02084; Заявл. 01.03.2019 ;  Опубл. 09.06.2022, Бюл. № № 23/2022.
 26.  Патент (на винахід) № 125823 Україна, МПК (2006) С07D 487/04, А61Р 35/00.//6-(41-Метилбензил)-3-ариламіно-4Н-[1,2,4]триазин-5-они, що проявляють противірусну активність відносно вірусу жовтої гарячки YELLOW FEVER//Новодворський Е.М., Комаров І.В., Суховєєв В.В., Демченко А.М.- № u 2019 03443; Заявл. 05.04.2019; Опубл. 16.06.2022
 27.  Патент (на винахід) №126149 Україна, МПК (2006)  С07D 253/065, С07D 295/00 N-(3,4-Диметоксифеніл)-N1-(41-фторофеніл)-6-морфо­лін-4-їл-[1,3,5]три­азин-2,4-діамін, що проявляє антивірусну активність щодо вірусів Middle East Coronavirus (HCoV-EMC) та атипової пневмонії SARS / А.М.Демченко, В.В.Суховєєв, О.І.Барчина, О.В.Москаленко № u 2019 05171; Заявл. 15.05.2019 ;  Опубл. 26.08.2022, Бюл. № 34/2022.
 28. Патент (на корисну модель) № 133279 Україна, МПК (2006) С07D 253/065 (2006.01), С07D 295/00, А61P 31/12 (2006.01). N,N1-Біс-(21-хлорофеніл)-6-морфо­лін-4-їл-[1,3,5]три­азин-2,4-діамін, що проявляє антивірусну активність щодо вірусу Middle East Coronavirus (HCoV-EMC) / Демченко А.М., Суховєєв В.В., Барчина О.І., Колесніков О.В., Моска­лен­ко О.В. – № u 2018 11239; Заявл. 15.11.2018; Опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6/2019.
 29. Пат. (на корисну модель) № 134396 Україна, МПК C07D 253/065  295/00 N-(3,4-дихлорфеніл)-N1-(41-етилфеніл)-6-морфолін-4-іл-1,3,5]триазин-2,4-діамін, що проявляє антивірусну активність щодо вірусу Middle East Coronavirus (HCoV-EMC) / А.М.Демченко, В.В.Суховєєв, О.І.Барчина, С.А.Циганков – № u 2018 12954; Заявл. 27.12.2018 ; Опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9.
 30. Патент (на корисну модель) №135022 Україна, МПК (2006) C07D 487/00, A61K 31/53 (2006.01), A61P 11/00. Гідрохлориди 6-морфолін-4-іл-N-(41-R-феніл)-N1-(мета-толіл)-[1,3,5]триазин-2,4-діаміни, що проявляють противірусну активність по відношенню до вірусів H1N1 штаму California/07/2009 та атипової пневмонії SARS/ А.М. Демченко, В.В.Суховєєв, О.І.Барчина, О.В. Москаленко, Г.П.Потебня  – № u 2019 00405   ; Заявл. 15.01.2019 ; Опубл. 10.06.2019, Бюл. № 11.
 31. Патент (на корисну модель) № 135600 Україна, МПК (2006) С07D 487/00, А61Р 35/00, А61К 31/00.//3-R-феніламіди 1-(41-ізопропілфеніл)-4-(42-хлорофеніл)-5,6,7,8-тетра­гідро-2,4а-ді­аза­циклопента[c,d]азулен-2-карбонової кислоти, що ма­ють протипухлинну актив­ність щодо клітин РС-3 раку простати / С.А.Демченко, Ю.А.Федченкова, В.В.Суховєєв, А.М. Демченко – № u 2019 00685; Заявл. 23.01.2019; Опубл. 10.07.2019, Бюл. № 13.
 32. Патент (на корисну модель) № 135631 Україна, МПК (2006) С07D 487/00, А61К 31/53, С07В 31/12 (2006.01). Амід (41-метоксіфеніл)-1-(42-хлорфеніл)-4-(пара-толіл)-5,6,7,8-тетрагідро-2а,4а-діазациклопента[cd]азулен-2-карбонової кислоти, що проявляє антивірусну активність по відношенню до вірусу H1N1 / С.А.Демченко, Ю.А.Федченкова, В.В.Суховєєв, А.М.Демченко – № u 2019 00948; Заявл. 30.01.2019; Опубл. 10.07.2019, Бюл. № 13.
 33. Патент (на корисну модель) № 135687 Україна, МПК (2006) С07D 487/00, А61К 31/53, А61Р 31/12. Феніламід (1-пара-толіл)-4-феніл-5,6,7,8-тетрагідро-2,2а,4а-триазацикло­пен­та[cd]азулен-2-карботіонової кислоти, що проявляє антивірусну активність по відношен­ню до вірусу Flu A H1N1 California/07/2009 / С.А.Демченко, Ю.А.Федченкова, В.В.Суховєєв, А.М.Демченко – № u 2019 01415; Заявл. 12.02.2019; Опубл. 10.07.2019, Бюл. № 13.
 34. Пат. (на корисну модель)  №137227  Україна, МПК (2006) C07D 487/00, A61P 31/12 (2006.01) 6-(41-Метилбензил)-3-ариламіно-4Н-[1,2,4]триазин-5-они, що проявляють противірусну активність по відношенню до вірусу жовтої гарячки YellowFever / Новодворський Е.М., Комаров І.В. Суховєєв В.В., Демченко А.М. – № u 2019 03442; Заявл. 05.04.2019 ;  Опубл. 10.10.2019, Бюл. № 19.
 35. Патент (на корисну модель) № 136968 Україна, МПК (2006) С07D 487/00, А61P 35/00.  [4-(41-Хлорфеніл)-5,6,7,8-тетрагідро-2,2а,8а-триаза­цикло­пен­та[cd]азулен-1-їл-метил]-пара-толіламін, який має протипухлинну активність щодо ракових клітинних ліній лейкемії // Демченко С.А., Суховєєв В.В., Швидко О.В., Дем­ченко А.М. – № u 2019 01414; Заявл. 12.02.2019; Опубл. 25.09.2019, Бюл. № 18.
 36. Патент (на корисну модель) № 136980 Україна, МПК (2006) С07D 417/00, С07В 43/00,А61P 29/00.2-(5,7-Бісетиламіно[1,2,4]триазоло[4,3-а][1,3,5]триазин-3-їл-сульфаніл)-N-(2,4-диметоксифеніл)-ацетамід, що має протизапальну дію // Демченко А.М., Барчина О.І., Суховєєв В.В., Ядловський О.Є., Москаленко О.В. – № u 2019 02082; Заявл. 01.03.2019; Опубл. 25.09.2019, Бюл. № 18.
 37. Патент (на корисну модель) № 137987 Україна, МПК (2006) С07 D 253/065 (2006.01), С07 D 295/00 // N-(3,4-Диметоксифеніл)-N1-(41-фторфеніл)-6-морфолін-4-їл-[1,3,5]три­азин-2,4-діамін, що проявляє антивірусну активність щодо вірусів MIDDLE EAST CORONAVIRUS (HCOV-EMC) та атипової пневмонії SARS// Демченко А.М., Суховєєв В.В., Ренькас Ю.В., Барчина О.І., Москаленко О.В. – № u 2019 05172; Заявл. 15.05.2019; Опубл. 11.11.2019, Бюл. № 21/2019.
 38. Патент (на корисну модель) № 139230 Україна, МПК (2006) А 61К 31/5517 (2006.01),С07 D 487/04 (2006.01), С07 D 223/26 (2006.01), А 61 Р 35/00. // Бромід 1-(41-метоксифеніл)-3-(42-біфеніл)-3-гідроксі-2,5,6,7,8,8-гексагідро-3Н-імідазо[1,2-а]азепінію, що має протипухлинні властивості.// Демченко С.А., Федченкова Ю.А., Суховєєв В.В., Демченко А.М. – № u 2019 06623; Заявл. 13.06.2019; Опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24/2019.
 39. Пат. (на корисну модель) № 139908  Україна, (МПК-2019.01): С07С 311/01 С07С 311/03 С07D 307/66 Застосування N,N-діаліл-(3-арилізоксозол-5-іл)-метиленсульфоніламідів як присадок для підвищення несучої здатності авіаційних олив на основі естеру пентаеритриту та синтетичних жирних кислот / О.В.Павлюк, В.С.Пилявський, В.В.Суховєєв, В.І.Кашковський – № u 2019 07784; Заявл.09.07.2019; Опубл. 27.01.2020, Бюл. № 2.
 40. Demchenko A.M. Synthesis and Шульга Ю.В. Молекулярний докінг і оцінка тіакалікс[4]арену
  та сульфонілкалікс[4]арену як платформи для конструювання інгібіторів глутатіон-S-трансферази / Ю.В Шульга., О.Л.Кобзар, І.М.Міщенко, В.Ю.Танчук, В.В.Суховєєв, В.І.Кальченко, А.І. Вовк // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. 2018. Т. 16, вип. 2 (62). С. 43– 48.
 41. Synthesis and antiviral activity of 2-(4,6-dymorfolin-4-yl-1,3,5-triazine-2-yl)-n-arylhidrazyncarbothioamids in relation to the H1n1 virus  / A.M.Demchenko, O.V.Moskalenko, V.V.Sukhoveev, A.I.Barchyna // Pharmacology and Drug  Toxicology. Т. 13 (№ 1).  2019. Р. 35–41.
 42. Pavliuk O. Research of N,N-diallyl (3-arylisoxasol-5-yl)-methylenesulfonylamides as additives for increasing the load carryng capacity of syntetic oil based on the pentaerythritol esther and butyric acid / O.Pavliuk, V.Sukhoveev, V.Pyliavskyi, V.Kashkovsky // Technology audit and production reserves – № 4/3(48), 2019. Р. 31–34.
 43. Demchenko S.A. The synthesis and antiviral activity of 1-(4-сhlorophenyl)-4-(para-tolyl)-5,6,7,8-tetrahydro-2а,4a-diazacyclopenta[cd]-azulene-2-carboxylic acid derivatives / S.A.Demchenko, Yu.A.Fedchenkova, V.V.Sukhoveev, O.S.Bagreeva, A.M.Demchenko // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. 2019. Т. 17, вип. 4 (68). С. 37– 43.
 44. Суховєєв В.В. Синтез та дослідження антиокиснювальної ефективності похідних іонолу, що містять тетразол / Суховєєв В.В., Федченкова Ю.А, Москаленко О.В., ДемченкоА.М. “Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Хімія”, 2019. Вип. 25. С. 34–40.
 45. Demchenko S.A. Synthesis and anticancer activity of 1-(41-isopropyl­phenyl)-4-(41-chlorophenyl)-5,6,7,8-tetrahydro-2,4a-diaza­cyclopenta[cd]azulene-2-carboxylic acid arylamides against prostatite cancer PC-3 cells / S. A. Demchenko, Yu. A. Fedchenkova, T.A. Bukhtiarova,L.S. Bobkova, V.V. Sukhoveev, A. M. Demchenko // Pharmacology and Drug  Toxicology. Т. 13 (№ 5). 2019. Р. 331–337.
 46. Демченко С.А. Cинтез та противірусна активність ариламідів 1-(пара-толіл)-4-арил-5,6,7,8-тетрагідро-2,2а,8а-триазациклопента [c,d]азулен-3-карботіонової кислоти / Демченко С.А., Федченкова Ю.А., Івасенко А.М., Суховєєв В.В., Демченко А.М. // Фармацевтичний журнал. 2019. Т. 74, вип. (6). С. 33–42. https://doi.org/10.32352/0367-3057.6.19
 47. Демченко С.А. Синтез та протипухлинні властивості похідних [4-(41-хлорофеніл)-5,6,7,8-тетрагідро-2,2а,8а-триазациклопен­та[c,d]азулен-1-іл-метил]-пара-толіламіну / С.А. Демченко, В.В.Суховєєв, О.В.Москаленко, Ю. А.Федченкова, Г.П.Потебня А.М., А.М.Демченко // Фармацевтичний журнал, 2020, Т. 75, № 4. С.69–77. https://doi.org/10.32352/0367-3057.4.20
 48. Demchenko A. M. Synthesis and antiviral activity of 4,6-bis-ethylamino[1,3,5]triazine derivatives for Flu A (H1N1) virus California/07/2009 / A. M. Demchenko, O. V. Moskalenko, V. V. Sukhoveev, O. I. Barchyna, Yu. A. Fedchenkova // Pharmacology and Drug Toxicology, 2020, 14 (2). Р. 106–113.
 49. Demchenko S.A. The synthesis, analgesic and anti-inflammatory activity of 3-(het)aryl-2-(6,7,8,9-tetrahydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]-azepin-3-yl)-acrylonitrile derivatives / S.A.Demchenko, Yu.A.Fedchenkova, S.A.Tsigankov, О.E.Yadlovskyi, V.V.Sukhoveev, Т.А.Bukhtiarova, L.S.Bobkova, A.M.Demchenko // Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry. 2020. Vol. 18, Iss. 2 (70). Р. 32–39.
 50. Кобзар О.Л. Азометинові похідні п-амінобензойної кислоти як антиоксиданти та інгібітори ксантиноксидази / О.Л.Кобзар, А.В.Татарчук, М.В.Качаєва, С.Г.Пільо, О.В.Суховєєв, В.В.Суховєєв, В.С.Броварець, А.І. Вовк // Допов. Нац. акад. наук Укр. 2020. № 06. С. 74–82. https://doi.org/10.15407/dopovidi 2020.00.074

51. Демидчук Б.А., Сущенко І.О., Михальченко О.А., Суховєєв В.В., Броварець В.С. Синтез заміщених 5Н-імідазо[1,2-e][1,3,5]триазепінів. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2020. No 4. С. 85–90. https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.04.085

52. Кобижча Н.І., Пилявський В.С., Суховєєв В.В., Кашковський В.І. Похідні піримідин-2,4,6-тріонів, як компоненти присадок для підвищення мастильних властивостей моторних палив / Каталіз та нафтохімія. 2020. № 30. С. 97–101. https://doi.org/10.15407/kataliz2020.30.097

53. Семеніхін А. В., Суховєєв В. В., Патика М. В., Лукач В. С. Вплив екзогенних чинників на поліферментну активність РуБісКО та АТФ-синтази хлоропластів з листя гороху / Журнал органічної та фармацевтичної хімії. 2021. Т. 19, вип. 3 (75). С. 21–27.

54. Кобижча Н.І. Дослідження антимікробної активності нових похідних піримідин-2,4,6-триону / Кобижча Н.І., Година Д.М., Суховєєв В.В., Головатюк В.М., Кашковський В.І. // Збірник статей «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії та фармації» за матеріалами VІІІ Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених (Ніжин, 23 квітня 2021 р.) / заг. ред. В.В.Суховєєва. Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2021. С.50–55.

55. Мальцев В.С., Суховєєв В.В., Демченко А.М. Синтез 2-(3,4-диметоксифеніл)-3-(1,5-диметил-3-оксо-2-феніл-2,3-дигідро--піразол-4-іл)-тіазолідин-4-ону та прогнозування його біологічної дії методом молекулярного докінгу / Збірник статей «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії та фармації» за матеріалами VІІІ Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених (Ніжин, 23 квітня 2021 р.) / заг. ред. В.В.Суховєєва. Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2021. С. 73–77.

56. Семеніхін А.В., Суховєєв В.В., Полякова М. В., Потебня Г.П. Вплив екзогенних чинників на поліферментну активність рубіско хлоропластів з листя гороху / заг. ред. В.В.Суховєєва. Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2021. С. 98–102.

57. Семеніхін А.В., Суховєєв В.В., Лукач В.С., Скалацька Т.Г. Вплив іонів важких металів на поліферментну активність рубіско та АТФсинтази хлоропластів з листя гороху / заг. ред. В.В.Суховєєва. Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2021. С. 103–108.

58. Федченкова Ю.А., Обідейко Ю.В., Суховєєв В.В. Про необхідність вдосконалення формування комунікативної компетентності майбутніх провізорів / заг. ред. В.В.Суховєєва. Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2021. С. 123–126.

59. Семеніхін А.В.,  Лукач В.С., Суховєєв В.В., Ахмедов Е.Е. Вплив  іонів важких металів  на поліферментну активність РУБІСКО    хлоропластів  з  листя гороху / «Прогресивні технології в аграрному виробництві з використанням сучасної техніки  на основі точного землеробства» : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (18-19 листопада, 2021 року) – м. Ніжин : ВП.НУБІП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2021. С. 22– 27.

 1. 60.  Семеніхін А.В.,  Ахмедов Е.Е., Суховєєв В.В., Буйвал С.М.  Вплив  інгібіторів сульфаніламідної природи  на поліферментну активність РУБІСКО    хлоропластів  з  листя гороху / «Міжгалузеві наукові дослідження: можливості та варіанти впровадження» : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (9 грудня, 2021 року) – м. Ніжин : ВП.НУБІП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2021. С. 76–81.
 2. Андрієвська В.В. STEM-технології як інновація в хімічній освіті постіндустріального суспільства      /В.В.Андрієвська, О.В.Москаленко, В.В.Суховєєв, О.В.Швидко // Збірник статей «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії» за матеріалами V Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених (Ніжин, 12 квітня 2018 р.) / заг. ред. В.В.Суховєєва. Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018.  С. 8–11.
 3. Крук А.С. Моделювання токсико-фармакологічних властивостей похідних 2-тіогідантоїну з сульфалановим кільцем в умовах in silico / А.С.Крук, О.В.Янченко, С.А.Циганков, В.О.Янченко, В.В.Суховєєв // Збірник статей «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії» за матеріалами V Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених (Ніжин, 12 квітня 2018 р.) / заг. ред. В.В.Суховєєва. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018. С. 75–79.
 4. Кузьменко І.С. Нові аналоги пентамідину. І.С.Кузьменко, В.В.Суховєєв, О.О.Чайковська, О.М.Костюк // Збірник статей «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії» за матеріалами V Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених (Ніжин, 12 квітня 2018 р.) / заг. ред. В.В.Суховєєва. Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018.  С. 80–83.
 5. Лапін О.В. Вплив кремнійвмісних препаратів на процеси вегетації cільськогосподарських культур / О.В.Лапін, В.В.Суховєєв, С.А.Циганков, К.Ю.Забулонов, А.М.Демченко // Збірник статей «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії» за матеріалами V Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених (Ніжин, 12 квітня 2018 р.) / заг. ред. В.В.Суховєєва. Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018. С. 83–85.
 6. Огородник О. Г. Синтез нових похідних тіолвмісних гетероциклічних сполук / О. Г.Огородник, Т.В.Дудко, В. В.Суховєєв // Збірник статей «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії» за матеріалами V Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених (Ніжин, 12 квітня 2018 р.) / заг. ред. В.В.Суховєєва. Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018. С. 91–95.
 7. Руденко Я.М. Пошук нових лікарських препаратів серед похідних гідразину / Я.М.Руденко, В.В.Суховєєв, С.А.Циганков // Збірник статей «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії» за матеріалами V Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених (Ніжин, 12 квітня 2018 р.) / заг. ред. В.В.Суховєєва. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018. С. 116–119.
 8. Семеніхін А.В. Метод двохвимірного електрофорезу у дослідженні поліферментних властивостей АТФ-синтази хлоропластів шпинату / А.В.Семеніхін, С.В.Репанка, В.В.Суховєєв, М.Ф. Гурбуз // Збірник статей «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії» за матеріалами V Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених (Ніжин, 12 квітня 2018 р.) / заг. ред. В.В.Суховєєва. Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018. С. 119–123.
 9. Суховєєв В.В.Науково-педагогічна діяльність Григорія Ковтуна
  у стінах Ніжинського вишу       // Праці ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Координаційні сполуки: синтез і властивості”: Тези доповідей / за загальною редакцією В.В.Суховєєва. Ніжин. 2018. С. 55–57.
 10. Стукало Ю.С. Порівняльна дія металокомплексних сполук на основі мангану і кобальту на процес ризогенезу та асиміляційні процеси живців смородини чорної (Ribes Nigrum L.) / Ю.С.Стукало, В.М.Гавій, В.В.Суховєєв // Праці ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації» (до 85-річчя природничо-географічного факультету) : Матеріали доповідей / за загальною редакцією Г.Г.Сенченко. Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2018. С. 115–118.
 11. Демченко А.М. Стратегія створення нових лікарських засобів на основі нітрогеновмісних гетероциклів / А.М.Демченко, В.В.Суховєєв, Г.П.Потебня // Праці ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації» (до 85-річчя природничо-географічного факультету) : Матеріали доповідей / за загальною редакцією Г.Г.Сенченко. Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2018. С. 294–297.
 12. Kuleshova L.V. Regulation of atp-hydrolase activity of atp-syntase in thylakoids by exogenic factors / L.V.Kuleshova, A.V.Semenikhin, V.V.Sukhovieiev, O.V.Moskalenko, O.B.Kuchmenko, M.F.Gürbüz // Праці ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації» (до 85-річчя природничо-географічного факультету) : Матеріали доповідей / за загальною редакцією Г.Г.Сенченко. Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2018. С. 318–323.
 13. Кравченко С.В. Екологічний аспект політехнічної освіти при викладанні природничих дисциплін в контексті STEM-навчання / С.В.Кравченко, О.В.Москаленко, В.В. Суховєєв, В.В.Андрієвська // Праці ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації» (до 85-річчя природничо-географічного факультету) : Матеріали доповідей / за загальною редакцією Г.Г.Сенченко. Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2018. С. 354–356.
 14.  Сущенко І.О. нові шляхи синтезу 5Н-імідазо[1,2-e][1,3,5]триазепінів / І.О.Сущенко, О.А.Михальченко,В.В.Суховєєв,Б.А.Демидчук // Збірник статей «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії» за матеріалами VІ Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених (Ніжин, 24 квітня 2019 р.) / заг. ред. В.В.Суховєєва. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2019. С. 102–104.
 15. Татарчук А.В. Комп’ютерний скринінг хімічних сполук для пошуку інгібіторів ксантиноксидази / А.В.Татарчук, О.Л.Кобзар, В.Ю.Танчук, В.В.Суховєєв, А.І.Вовк // Збірник статей «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії» за матеріалами VІ Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених (Ніжин, 24 квітня 2019 р.) / заг. ред. В.В.Суховєєва. Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2019.  С. 105–108.
 16. Демченко С.А. Синтез та дослідження противірусної активності нових ариламідів 1-(пара-толіл)-4-феніл-5,6,7,8-тетрагідро-2,2а,8а-триазациклопента[c,d]азулен-3-карбонової та карботіонової кислот  / С.А.Демченко, А.М.Івасенко, В.В.Суховєєв, Г.П.Потебня // Збірник статей «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії та фармації» за матеріалами VІІ Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених (Ніжин, 21 квітня 2020 р.) / заг. ред. В.В.Суховєєва. Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2020. С. 39–44.
 17. Кисорець К.С. Похідні 3-арил-2-(6,7,8,9-тетрагідро-5н-[1,2,4]триазоло[4,3-а]азепін-3-їл)-акрилонітрилів та їх ймовірна біологічна активність / К.С.Кисорець, С.А.Циганков, А.М.Демченко, В.В.Суховєєв // Збірник статей «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії та фармації» за матеріалами VІІ Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених (Ніжин, 21 квітня 2020 р.) / заг. ред. В.В.Суховєєва. Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2020. С. 58–60.
 18. Музичка О.В. Метоксизаміщені похідні N6-бензоїладеніну як інгібітори ксантиноксидази / О.В.Музичка, О.Л.Кобзар, О.І.Глушко, В.В.Суховєєв, О.В.Шабликін // Збірник статей «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії та фармації» за матеріалами VІІ Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених (Ніжин, 21 квітня 2020 р.) / заг. ред. В.В.Суховєєва. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2020.  С. 75–80.
 19. Пець Я.А. Синтез та дослідження ймовірної фармакологічної активності похідних 1-(3,4-дигідро-2H-пірол-5-іл)-1-(4-етоксифеніл)-3-фенілсечовин / Я.А.Пець, С.А.Циганков, А.М.Демченко, В.В. Суховєєв, О.В.Швидко // Збірник статей «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії та фармації» за матеріалами VІІ Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених (Ніжин, 21 квітня 2020 р.) / заг. ред. В.В.Суховєєва. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2020. С.86–88.
 20. Прокопчук Т.П.,Суховєєв В.В.Використання ON-LINE платформ для дистанційного навчання під час карантину // Збірник статей «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії та фармації» за матеріалами VІІ Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених (Ніжин, 21 квітня 2020 р.) / заг. ред. В.В.Суховєєва. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2020. С.93–97.
 21. Кобижча Н.І.  дослідження аналгетичної активності та гострої токсичності нових спіроциклічних піримідин-2,4,6-тріонів / Н.І. Кобижча, В.М. Головатюк, В.В. Суховєєв, М.В.Стрілець, В.І. Кашковський // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет - конференції (м.Харків, 26 листопада 2020 р.) - Х. : Вид-во НФаУ, 2020, (Серія «Наука»). С. 234-236.
 22. Кобзар О.Л.  Оцінка похідних 6-(N-ациламіно)пурину як інгібіторів ксантиноксидази  / О.Л.Кобзар, О.В.Музичка, О.В.Суховєєв, О.В.Шабликін, О.І.Глушко, В.В.  Суховєєв // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет - конференції (м.Харків, 26 листопада 2020 р.) - Х. : Вид-во НФаУ, 2020, (Серія «Наука»). С. 229-234.
 23.  Demchenko S. A. Searching for compounds active against SARS-CoV-2 virus among 4-(3,4-dichlo­rophenyl)-1-(4-methoxyphenyl)-5,6,7,8-tetrahydro-2a,4a-diazacyclopenta[cd]azulene derivatives / S. A.Demchenko, O. S.Bagreeva, V.V.Sukhoveev, A.M.Demchenko // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет - конференції (м.Харків, 26 листопада 2020 р.) - Х. : Вид-во НФаУ, 2020, (Серія «Наука»). С. 587-589.
 24. Якуба О.П. Залежність умов одержання біодизелю від параметрів жирів та складу каталізатора / О.П.Якуба, О.В.Москаленко, В.В.Суховєєв // Збірник статей «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії» за матеріалами V Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених (Ніжин, 12 квітня 2018 р.) / заг. ред. В.В.Суховєєва. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018. С.157–158.
 25. Кузьменко І.С. Нові аналоги пентамідину / І.С Кузьменко, О.О.Чайковська, В.В.Суховєєв, О.М.Костюк // Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів «Хімічні Каразинські читання – 2018» (Харків, 23-25 квітня 2018 р.) : Харківський національний університет імені В.Н. Каразина, 2018. С. 108.
 26. Vasilevih V.І.Synthesis and properties of new derivatives based on
  2-chlorо-4,6-bis(ethylamine)-1,3,5-triazine           / V.І.Vasilevih, V.V.Sukhovieiev, О.І.Barchina, O.V.Sukhovieiev, M.H.Gagolishvili// Праці ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Координаційні сполуки: синтез і властивості”: Тези доповідей / за загальною редакцією В.В.Суховєєва. Ніжин. 2018. Р.18–19.
 27. Демченко С.А. Синтез та властивості похідних 2-ариламіну-3,4,5,6-тетрагідро-7Н-азепіну / С.А.Демченко,А.Є.Зелінська, В.В.Суховєєв // Праці ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Координаційні сполуки: синтез і властивості”: Тези доповідей / за загальною редакцією В.В.Суховєєва. Ніжин. 2018. С. 23–24.
 28. Коваленко Ю.С. Синтез нових біоактивних похідних 1,3-азолу / Ю.С.Коваленко, М.В.Качаєва, С.Г.Пільо, В.В.Суховєєв // Праці ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Координаційні сполуки: синтез і властивості”: Тези доповідей / за загальною редакцією В.В.Суховєєва. Ніжин. 2018. С. 29–30.
 29. Круподер Т.О.Взаємодія α-ациламіно-β,β-дихлороетенілфосфоній хлоридів з аміноалканолами/Т.О.Круподер, Е.Р.Абдурахманова, С.О.Владіміров, О.В.Головченко, В.В.Суховєєв         // Праці ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Координаційні сполуки: синтез і властивості”: Тези доповідей / за загальною редакцією В.В.Суховєєва.  Ніжин. 2018. С. 31.
 30. Semenikhin A.V.Investigation of organic solvents influence and the value of the environmental rate of pH on atp-hydrolase activity of ATP-synthase in thylakoids/ A.V.Semenikhin, L.V.Kuleshova, V.V.Sukhovieiev, O.V.Moskalenko, O.B.Kuchmenko, M.F.Gürbüz // Праці ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Координаційні сполуки: синтез і властивості”: Тези доповідей / за загальною редакцією В.В.Суховєєва. Ніжин. 2018. Р. 32–33.
 31. Novodvorskyi Y.N. Synthesis and properties of derivatives of 3-hydrazino-1,2,4-triazines          / Novodvorskyi Y.N., Maziar А.S., Sukhovieiev V.V., Komarov I.V. // Праці ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Координаційні сполуки: синтез і властивості”: Тези доповідей / за загальною редакцією В.В.Суховєєва. Ніжин. 2018. Р. 38–39.
 32. Ручкіна О.Ю. Синтез та властивості похідних вітаміну РР / О.Ю.Ручкіна, В.В.Суховєєв, Н.І.Дроздова, А.М.Демченко  // Праці ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Координаційні сполуки: синтез і властивості”: Тези доповідей / за загальною редакцією В.В.Суховєєва. Ніжин. 2018. С. 44.
 33. Tsyhankov S.A.The search a new antituberculosis drugs among derivatives Isoniazides/ S.A.Tsyhankov, V.V.Sukhovieiev, S.V.Sovinska,A.M.Demchenko // Праці ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Координаційні сполуки: синтез і властивості”: Тези доповідей / за загальною редакцією В.В.Суховєєва. Ніжин. 2018. Р. 51–52.
 34. Novodvorskyi Y.N. Synthesis and properties of derivative 4-amino-6-treat-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-on in reactions with secondary amines / Y.N.Novodvorskyi, O.O.Tychenko, V.V.Sukhoveev, I.V. Komarov // Праці ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації» (до 85-річчя природничо-географічного факультету) : Матеріали доповідей / за загальною редакцією Г.Г.Сенченко. Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2018. С. 324.
 35. Янченко О.В. Програмно-методичний комплекс "Таблиця розчинності" для комп'ютерної підтримки курсу "Загальна та неорганічна хімія" / Янченко О.В., Циганков С.А., Янченко В.О., Суховєєв В.В. // Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» (16 травня 2018 року). Матеріали конференції. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. С. 395–396.
 36. Прокопчук Т.П. Використання технології «Робочий лист» в GООGLEDOCS / Т.П.Прокопчук, С.А.Циганков, В.В.Суховєєв. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Крок у науку: дослідження у галузі природничо-математичних дисциплін та методик їх навчання»  (27 листопада 2019 р., м.Чернігів),  Чернігів : НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2019.  С. 89.
 37. Москаленко  О. В.,  Гуз  А. М.,  Суховєєв  В. В.,  Демченко  А. М. Фармакологічна корекція збудника вірусу Middle East Coronavirus (HCoV-EMC) на  основі  N-(3,4-дихлорфеніл)-N1-(41-етилфеніл)-6-морфолін-4-їл-[1,3,5]триазин-2,4-діаміну. Механізми  розвитку  патологічних  процесів  і  хвороб  та  їхня  фармакологічна  корекція  : тези  доповідей  ІІ  Науково-практичної  інтернет-конференції  з  міжнародною  участю (21 листопада 2019 р.). Х. : Вид-во НФаУ, 2019. С. 255.
 38. Ручкіна  О. Ю.,  Суховеев  В. В.,  Демченко  А. М.  Дослідження кореляції  антиоксидантної  активності  від  будови  четвертинних  солей вітаміну РР.  Механізми  розвитку  патологічних  процесів  і  хвороб  та  їхня  фармакологічна  корекція  : тези  доповідей  ІІ  Науково-практичної  інтернет-конференції  з  міжнародною  участю (21 листопада 2019 р.). Х. : Вид-во НФаУ, 2019. С.  309.
 39. Moskalenko O.V. synthesis and antioxydant activity of 6-(N1-benzylidenhydrazino)-N,N1-diethyl [1,3,5]triazin-2,4-diamino derivatives / O.V.Moskalenko, A.M.Huz, V.V.Sukhoveev, A.M. Demchenko // Матеріали ІV Міжна­родної науково-практичної конференції. Т.2. 12-13 березня 2020 року м. Харків С. 53.
 40. Кисорець К.С. Ймовірна біологічна активність похідних 3-арил-2-(6,7,8,9-тетрагідро-5Н-[1,2,4]триазоло[4,3-А]азепін-3-їл)-акрилонітрилів / К.С.Кисорець, С.А.Циганков, А.М.Демченко, В.В.Суховєєв // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «хімічна наука та освіта в контексті сучасних інтеграційних процесів» (21 жовтня 2020 р.), НПУ імені М.П.Драгоманова, м. Київ. С. 8–9.

100. Пець Я.А. Пошук нових лікарських засобів серед похідних 1-(3,4-дигідро-2H-пірол-5-іл)-1-(4-етоксифеніл)-3-фенілсечовин /   Я.А.Пець, С.А.Циганков, А.М.Демченко, В.В.Суховєєв, О.В.Швидко // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «хімічна наука та освіта в контексті сучасних інтеграційних процесів» (21 жовтня 2020 р.), НПУ імені М.П.Драгоманова, м. Київ. С. 19–20.

101. Demchenko S. A. Search for NSP12 polymerase inhibitors active against for SARS-CoV-2 virus among 1-phenoxymethyl-phenyl-5,6,7,8-tetrahydro-2,2a,4a-triazacyclopenta[cd]azulene derivatives / S. A.Demchenko, A. M.Ivasenko,V.V.Sukhoveev, A.M.Demchenko // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет - конференції (м.Харків, 26 листопада 2020 р.) - Х. : Вид-во НФаУ, 2020, (Серія «Наука»). С. 14-15.

102. Demchenko S. A. Synthesis of 6,7,8,9-tetrahydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepine-3-thiol derivatives and their predicted activity against the SARS-Cov-2 virus / S. A.Demchenko, Yu. O Palamarchyk.,  V.V.Sukhoveev, A.M.Demchenko // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет - конференції (м.Харків, 26 листопада 2020 р.) - Х. : Вид-во НФаУ, 2020, (Серія «Наука»). С. 15-16.

103. Moskalenko O.V.  Synthesis and molecular docking of 5,7-bis-ethylamino-2H-[1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,3,5]triazine-3-thiones derivatives / O.V.Moskalenko,  O.М.Blyzniuk, V.V.Sukhoveev, A.M. Demchenko // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет - конференції (м.Харків, 26 листопада 2020 р.) - Х. : Вид-во НФаУ, 2020, (Серія «Наука»). С. 30.

104. Demchenko S. A., Ivasenko A. M.,Sukhoveev V.V., Demchenko A.M. Synthesis of 1-phenoxymethylphenyl-4-aryl-5,6,7,8-tetrahydro-2,2a,4a-triazacycyclopenta [cd]azulene derivatives and their activity to polymerase  NSP12  virus SARS-CoV-2 / «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії та призначення лікарських засобів»: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (11-12 березня 2021 року) Х. : НФаУ, 2021. С. 34.

105. Demchenko S. A., Palamarchyk Yu. O.,  Sukhoveev V.V., Demchenko A.M.  Synthesis of 3-(2-isopropyl-5-methylphenoxymethyl)-6,7,8,9-tetrahydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepine derivatives and their predicted activity against the SARS-CoV-2 virus / «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії та призначення лікарських засобів»: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (11-12 березня 2021 року) – Х. : НФаУ, 2021. С. 35-36.

106. Солонський М.О., Демченко С.А., Москаленко О.В., Суховєєв В.В. Синтез та біологічна активність солей 1,3-диарил-3- гідроксі-2,3,5,6,7,8-гексагідроімідазо[1,2-a]піридинію /«Фундаментальні та прикладні дослідження у галузі фармацевтичної технології»: Матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 13 жовтня 2022 р.). Х.: Вид-во НФаУ, 2022. С. 219 (Серія «Наука»). С. 186-187. https://ztl.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/materialy-proceedings-konferentsii-13-zhovtnia-2022-3.pdf

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative