ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Публікації 2022-2018 р.

 1. Є. М. Новодворський, З. С. Суворова, І. В. Комаров, Д. О. Полторацька, О. В. Москаленко, А. M. Демченко. Синтез і протисудомна активність похідних 6-алкіл(аралкіл)-3-R-4H-[1,2,4]триазин-5-онів. Фармакологія та лікарська токсикологія. , Том 16, No 5/2022. С. 310-319. https://pharmtox-j.org.ua/index.php/pharmtox-j/article/view/188
 2. Солонський М.О., Демченко С.А. Синтез, будова та прогнозована противірусна активність бромідів3-арил-3-гідроксі-1-(21 -метоксіфеніл)- 2,3,5,6,7,8-гексагідроімідазо[1,2-a]піридинію. Сучасні аспекти створення лікарських засобів : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції (1 лютого 2022 р., м. Харків). – Xарків : НФаУ, 2022. – С. 203-204. https://anchem.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/80-bolotov-2022-booktitle.pdf
 3. Демченко, С. А., Ядловський, О. Є., Бобкова, Л. С., Суворова, З. С., Науменко, М. В., Циганков, С. А., Ярмолюк, С. М., Демченко, А. М. Синтез та аналгезуюча активність похідних 1-феноксиметил-4-(R-феніл)5,6,7,8-тетрагідро-2,2а,8а-триазациклопента[сd]азулену. Фармакологія та лікарська токсикологія. 2022. Vol. 16, №. 3. P. 159–166.
 4. N-(3,4-диметоксифеніл)-N1-(41-фторофеніл)-6-морфолін-4-іл-[1,3,5]триазин-2,4-діамін, що проявляє антивірусну активність щодо вірусів middle east coronavirus (HCOV-EMC) та атипової пневмонії SARS: пат. 126149 Україна: МПК(2022.01) С07D 253/065 (2006.01).  С07D 295/00 № а2019 05171; заявл. 15.05.2019; опубл.25.08.2022, Бюл. № 34. 6 с.
 5. 6-(41-метилбензил)-3-ариламіно-4Н-[1,2,4]триазин-5-они, що проявляють противірусну активність відносно вірусу жовтої гарячки YELLOW FEVER: пат №125823 Україна: МПК (2022.01) С07D 487/00 А61P 35/00. № а 2019 03443; заявл. 05.04.2019; опубл. 15.06.2022, Бюл. № 24. 4 с.
 6. Новодворський Є.М., Полторацька Д.О., Москаленко О.В., Демченко А.М. Пошук сполук, активних по відношенню до вірусу SARS-CoV-2 серед R-амідів 6-метил-[1,2,4]-триазин-5-онів. ІV науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації» 19 травня 2022 р. м. Харків. С. 259-260.
 7. Scopus Demchenko S, Lesyk R, Yadlovskyi O, Zuegg J, Elliott AG, Drapak I, Fedchenkova Y, Suvorova Z, Demchenko A. Synthesis, Antibacterial and Antifungal Activity of New 3-Aryl-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole and 5H-Imidazo[1,2-a]azepine Quaternary Salts. Molecules. 2021, 26(14), 4253. https://doi.org/10.3390/molecules26144253
 8. ScopusYevhenii Novodvorskyi, Dmitry Lega, Igor Komarov, Iryna Zhuravel, Oleg Moskalenko, Anatolii Demchenko. Synthesis and antioxidant activity of 3-(2-R-ylidenehydrazinyl)-6-tert-butyl-4H-[1,2,4]triazin-5-ones. Pharmacia 69(3). 05 Aug 2022. P. 719-731. https://pharmacia.pensoft.net/article/86036/
 9. Патент на винахід № 123969 Україна. Демченко С.А., Федченкова Ю.А., Суховєєв В.В., Демченко А.М. Бромід 1-(41-метоксифеніл)-3-(42-біфеніл)-3-гідроксі-2,5,6,7,8,9-гексагідро-3Н-імідазо[1,2-a]азепінію, що має протипухлинні властивості. № u 2019 06624; Заявл. 13.06.2019; Опубл. 01.07.2021, Бюл. № 26/2021.
 10. Пат. (на винахід) №125793 Україна. Демченко А.М., Барчина О.І., Суховєєв В.В., Ядловський О.Є., Москаленко О.В. 2-(5,7-біс-етиламіно [1,2,4]триазоло[4,3-А][1,3,5]триазин-3-іл-сульфаніл)-N-(2,4-диметоксифеніл)-ацетамід, що має протизапальну дію: пат. № 125793 Україна: МПК (2022.01) С07D 417/00C07B 43/00 А61P 29/00. № а 2019 02084; заявл. 01.03.2019; опубл. 08.06.2022, Бюл. № 23. 4 с.
 11. Москаленко О.В., Циганков С.А., Близнюк О.М., Демченко А.М. Комп'ютерне моделювання біохімічних параметрів та синтез нових похідних на основі 6-хлор-N2,N4-діетил-1,3,5-триазин-2,4-діаміну Сучасні аспекти створення лікарських засобів : тези допов. Міжнар. наук.-практ. дистанц. конф., присвяченої 100-річчю кафедри аналітичної хімії НФаУ (16 квітня 2021 р.). Х. : НФаУ. 2021. С. 154.
 12. Moskalenko O.V., Blyzniuk O.М., Sukhoveev V.V., Demchenko A.M. Synthesis and molecular docking of N,N1-diethyl-6-[N1-(alkoxybenzylidene)hydrazino]-[1,3,5]triazine-2,4-diamine derivatives. «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії та призначення лікарських засобів»: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (11-12 березня 2021 року). Х. : НФаУ. 2021. С. 94.
 13. Demchenko S. A., Palamarchyk Yu. O.  Sukhoveev V.V., Demchenko A.M. Synthesis of 3-(2-isopropyl-5-methylphenoxymethyl)-6,7,8,9-tetrahydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepine derivatives and their predicted activity against the SARS-CoV-2 virus. «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії та призначення лікарських засобів»: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (11-12 березня 2021 року) – Х. : НФаУ, 2021. С.35-36.
 14. Demchenko S. A., Ivasenko A. M., Sukhoveev V.V., Demchenko A.M. Synthesis of 1-phenoxymethylphenyl-4-aryl-5,6,7,8-tetrahydro-2,2a,4a-triazacycyclopenta [cd]azulene derivatives and their activity to polymerase  NSP12  virus SARS-CoV-2. «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії та призначення лікарських засобів»: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (11-12 березня 2021 року) – Х. : НФаУ, 2021. С. 34.
 15. Москаленко О.В., Циганков С.А., Близнюк О.М., Демченко А.М. Синтез та молекулярний докінг 2-[(5,7-діетиламіно[1,2,4]триазоло[4,3-a][1,3,5]триазин-3-іл)сульфаніл]-n-(4-сульфамоілфеніл) ацетаміду на мішенях вірусу SARS-CoV-2. Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації : тези доповідей ІІІ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю (12 травня 2021 р.). – Х. : Вид-во НФаУ. 2021. C. 134–135.
 16. Яременко Б.І., Циганков С.А., Демченко А.М. Синтез і молекулярний докінг 3-метилсульфаніл-6-(трет-бутил)-1,2,4-триазин-5-ону та дослідження продуктів його реакції з вторинними амінами. зб. статей «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії та фармації» за матеріалами VІІІ Міжнар. заочної наук.-практ. конф. молодих учених. 23 квітня 2021 р. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. С. 150-152.
 17. Мальцев В.С., Суховєєв В.В., Демченко А.М. Синтез 2-(3,4-диметоксифеніл)-3-(1,5-диметил-3-оксо-2-феніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-іл)-тіазолідин-4-ону та прогнозування його біологічної дії методом молекулярного докінгу зб. статей «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії та фармації» за матеріалами VІІІ Міжнар. заочної наук.-практ. конф. молодих учених. 23 квітня 2021 р. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. С. 73–77.
 18. Близнюк О.М., Москаленко О.В., Циганков С.А., Демченко А.М. Синтез та молекулярний докінг 2-(5,7-біс-етиламіно-[1.2.4] триазоло[ 4,3-а][1,3,5]триазин-3-ілсульфаніл)-1-пара-толіл-пропан-1-он на мішенях вірусу SARS-CoV-2. зб. статей «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії та фармації» за матеріалами VІІІ Міжнар. заочної наук.-практ. конф. молодих учених. 23 квітня 2021 р. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. С. 10–13.
 19. Moskalenko, O. V., Barchina, O. I., Tsyhankov, S. A., Lega, D. A., Fedchenkova, Yu. A., Demchenko, A. M. The synthesis and antiviral activity against yellow fewer virus of 2-(4,6-di(pyrrolidin-1-yl)-1,3,5-triazin-2-yl)-N-(alkyl,aryl)hydrazine-1-carbothioamides. Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry. 2021. Vol. 19, No. 2(74). C. 36–43.
 20. Пат. (на винахід) № 123875 Україна, МПК (2006) С07D 487/16, А61К 31/55, А61Р 31/16.// Феніламід (1-пара-толіл)-4-феніл-5,6,7,8-тетрагідро-2,2а,4а-триазациклопен¬та[cd] азулен-3-карботіонової кислоти, що проявляє противірусну активність відносно вірусу Flu A H1N1 California/07/2009.//-Демченко С.А., Федченкова Ю.А., Суховєєв В.В., Демченко А.М. – № u 2019 01415; Заявл. 12.02.2019; Опубл. 17.06.2021, Бюл. № 24/2021.
 21. Пат. (на винахід) № 123601 Україна, МПК C07D 253/065 295/00 “Застосування [4-(41-хлорофеніл)-5,6,7,8-тетрагідро-2,2а,8а-триазациклопента[c,d] азулен-1-іл-метил]-пара-толіламіну як діючої речовини, що виявляє селективну протипухлинну активність щодо ракових клітинних ліній лейкемії CCRF-CEM /С.А.Демченко, В.В.Суховєєв,О.В.Швидко, А.М.Демченко – № а 2019 01413; Заявл. 12.02.2019 ; Опубл. 28.04.2021, Бюл. № 17.
 22. Пат. (на винахід) №123455 Україна, МПК C07D 253/065 295/00 N-(3,4-дихлорфеніл)-N1-(41-етилфеніл)-6-морфолін-4-іл-1,3,5]триазин-2,4-діамін, що проявляє антивірусну активність щодо вірусу Middle East Coronavirus (HCoV-EMC) / А. М.Демченко, В.В.Суховєєв, О.І.Барчина, С.А.Циганков – № а 2018 12955; Заявл. 27.12.2018 ; Опубл. 7.04.2021, Бюл. № 14.
 23. Scopus. Sergii Demchenko, Roman Lesyk, Oleh Yadlovskyi, Johannes Zuegg, Alysha G. Elliott, Iryna Drapak, Yuliia Fedchenkova, Zinaida Suvorova and Anatolii Demchenko. Synthesis, Antibacterial and Antifungal Activity of New 3-Aryl-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole and 5H-Imidazo[1,2-a]azepine Quaternary Salts//July 2021 Molecules 26(14):4253 DOI: 10.3390/molecules26144253
 24. Scopus. Sergii A. Demchenko, Yulia A. Fedchenkova, Hanna O. Yeromina, Inna V. Herashenko, Olha H. Berdnyk, Anatolii M. Demchenko.  The synthesis of N-(4-aryl-thiazol-2-yl)-N1- (4,5,6,7-tetrahydro-3H-azepin-2-yl)-hydrazine hydrobromides and the cardioprotective activity of (41-methoxyphenyl-thiazol-2-yl) derivative// Pharmacia. - 2021. –  68(1): 141–146.  DOI 10.3897/pharmacia.68.58788.
 25. Scopus. Sergii Demchenko, Hanna Yeromina, Yulia Fedchenkova, Zinaida Ieromina, Vitaliy Yaremenko, Olha Vislous, Lina Perekhoda, Anatolii Demchenko. The synthesis and the antioxidant activity of 1-phenoxymethyl-4-aryl-5,6,7,8-tetrahydro-2а,4a,8a-triaza¬cyclopenta[cd]azulene-3-carboxylic (or carbothionic) acid derivative. Pharmacia. - 2021. –68(1): 251–258 DOI 10.3897/pharmacia.68.e60195.
 26. Я.А.Пець, С.А.Циганков, А.М.Демченко, В.В.Суховєєв, О.В.Швидко. Пошук нових лікарських засобів серед похідних 1-(3,4-дигідро-2H-пірол-5-іл)-1-(4-етоксифеніл)-3-фенілсечовин. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю Хімічна наука та освіта в контексті сучасних інтеграційних процесів: збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – С. 19–20.
 27. К.С.Кисорець, С.А.Циганков, А.М.Демченко, В.В.Суховєєв. Ймовірна біологічна активність похідних 3-арил-2-(6,7,8,9-тетрагідро-5Н-[1,2,4]триазоло[4,3-А]азепін-3-їл)-акрилонітрилів. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю Хімічна наука та освіта в контексті сучасних інтеграційних процесів: збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – С. 8–9.
 28. Moskalenko O.V.  Blyzniuk O.М., Sukhoveev V.V., Demchenko A.M. Synthesis and molecular docking of 5,7-bis-ethylamino-2H-[1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,3,5]triazine-3-thiones derivatives. Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет - конференції (м. Харків, 26 листопада 2020 р.) - Х. : Вид-во НФаУ, 2020, (Серія «Наука»). С. 30.
 29. Москаленко О.В.,   Коросько Я.В., Демченко А.М. Пошук нових біологічно активних сполук серед  похідних N,N1-діетил-6-гідразино-[1,3,5]триазину. . Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет - конференції (м. Харків, 26 листопада 2020 р.) - Х. : Вид-во НФаУ, 2020, (Серія «Наука»). С. 330.
 30. Demchenko S. A., Palamarchyk Yu. O.,  Sukhoveev V.V., Demchenko A.M. Synthesis of 6,7,8,9-tetrahydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepine-3-thiol derivatives and their predicted activity against the SARS-Cov-2 virus. Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет - конференції (м. Харків, 26 листопада 2020 р.) - Х. : Вид-во НФаУ, 2020, (Серія «Наука»). С. 15-16.
 31. Demchenko S. A., Ivasenko A. M., Sukhoveev V.V., Demchenko A.M. Search for NSP12 polymerase inhibitors active against for SARS-CoV-2 virus among 1-phenoxymethyl-phenyl-5,6,7,8-tetrahydro-2,2a,4a-triazacyclopenta[cd]azulene derivatives. Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет - конференції (м. Харків, 26 листопада 2020 р.) - Х. : Вид-во НФаУ, 2020, (Серія «Наука»). С. 14-15
 32. Demchenko S. A., Bagreeva O. S., Sukhoveev V.V., Demchenko A.M. Searching for compounds active against SARS-CoV-2 virus among 4-(3,4-dichlo¬rophenyl)-1-(4-methoxyphenyl)-5,6,7,8-tetrahydro-2a,4a-diazacyclopenta[cd]azulene derivatives. Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет - конференції (м. Харків, 26 листопада 2020 р.) - Х. : Вид-во НФаУ, 2020, (Серія «Наука»). С. 587-589.
 33. Moskalenko O.V., Huz A. M., Sukhoveev V.V., Demchenko A.M. Synthesis and antioxydant activity of 6-(n1-benzylidenhydrazino)-n,n1-diethyl [1,3,5]triazin-2,4-diamino derivatives. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Т.2. 12-13 березня 2020 року м. Харків С. 53.
 34. Демченко А. М., Федченкова Ю. А. Пошук нових противірусних препаратів серед похідних азотвмісних гетероциклічних сполук. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Т.2. 12-13 березня 2020 року м. Харків С. 222.
 35. S. Demchenko, Yu. Fedchenkova, O.Bagreeva, A. Demchenko. Аntiviral activity of 1-(41-chlorophenyl)-4-(42-methylphenyl)-5,6,7,8-tetrahydro-2a,4a-diazacyclopenta[cd]azulene-2-carboxylic acid derivatives/ abstract icar 2020. 12 Congresso Nazionale ICAR "Italian Conference on AIDS and Antiviral Research" dal 12 al 16 ottobre 2020. – P164. – Milan.
 36. Я.А. Пець, С.А. Циганков, А.М. Демченко, В.В. Суховєєв, О.В. Швидко. Синтез та дослідження ймовірної фармакологічної активності похідних 1-(3,4-дигідро-2H-пірол-5-іл)-1-(4-етоксифеніл)-3-фенілсечовин. Збірник статей «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії та фармації» за матеріалами VІІ Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених (Ніжин, 21 квітня 2020 р.) / заг. ред. В.В.Суховєєва. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2020. – С. 86–88.
 37. К.С.Кисорець, С.А.Циганков, А.М.Демченко, В.В.Суховєєв. Похідні 3-арил-2-(6,7,8,9-тетрагідро-5н-[1,2,4]триазоло[4,3-а]азепін-3-їл)-акрилонітрилів та їх ймовірна біологічна активність. Збірник статей «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії та фармації» за матеріалами VІІ Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених (Ніжин, 21 квітня 2020 р.) / заг. ред. В.В.Суховєєва. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2020. – С. 58–60.
 38. S. A. Demchenko, V. V. Sukhoveev, О. V. Моsкаlеnко, Y. A. Fedchenkova, G. P. Potebnia, A. M. Demchenko. Synthesis and anti-tumor properties of derivatives [4- (41-chlorophenyl)-5,6,7,8-tetrahydro-2,2a,8a-triazacyclopenta[c,d]azulen-1-yl-metil]-para-tolylamine. Farmatsevtychnyi Zhurnal. – 2020. – Vol. 4 (4). – P. 69-77. https://doi.org/10.32352/0367-3057.4.20.07
 39. А.M. Demchenko, O. V. Moskalenko, V. V. Sukhoveev, O. I. Barchyna, Yu. A. Fedchenkova. Synthesis and antiviral activity of 4,6-bis-ethyl-amino[1,3,5]triazine derivatives for Flu A (H1N1) virus California/07/2009. Pharmacology and drug toxicology. – 2020. – №2, v.14. – P. 106-113. https://doi.org/10.33250/14.02.10
 40. S. A. Demchenko, O. E. Yadlovskyi, O. V. Yudina, I. I. Tubaltseva, Yu. A. Fedchenkova, L. S. Bobkova, А. M. Demchenko. Synthesis and anxiolytic activity of 3-aryl-1-(41-methoxyphenyl)-1-(6,7,8,9-tetrahydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepine-3-yl-methyl)-urea derivatives// Pharmacology and drug toxicology.- 2020. – №2, v.14. – P. 88-96. https://doi.org/10.33250/14.02.08
 41. С.А. Демченко, О.Ю. Баглай, Н.М.Серединська, О.Є.Ядловський, А.Є.Зелінська, Т.А.Бухтіарова, Л.С. Бобкова, А.М. Демченко. Синтез похідних бензенсульфонамідів і вивчення їхньої спорідненості до циклооксигенази-2 методом молекулярного докінгу. Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2020. – №1 (14). – С. 24-35.
 42. S. A. Demchenko, Yu. A. Fedchenkova, S. Tsigankov, О.E. Yadlovskyi, V.V. Sukhoveev, Т.А. Bukhtiarova, A. M. Demchenko. Synthesis, analgesic and anti-inflammatory activity of 3-aryl(heteryl)-2-(6,7,8,9-tetrahydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepin-3-yl)-acrylo¬nitrile derivatives. Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry. – 2020. – V.18, 2(70). – P. 32-39.
 43. SCOPUS. Sergii Demchenko, Hanna Yeromina, Yulia Fedchenkova, Zinaida Ieromina, Vitaliy Yaremenko, Olha Vislous, Lina Perekhoda, Anatolii Demchenko. The synthesis and the antioxidant activity of 1-phenoxymethyl-4-aryl-5,6,7,8-tetrahydro-2а,4a,8a-triaza-cyclopenta[cd]azulene-3-carboxylic (or carbothionic) acid derivatives. Pharmacia. - 2020. – Submission #60195.
 44. SCOPUS. Lina Perekhoda, Victoriya Georgiyants, Hanna Yeromina, Iryna Drapak, Vira Lubenets, Zinaida Ieromina, Irina Sych, Hanna Severina, Anatoly Demchenko. The Synthesis and In Silico Antihypertensive Activity Prognosis of New Mannich Bases Containing the 1,2,4-Triazole Moiety. Chemistry & Chemical Technology Vol. 14, No. 2, 2020 P.214-220. https://doi.org/10.23939/chcht14.02.214
 45. SCOPUS. Sergii Demchenko, Roman Lesyk, Johannes Zuegg, Alysha G. Elliot, Yuliia Fedchenkova, Zinaida Suvorova, Anatolii Demchenko. Synthesis, antibacterial and antifungal activity of new 3-biphenyl-3H-imidazo[1,2-a]azepin-1-ium bromides. European Journal of Medicinal Chemistry. – 2020, V.201., 112477. //doi.org/10.1016/j.ejmech.2020.112477.
 46. Демченко А.М., Суховєєв В.В., Барчина О.І., Москаленко О.В., Потебня Г.П. Гідрохлориди 6-морфолін-4-їл-N-(41-R-феніл)-N1-(мета-толіл)-[1,3,5]триазин-2,4-діамінів, що проявляють противірусну активність відповідно до вірусів штаму California: пат. № 122187 України  на винахід.  № а 2019 00404. Опубл. 25.09.2020, Бюл. № 18/2020.
 47. Демченко А.М., Суховєєв В.В., Барчина О.І., Колесніков О.В., Москаленко О.В. N,N1-Біс-(21-хлорофеніл)-6-морфолін-4-їл-[1,3,5]триазин-2,4-діамін, що проявляє антивірусну активність щодо вірусу Middle East Coronavirus (HCoV-EMC): пат. № 122175 України на винахід. № а 2018 11240. Опубл. 25.09.2020, Бюл. № 18/2020.
 48. Шарикіна Н.І., Демченко А.М., Мєшкова Н.О., Бобкова Л.С., Хайрулін А.Р., Міщенко О.В., Рогозін В.В., Червіовський Д.О., Пенделю С.І, Максюта С.В., Бухтіарова Т.А. Етил-2-(хіназолін-4-іламіно)-4,5,6,7-тетрагідро-1-бензотіофен-3-карбоксілату гідрохлорид, що має протипухлинну активність при недрібноклітинному раку легенів людини: пат. № 121900 України на винахід. № а 201804302. Опубл. 10.08.2020, Бюл. № 15/2020.
 49. Демченко С.А., Бухтіарова Т.А., Ядловський О.Є., Серединська Н.М., Бобкова Л.С., Демченко А.М. Застосування гідроброміду 2-[(5,6-дигідро-4Н-[1,3]тіазин-2-іл)-феніламіно]-1-(41-метоксифеніл)-етанону як сполуки, що проявляє анальгетичну активність: пат. № 121899 України на винахід. № а 201804196. Опубл. 10.08.2020, Бюл. № 15/2020.
 50. Демченко С.А., Ерьоміна Г.О., Перехода Л.О., Ядловський О.Є., Бобкова Л.С., Демченко А.М. Гідробромід (3-єтил-4-феніл-3Н-тіазол-2-іліден)-[4-(6,7,8,9-тетрагідро-5Н-[1,2,4]триазоло-[4,3-а]азепін-3-іл)феніл)аміну, що проявляє анальгезуючу активність: пат. № 121854 України на винахід. № а 201604706. Опубл. 10.08.2020, Бюл. № 15/2020.
 51. Демченко С.А., Острик Д.В., Бухтіарова Т.А., Демченко А.М., Бобкова Л.С. Бромід 1-(41-хлорфеніл)-3-бензо[1,3]діоксол-5-їл)-3-гідроксі-2,5,6,7, 8,9-гексагідро-3Н-імідазо[1,2-а]азепінію, що проявляє про¬тивірусну активність по відношен¬ню до вірусів H1N1 та H3N2: пат. № 121597 України на винахід. № а 201803611. Опубл. 25.06.2020, Бюл. № 12/2020.
 52. Демченко С.А., Волочнюк Д.М., Бобкова Л.С., Демченко А.М. Застосування гідроброміду 1-(41-циклогексилфеніл)-2-[5,6-дигідро-4Н-[1,3]тіазин-2-їл)-(42-етилфеніл)аміно]етанону як сполуки, що має протипухлинні властивості: пат. № 121227 України на винахід. № а 2017 06315. Опубл. 27.04.2020, Бюл. № 8/2020.
 53. Демченко С.А., Федченкова Ю.А., Суховєєв В.В., Демченко А.М. 3-R-феніламіди 1-(41-ізопропілфеніл)-4-(42-хлорофеніл)-5,6,7,8-тетра¬гідро-2,4а-діазациклопента[c,d]азулен-2-карбонової кислоти, що ма¬ють протипухлинну активність щодо клітин РС-3 раку простати: пат. № 121172 України на винахід. № а 2019 00686. Опубл. 10.04.2020, Бюл. № 7/2020.
 54. Драпак І.В., Зіменковський Б.С., Серединська Н.М., Перехода Л.О., Демченко А.М., Голота С.М., Нєктєгаєв І.О. [3-аліл-4-(41-метоксифеніл)-3Н-тіазол-2-іліден]-(32-трифлуорометилфеніл)аміну гідро бромід (кардіазол), що проявляє кардіопротекторну та антиоксидантну активність: пат. № 140537 України на корисну модель. № а 2019 08852. Опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5/20.
 55. Драпак І.В., Зіменковський Б.С., Серединська Н.М., Перехода Л.О., Демченко А.М. 1-[3-[2-(3,4-диметоксіфеніл)-етил]-2-(2,3-диметилфеніліміно)-4-метил-2,3-дигідро--тіазол-5-іл]-етанону гідрохлорид, що проявляє гіпотензивну дію: пат. № 140536 України на корисну модель. № а 2019 08847. Опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5/20.
 56. Драпак І.В., Зіменковський Б.С., Серединська Н.М., Перехода Л.О., Демченко А.М. (2Z)-4-(4-Бромфеніл)-N-[3-(трифлуорометил)феніл]-3-(проп-2-ен-1-іл)-2,3-дигідро-1,3-тіазол-2-іміну гідробромід, що проявляє гіпотензивну дію: пат. № 140535 України на корисну модель. № а 2019 08788; Опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5/20.
 57. Демченко А.М., Янченко В.О., Демченко Д.А., Бобкова Л.С. Застосування 5,7-дипропіоніл-6-(4'-циклогексилфеніл)-5Н-[1,2,4]триазоло[4,3-b][1,3,4]тіадіазину як сполуки, що має протипухлинні властивості: пат. № 120939 України на винахід. № а 2017 01374. Опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5/20.
 58. Демченко А.М., Геращенко І.В., Драпак І.В., Перехода Л.О., Голубов М.І. Застосування гідрохлориду 1-[2-(4'-метокси¬феніліміно)-4-метил-3-(4''-метилпіперазин-1-іл)-2,3-дигідротіазол-5-іл]-етанону як сполуки, що має кардіопротекторні властивості: пат. № 120857 України на винахід. № u 2017 01651. Опубл. 25.02.2017, Бюл. № 4/2020.
 59. Пат. (на винахід) №122729 Україна, МПК C 07 D 487/00 Амід (41-метоксифеніл)-1-(42-хлорфеніл)-4-(пара-толіл)-5,6,7,8-тетрагідро-2а,4а-діазациклопента[cd]азулен-2-карбонової кислоти, що проявляє антивірусну активність по відношенню до вірусу Flu A H1N1 California/07/2009 / С.А. Демченко, Ю.А.Федченкова, В.В.Суховєєв, А.М. Демченко – № а 2019 00949; Заявл. 30.01.2019 ; Опубл.28.12.2020, Бюл. № 24.
 60. Демченко С.А., Оксамитний В.М., Синицин В.А., Бобкова Л.С., Дем¬ченко А.М. Гідробромід 2-[(5-метил-4,5,6,7-тетрагідро-3Н-азепін-2-їл)-феніл¬аміно]-1-(41-нітрофеніл)етанону, що має про¬тивірусну активність по відношенню до вірусу H1N1: пат. № 120646 України на винахід. № а 2017 10913. Опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1.
 61. О.П. Хворост, Ю.А. Федченкова, Т.В. Опрошанська, К.С. Скребцова, О.В. Москаленко, А.М. Демченко, В.В. Суховєєв. Антологія лікарських рослин: [навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація]. Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2020. – 134 с.
 62. В.О. Янченко, В.В. Суховєєв, А.М. Демченко, Г.П.Потебня. Хімія гетероциклічних сполук : лекційний курс та лабораторний практикум для студентів закладів вищої освіти зі спеціальностей 102 Хімія та 226 Фармація, промислова фармація. Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2020. – 300 с.
 63. SCOPUS. Iryna Drapak, Borys Zimenkovsky, Lina Perekhoda, Мargarita Suleyman, Hanna Yeromina, Natalia Skaletska , Natalya Seredynska, Anatoly Demchenko. Search for angiotensin II receptor antagonists among 4-aryl-n-(aryl)-3-(prop-2-en-1-yl)-2,3-dihydro-1,3-thiazol-2-imine derivatives. Pharmacia.- 2019.- V.66 (4).-181-186. DOI: 10.3897/pharmacia.66.e36808.
 64. Н.М. Чаленко, П.А. Безуглий, Г.О. Сирова, И.С. Чекман, А.М. Демченко. Синтез та антиексудативна активність піролінових похідних 2-((4-аміно-5-(фуран-2-іл)-1,2,4-триазол-4н-3-іл)-сульфаніл)-n-ацетамідів. Фармацевттичний журнал. – 2019.  –Т.74. – №5. – С. 65-74.
 65. Y. N. Novodvorskyi, O. Y. Bahlai, I. V. Komarov, A. M. Demchenko. Synthesis and antioxidant activity of derivatives of 8Н-[1,2,4]triazolo[4,3-в][1,2,4]triazin-7-ones. Pharmacology and drug toxicology. – 2019. – №5, v.13. – P. 344-352.
 66. С. А. Демченко, Ю. А.Федченкова, А. М. Івасенко, В. В. Суховєєв, А. М. Демченко. Синтез та противірусна активність ариламідів 1-(пара-толіл)-4-арил- 5,6,7,8-тетрагідро-2,2а,8а-триазациклопента[c,d]азулен-3-карботіонової кислоти. Фармацевтичний журнал. - 2019. – Т.6 (74). –С.33-42.
 67. Chalenko N., Demchenko A., Syrovaya A. Synthesis of potential antiexudative preparations for 2-((4-amino-5-(furan-2-il)-1,2,4-triazole-(4H)-3-yl)-sulfanyl)-N-acetamide series. «ScienceRise: Pharmaceutical Science» – 2019. – №3(19). – С. 22-29. DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4852.2019.171878.
 68. Демченко С.А., Федченкова Ю.А., Суховєєв В.В., Демченко А.М. Бромід 1-(41-метоксифеніл)-3-(42-біфеніл)-3-гідроксі-2,5,6,7,8,8-гексагідро-3Н-імідазо[1,2-а]азепінію, що має протипухлинні властивості: пат. № 139230 України на корисну модель. № u 2019 06623. Опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24/2019.
 69. Демченко С.А., Ядловский О.Є., Бухтіарова Т.А., Серединська Н.М., Голубов М.І., Демченко А.М. 3-(4-гідроксифеніл)-2-(6,7,8,9-тетрагідро-5Н-[4,3-а]азепін-3-їл)акрилонітрил, що проявляють аналгетичну та протизапальну активності: пат. № 120416 України на винахід. № а 2019 00532. Опубл. 25.11.2019, Бюл. № 22/2019.
 70. S.А. Demchenko, L.S. Bobkova, O. E. Yadlovskyi, Т.А. Bukhtiarova, А.M. Demchenko. Synthesis of derivatives of 5,6,7,8-tetra¬hidro-2,2a,8a-triazacyclophenta[cd]azulenes and their effect on platelet aggregation. Pharmacology and drug toxicology.- 2019.- №1, v.13.- P. 28-34.
 71. Суховєєв В.В., Москаленко О.В., Демченко А.М. Синтез та дослідження антиокиснювальної ефективності похідних іонолу, що містять тетразол. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Хімія, 2019. Вип. 25.  С. 34–40.
 72. S.A.Demchenko, Yu.A.Fedchenkova V.V.Sukhoveev, O.S.Bagreeva, A.M.Demchenko. The synthesis and antiviral activity of 1-(4-сhlorophenyl)-4-(para-tolyl)-5,6,7,8-tetrahydro-2а,4a-diazacyclopenta[cd]-azulene-2-carboxylic acid derivatives. Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2019. – Т. 17, вип. 4 (68). – С. 37– 43.
 73. S.A. Demchenko, Yu.A.Fedchenkova, L.S. Bobkova, L.P. Artemchuk, A.M. Demchenko. Synthesis and antitumor activity evaluation of 1,4-diaryl-5,6,7,8-tetrahydro-2,2a,8a-triazacyclopenta[cd]azulene  derivatives. Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry. – 2019.-v.17. - №1(65).- P. 3-12.
 74. Demchenko A.M., O.V.Moskalenko, V.V.Sukhoveev, A.I.Barchyna. Synthesis and antiviral activity of 2-(4,6-dymorfolin-4-yl-1,3,5-triazine-2-yl)-n-arylhidrazyncarbothioamids in relation to the H1n1 virus. Pharmacology and Drug  Toxicology. –  Т. 13 (№ 1). –  2019. – Р. 35–41.
 75. Демченко А.М., Барчина О.І., Суховєєв В.В., Ядловський О.Є., Москаленко О.В. 2-(5,7-Бісетиламіно[1,2,4]триазоло[4,3-а][1,3,5]триазин-3-їл-сульфаніл)-N-(2,4-диметоксифеніл)-ацетамід, що має протизапальну дію : пат. № 136980 України на корисну модель. № u 2019 02082. Опубл. 25.09.2019, Бюл. № 18.
 76. Демченко С.А., Суховєєв В.В., Швидко О.В., Демченко А.М. [4-(41-Хлорфеніл)-5,6,7,8-тетрагідро-2,2а,8а-триазациклопента[cd]азулен-1-їл-метил]-пара-толіламін, який має протипухлинну активність щодо ракових клітинних ліній лейкемії : пат. № 136968 України на корисну модель. № u 2019 01414. Опубл. 25.09.2019, Бюл. № 18.
 77. Демченко С.А., Федченкова Ю.А., Суховєєв В.В., Демченко А.М. Амід (41-метоксіфеніл)-1-(42-хлорфеніл)-4-(пара-толіл)-5,6,7,8-тетрагідро-2а,4а-діазациклопента[cd]азулен-2-карбонової кислоти, що проявляє антивірусну активність по відношенню до вірусу H1N1 : пат. № 135631 України на корисну модель. № u 2019 00948. Опубл. 10.07.2019, Бюл. № 13.
 78. Демченко А.М., Суховєєв В.В., Барчина О.І., Москаленко О.В., Потебня Г.П. Гідрохлориди 6-морфолін-4-іл-N-(41-R-феніл)-N1-(мета-толіл)-[1,3,5]триазин-2,4-діаміни, що проявляють противірусну активність по відношенню до вірусів H1N1 штаму California/07/2009 та атипової пневмонії SARS : пат. №135022 України на корисну модель. № u 2019 00405. Опубл. 10.06.2019, Бюл. № 11.
 79. Демченко А.М., Суховєєв В.В., Барчина О.І., Циганков С.А. -(3,4-дихлорфеніл)-N1-(41-етилфеніл)-6-морфолін-4-іл-1,3,5]триазин-2,4-діамін, що проявляє антивірусну активність щодо вірусу Middle East Coronavirus (HCoV-EMC) : пат. № 134396 України на корисну модель. № u 2018 12954. Опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9.
 80. Демченко А.М., Суховєєв В.В., Барчина О.І., Колесніков О.В., Москаленко О.В. N,N1-Біс-(21-хлорофеніл)-6-морфолін-4-їл-[1,3,5]триазин-2,4-діамін, що проявляє антивірусну активність щодо вірусу Middle East Coronavirus (HCoV-EMC) : пат. № 133279 України на корисну модель. № u 2018 11239. Опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6/2019. (DAM 0014303).
 81. Демченко А.М., Суховєєв В.В., Барчина О.І., Бобкова Л.С. Застосування N-(3,4-Диметилфеніл)-6-морфолін-4-іл-N'-(3'-трифлуорометилфе-ніл)-[1,3,5]триазин-2,4-діаміну як протипухлинного засобу для лікування раку молочної залози підтипу MDA-MB-468 : пат. № 120051 України на винахід. № a 2016 11884. Опубл. 25.09.2019, Бюл. № 18.
 82. Демченко А.М., Суховєєв В.В., Демченко Д.А., Янченко В.О., Бобкова Л.С. 3-(21,41-Дихлорофеноксиметил)-6-(42-метокси- (або 42-дифлуорометокси)-феніл)-7Н-[1,2,4]триазоло[3,4b][1,3,4]тіадіазини, що мають протипухлинні властивості : пат. № 119172 України на винахід. № а 2016 12999. Опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9 (DAM2714).
 83. Демченко А.М., Суховєєв В.В., Ренькас Ю.В., Барчина О.І., Москаленко О.В. Диметоксифеніл)-N1-(41-фторфеніл)-6-морфолін-4-їл-[1,3,5]триазин-2,4-діамін, що проявляє антивірусну активність щодо вірусів MIDDLE EAST CORONAVIRUS (HCOV-EMC) та атипової пневмонії SARS: пат. № 137987 України на корисну модель. № u 2019 05172. Опубл. 11.11.2019, Бюл. № 21/2019.
 84. Новодворський Е.М., Комаров І.В. Суховєєв В.В., Демченко А.М. 6-(41-Метилбензил)-3-ариламіно-4Н-[1,2,4]триазин-5-они, що проявляють противірусну активність по відношенню до вірусу жовтої гарячки Yellow Feve: пат. №137227  України на корисну модель.  № u 2019 03442. Опубл. 10.10.2019, Бюл. № 19.
 85. А.М. Демченко, В.В.Суховєєв, О.І.Барчина, Абу Шарк Амжад Ібрагім, Л.С.Бобкова. Застосування похідних N-(41-хлорфеніл)-6-морфолін-4-їл-N1-арил-[1,3,5]триазин-2,4-діаміну, як таких, що проявляють противірусну активність щодо вірусу H3N2 штаму Brisbane : пат. № 118877 України на винахід. № а 2016 12996. Опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6/2019.
 86. Демченко А.М., Суховєєв В.В., Барчина О.І., Абу Шарк Амжад Ібрагім, Бобкова Л.С. Застосування гідрохлоридів 2,4-диморфоліно-6-ариламіно-[1,3,5]триазинів, як таких, що проявляють антивірусну активність відносно коронавірусу атипової пневмонії SARS : пат. № 118704 України на винахід. №  а 2017 00319. Опубл. 25.02.2019 , бюл. № 4.
 87. Ручкіна О.Ю.,  Суховеев В.В., Демченко А.М. Дослідження кореляції  антиоксидантної  активності  від  будови  четвертинних  солей вітаміну РР. Механізми розвитку патологічних процесів і  хвороб та їхня фармакологічна корекція: тези доповідей ІІ Науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (21 листопада 2019 р.). – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. С.  309.
 88. А.М.Демченко, В.Л.Козачук. Невичерпне джерело палива для України. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури. V Міжнар. наук.-практ. конф. Львів. 2019. С. 305.
 89. Москаленко О.В., Гуз А.М., Суховєєв В.В., Демченко А.М. Фармакологічна корекція збудника вірусу Middle East Coronavirus (HCoV-EMC) на  основі N-(3,4-дихлорфеніл)-N1-(41-етилфеніл)-6-морфолін-4-їл-[1,3,5]триазин-2,4-діаміну. Механізми розвитку патологічних процесів і  хвороб та їхня фармакологічна корекція: тези доповідей ІІ Науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (21 листопада 2019 р.). – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. С. 255.
 90. O.Pavliuk, V.Sukhoveev, V. Pyliavskyi V.Kashkovsky. Research of N,N-diallyl (3-arylisoxasol-5-yl)-methylenesulfonylamides as additives for increasing the load carryng capacity of syntetic oil based on the pentaerythritol esther and butyric acid. Technology audit and production reserves. 2019. № 4/3(48) Р. 31–34. http://journals.uran.ua/tarp/article/view/180178 DOI: 10.15587/2312-8372.2019.180178
 91. Демченко С.А., Федченкова Ю.А., Суховєєв В.В., Демченко А.М. Феніламід (1-пара-толіл)-4-феніл-5,6,7,8-тетрагідро-2,2а,4а-триазацикло¬пен¬та[cd]азулен-2-карботіонової кислоти, що проявляє антивірусну активність по відношен¬ню до вірусу Flu A H1N1 California/07/2009 : пат. № 135687 Україн на корисну модель. № u 2019 01415. Опубл. 10.07.2019, Бюл. № 13.
 92. Демченко С.А., Федченкова Ю.А., Суховєєв В.В., Демченко А.М. 3-R-феніламіди 1-(41-ізопропілфеніл)-4-(42-хлорофеніл)-5,6,7,8-тетрагідро-2,4а-діазациклопента[c,d]азулен-2-карбонової кислоти, що мають протипухлинну активність щодо клітин РС-3 раку простати : пат. № 135600 України на корисну модель. № u 2019 00533. Опубл. 10.07.2019, бюл. № 13/2019.
 93. Демченко С.А., Суховєєв В.В., Бобкова Л.С., Демченко А.М. Застосування 7-Феніл-2-(1Н-пірол-1-іл)-5Н-тіазоло[4,5-d]піридазин-4-ону в якості сполуки, що проявляє протипухлинну активність по відношенню до раку клітин молочної залози : пат. № 118873 України на винахід. № а 2016 11886. Опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6/2019. (DAM20860).
 94. Демченко А.М., Суховєєв В.В., Барчина О.І., Абу Шарк Амжад Ібрагім, Бобкова Л.С. Застосування гідрохлоридів 2,4-диморфоліно-6-ариламіно-[1,3,5]триазинів, як таких, що проявляють антивірусну активність відносно коронавірусу атипової пневмонії SARS : пат. № 118704  України на винахід. №  а 2017 00319. Опубл. 25.02.2019 , бюл. №  4.
 95. Демченко А.М., Суховєєв В.В., Демченко Д.А., Бобкова Л.С. 6-(4-Етоксифеніл)-3-(пара-толіл)-7Н-[1,2,4]триазоло[3,4-b][1,3,4]тіадіазин, що має протипухлинні властивост : пат. № 118703  України на винахід. №  а 2017 00318. Опубл.  25.02.2019, бюл. № 4.
 96. Kolesnikov Oleksii, Bukhtiarova Tatiana, Demchenko Anatoly. Synthesis and anti-inflammatory activity of 2-(5,7-bis-ethylamino[1,2,4] triazolo[4,3-a][1,3,5] triazin-3-ylsulfanyl)-1-arylethanone derivatives. XXII International Conference on Organic Synthesis – 22-ICOS Florence, Italy. September 16-21, 2018.- P.146.
 97. Ручкіна О.Ю., Суховєєв В.В., Дроздова Н.І., Демченко А.М. Синтез та властивості похідних вітаміну РР. Праці ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Координаційні сполуки: синтез і властивості”: Тези доповідей / за загальною редакцією В.В.Суховєєва. – Ніжин. – 2018. – С. 44.
 98. Tsyhankov S.A., Sukhovieiev V.V., Sovinska S.V., Demchenkо A.M. The search a new antituberculosis drugs among derivatives Isoniazides. Праці ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Координаційні сполуки: синтез і властивості”: Тези доповідей / за загальною редакцією В.В.Суховєєва. – Ніжин. – 2018. – Р. 51–52.
 99. Боровков В.Л., Демченко А.М. Синтез заміщених 3,4-дихлорфенілсечовин на основі діючої речовини гербіциду лінурон. Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських  субстанцій : тези доповідей Всеукр.наук.-практ.конф.з міжнар. участю, присвяченої 80-річчю з дня народження доктора фармацевтичних наук, професора О.М. Гайдукевича (12-13 квітня 2018 р.). – Харків: НФаУ, 2018, С-20.  
 100. Васько О.В., Демченко А.М. Синтез біс-заміщених 3,4-дихлорфенілсечовин на основі гідразидів дікарбонових кислот. Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських  субстанцій : тези доповідей Всеукр.наук.-практ.конф.з міжнар. участю, присвяченої 80-річчю з дня народження доктора фармацевтичних наук, професора О.М. Гайдукевича (12-13 квітня 2018 р.). – Харків: НФаУ, 2018, С-26.
 101. Огородник О.Г., Євсейчик Я.О., Янченко В.О., Демченко А.М. Синтез та властивості похідних 2-метилмеркапто-6-метилпіримідин-4-ону. Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських  субстанцій : тези доповідей Всеукр. наук.-практ.конф.з міжнар. участю, присвяченої 80-річчю з дня народження доктора фармацевтичних наук, професора О.М. Гайдукевича (12-13 квітня 2018 р.). – Харків: НФаУ, 2018, С-89.
 102. Єрьоміна Г.О., Перехода Л.О., Єрьоміна З.Г., Сич І.А., Демченко А.М. Синтез нових похідних 1-[2-(R-феніліміно)-4-метил-3-(3-[морфолін-4-іл]пропіл)-2,3-дигідро-1,3-тіазол-5-іл]етан-1-ону як потенційних антиоксидантів. Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. / ред. кол. : О. Ф. Пімінов та ін. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 26.
 103. Демченко С.А., Геращенко І.В., Баглай О.Ю., Бобкова Л.С., Демченко А.М. Гідробромід N-[4-(41-метоксіфенил)-тіазол-2-їл-N1-(4,5,6,7-тетрагідро-3Н-азепін-2-їл)гідразину, що має кардіопротекторні властивості: пат. № 117064 України на винахід. № а 2017 01383. Опубл. 11.06.2018, Бюл. № 11.
 104. Демченко А.М., Суховєєв В.В., Потебня Г.П. Стратегія створення нових лікарських засобів на основі нітрогеновмісних гетеро циклів. Праці ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації» (до 85-річчя природничо-географічного факультету) : Матеріали доповідей / за загальною редакцією Г.Г.Сенченко. – Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2018. – С. 294–297.
 105. Лапін О.В., Суховєєв В.В., Циганков С.А., Забулонов К.Ю., Демченко А.М. Вплив кремнійвмісних препаратів на процеси вегетації cільськогосподарських культур. Збірник статей «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії» за матеріалами V Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених (Ніжин, 12 квітня 2018 р.) / заг. ред. В.В.Суховєєва. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018. – С. 83–85.
 106. Демченко С.А., Шарикіна Н.І., Бухтіарова Т.А., Бобкова Л.С., Демченко А.М. Синтез та протипухлинна активність гідробромідів 1-(41-циклогексилфеніл)-2-[5,6-дигідро-4Н-[1,3]ті¬азин-2-їл)-ариламіно]етанону. Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2018.- №2(58).- С. 7-13.
 107. Демченко С.А., Дудник А.Є., Бухтіарова Т.А., Демченко А.М., Бобкова Л.С. Синтез  та протипухлинні властивості похідних 1-(2-ізопропіл-5-метилфеноксіметил)-3r-4-арил-5,6,7,8-тетрагідро-2,2а,8а-триазациклопента[cd]азу лену. Фармацевтичний журнал.- 2018. – .- №1-2.- С. 51–59.
 108. Демченко С. А., Бухтіарова Т.А., Бобкова Л. С., Демченко А. М. Синтез і противірусна активність похідних 1-(2,3-дигідробензо [1,4]діоксан-6-їл)-3-арил-3-гідрокси-2,5,6,7,8,9-3н-імідазо[1,2-а]азепінію та субстанції „амізону”. Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2018.- №1(57).- С. 26-31.
 109. SCOPUS. Veklich T.O., Shkrabak O.A., Mazur Iu.Iu., Mohart M.A., Demchenko A.M., Gerashchenko I.V., Rodik R.V., Boyko V.I., Kalchenko V.I., Kosterin S.O. Selective inhibition of smooth muscle plasma membrane transport Са2+,Mg2+-АТРase by calix[4]arene C-90 and its active¬tion by IFT-35 compound General Physiology and Biophysics. – 2018. – N 2. – P. 223-231 (Scopus, Impact Factor = 1.479).
 110. SCOPUS. Anatoly Soloviev, Sergey Demchenko, Ludmyla Bobkova, Valentyn Panchenko,  Sergey Zelenskyi, and Anatoly Demchenko. Synthesis and Ca2+-desensitizing Activity of 2-methyl-7-aryl(α-furyl)-[1,3]thiazolo[4,5-d]pyridazin-4(5H)-ones. Journal of Pharmaceutical Research International. – 2018. – v. 21. – N.1 - P. 1-11.
 111. Демченко С.А., Бухтіарова Т.А., Ядловський О.Є., Серединсь¬ка Н.М., Голубов М.І., Демченко А.М. Патент на винахід № 118078 Україна, МПК (2006) С07D 513/04, С07D 409/04, А61К 31/542, А61Р 29/00, С07С 417/04.// Бромід 3-гідроксі-1-(41-метоксифеніл)-3-(тіофен-2-їл)-2,3,6,7-тетрагідро-5Н-імідазо[2,1-b][1,3]тіазинія, що проявляє анальгетичну актив¬ність. Опубл. 12.11.2018, Бюл. № 21.
 112. Демченко А.М., Янченко В.О., Демченко Д.А., Бобкова Л.С. Патент на корисну модель № 129434 Україна, МПК (2006) А61Р 35/00, С07D 417/00. 1-[6-(41-Етилфеніл)-3-метил-5-пропіоніл-5Н-[1,2,4]триазоло[3,4-b][1,3,4]тіадіазин-7-іл]-пропан-1-он, що має протипухлинні властивості. Опубл. 25.10.2018, Бюл. № 20.
 113. Демченко С.А., Бухтіарова Т.А., Ядловський О.Є., Серединська Н.М., Голубов М.І., Демченко А.М. Патент на корисну модель № 129433 Україна, МПК (2006) А61Р 29/00, С07D 279/00  С07В 43/00.// Бромід 3-гідроксі-1-(41-метоксифеніл)-3-(тіофен-2-їл)-2,3,6,7-тетра¬гідро-5Н-імідазо[2,1-b][1,3]тіазинія, що проявляє анальгетичну активність. Опубл. 25.10.2018, Бюл. № 20.
 114. Демченко С.А., Бухтіарова Т.А., Ядловський О.Є., Серединська Н.М., Бобкова Л.С., Демченко А.М. Патент на корисну модель № 128623 Україна, МПК (2006) А61Р 23/00, С07В 43/00.// Гідробромід 2-[(5,6-дигідро-4Н-[1,3]тіазин-2-їл)-феніламіно]-1-(41-метоксіфеніл)-етанону, що проявляє анальгетичну активність.// – № u 201804197; Заявл. 17.04.2018. Опубл. 25.09.2018, Бюл. № 18.
 115. Шарикіна Н.І., Демченко А.М., Мєшкова Н.О., Бобкова Л.С., Хайрулін А.Р., Міщенко О.В., Рогозін В.В., Червіовський Д.О., Пенделюк С. І., Максюта С. І., Бухтіарова Т.А. Патент на корисну модель № 128071 Україна, МПК (2006) А61К 31/381, А61К 31/498,С07D 409/12, А61P 35/00. Етил-2-(хіназолін-4-їл-аміно)-4,5,6,7-тетрагідро-1-бензотіофен-3-карбоксілат гідрохлорід, що має протипухлинну активність при не дрібноклітинному раку легенів людини. – № u 201804303. Опубл. 27.08.2018, Бюл. № 16.
 116. Демченко С.А., Бухтіарова Т.А., Серединська Н.М., Бобкова Л.С., Демченко А.М. Патент на корисну модель № 128069 Україна, МПК (2006) С07В 43/00, С07D 249/00, А61P 29/00. 3-(41-Метоксіфеніл)-6,7-дигідро-5Н-пірроло[2,1-с][1,2,4]триазол, що проявляє анальгетичну та протизапальну активності. – № u 201804247. Опубл. 27.08.2018, Бюл. № 16.
 117. Демченко С.А., Острик Д.В., Бухтіарова Т.А., Демченко А.М., Бобкова Л.С. Патент на корисну модель № 128008 Україна, МПК (2006) С07D 487/00, А61K 31/53, А61P 31/12. Бромід 1-(41-хлорфеніл)-3-бензо[1,3]діоксол-5-їл)-3-гідроксі-2,5,6,7, 8,9-гексагідро-3Н-імідазо[1,2-а]азепінію, що проявляє про¬тивірусну активність по відношен¬ню до вірусів H1N1 та H3N2. //– № u 201803612; Заявл. 05.04.2018. Опубл. 27.08.2018, Бюл. № 16.
 118. Демченко С.А., Бобкова Л.С., Демченко А.М. Патент на винахід № 117406 Україна, МПК (2006) С07D 487/04 (2006.01), А61Р35/00, А61К31/4184. Гідрохлорид 2,6-Дитретбутил-4-(6,7,8,9-тетрагідро-5Н-імідазо[1,2-а]азепін-3-іл)фенолу, що має протипухлинні властивості. – № а 2016 13046. Опубл. 25.07.2018, Бюл. № 18.
 119. Демченко А.М., Янченко В.О., Коваль А.Я., Деменко Д.А., Бобкова Л.С. Патент на винахід № 117404 Україна, МПК (2006) С07D 417/12 (2006.01), С07D 285/16 (2006.01), С07D 249/08 (2006.01), С07D 513/04(2006.01), С07D 319/18 (2006.01), А61К 31/33 (2006.01), А61Р 35/00 (2006.01). (2,3-Дигід¬ро¬бензо[1,4]діоксан-6-іл)-(3-феніл-7Н-[1,2,4]-триазоло)-[3,4-b][1,3,4]тіадіазин-6-іл) амін, що має протипухлинну активність. – № а 2016 11804. Опубл. 25.07.2018, Бюл. № 14.
 120. Демченко С.А., Геращенко І.В., Баглай О.Ю., Бобкова Л.С., Демченко А.М. Гідробромід N-[4-(41-метоксіфенил)-тіазол-2-їл-N1-(4,5,6,7-тетрагід¬ро-3Н-азепін-2-їл)гідразину, що має кардіопротекторні властивості: пат. № 117064  України на винахід. № а 2017 01383. Опубл. 11.06.2018, Бюл. № 11.
 121. Демченко С.А., Оксамитний В.М., Синицин В.А., Бобкова Л.С., Демченко А.М. Патент на корисну модель № 125322 Україна, МПК (2006) С07D 487/00, А61K 31/53, А61P 31/12. Гідробромід 2-[(5-метил-4,5,6,7-тетрагідро-3Н-азепін-2-їл)-феніл¬аміно]-1-(41-нітрофеніл)етанону, що має противірусну активність по відношенню до вірусу H1N1. - № u 2017 10915. Опубл. 10.05.2018, Бюл. № 9.
 122. Демченко С.А., Артемчук Л.П., Демченко А.М., Бобкова Л.С. Патент на корисну модель № 123896 Україна, МПК (2006) С07D 487/00, А61P 35/00.  1-(41-Бромфеніл)-4-арил-5,6,7,8-тетрагідро-2,2а,8а-триазациклопента[cd]азулени, що про¬являють протипухлинну активність. – № u 2017 09889. Опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5.
 123. Демченко А.М., Янченко В.О., Демченко Д.А., Бобкова Л.С. Патент на винахід № 116947 Україна, МПК (2006) С07D 513/04(2006.01), А61К 31/549 (2006.01), А61Р 35/00. 5,7-Диацил-3-етил(циклогексил)-6-(4-хлоро-3R-феніл)-5Н-[1,2,4]-триазоло[3,4-b][1,3,4] тіадіазини, що мають протипухлинні властивості. – № а 2016 13255. Опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10.
 124. Демченко А.М., Янченко В.О., Демченко Д.А., Бобкова Л.С. Патент на винахід № 116426 Україна, МПК (2006) С07D 417/04, А61К 31/33 (2006.01), А61Р 35/00, С07D 513/04 (2006.01). 3-(4'-метоксифеніл)-6(4''-флуорофеніл-5,7-ди-R-ацил-5Н-[1,2,4]-триазоло[3,4-b][1,3,4] тіадіазини, що мають протипухлинні власти¬вості, зокрема, щодо ліній клітин раку кишечнику. – № а 2017 01465. Опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5.
 125. Демченко А.М., Янченко В.О., Дем¬ченко Д.А., Бобкова Л.С. Патент на винахід № 116424 Україна, МПК (2006) С07D 417/04 (2006.01), А61Р 35/00, С07D 513/04 (2006.01), А61К 31/33 (2006.01). 5,7-Дипропіоніл-3-(4'-метоксибензил)-6-(4''-метоксифеніл)-5Н-[1,2,4]триазоло[4,3-b][1,3,4]тіадіазин, що має протипухлинну активність. – № а 2017 00864. Опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5.
 126. Демченко А.М., Ярмолюк С.М., Шарикіна Н.І., Бобкова Л.С., Демченко С.А., Кухаренко О.П. Патент на корисну модель № 123593 Україна, МПК (2018.01) С07D 417/00, А61К 31/425 (2006.01), А61К 31/429 (2006.01), А61P 35/04 (2006.01). 2-(7-Фуран-21-їл-2-мор¬фолін-41-їл-4-оксо-4Н-тіазоло[4,5-d]пірідазин-5-їл)-N-нафталін-1-їл-ацетамід, що має про¬типухлинну активність. – № u 2017 11183. Опубл. 26.02.2018, Бюл. № 4.
 127. Демченко А.М., Суховєєв В.В., Бобкова Л.С., Ренькас Ю.В. Патент на винахід № 116386 Україна, МПК С07D 413/04 (2006.01), А61К/5377 (2006.01). N-(31-Хлор-41-метилфеніл)-N1-(31-фторфеніл)-6-морфолін-4-їл-[1,3,5]триазин-2,4-діамін, що проявляє антивірусну активність щодо вірусу Middle East Coronavirus (HCoV-EMC). - № а 2016 01111. Опубл.12.03.2018, Бюл. № 5.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative