ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Публікації 2022-2018 р.

 1. Навчальний посібник «Сільськогосподарська мікробіологія». (для підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія». ) – Семеніхін А.В. Москаленко О.В. Царук І.В. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2022. – 153 с.
 2. Навчальний посібник  «Біотехнологія». (для підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія») – Семеніхін А.В. Москаленко О.В. Македон Г.М. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2022. – 116 с.
 3. Семеніхін А.В., Андрющенко Я.М., Москаленко О.В. ДІЯ ІНГІБІТОРІВ КАРБОАНГІДРАЗИ НА ЕНЗИМАТИЧНУ АКТИВНІСТЬ ЧИННИКА СПРЯЖЕННЯ (CF1) ТИЛАКОЇДНИХ МЕМБРАН / «Глобальні та національні тенденції у галузі наук про життя: збірник наукових праць»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12 травня  2022 року) – м. Ніжин : ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут, НДУ Гоголя, 2022. С.228 – 232.
 4. Москаленко О.В.,  Андрющенко Я.М., Семеніхін А.В. Лабораторне дослідження показників якості сухого молока виробництва Ніжинського молокозаводу/ «Прогресивні технології в аграрному виробництві з використанням сучасної техніки на основі точного землеробства» : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (18-19 листопада, 2021 року) – м. Ніжин : ВП НУБІП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2021. С. 66 – 67.
 5. Семеніхін А.В., Лукач В.С., Суховєєв В.В., Ахмедов Е.Е. Вплив іонів важких металів на поліферментну активність РУБІСКО хлоропластів з листя гороху / «Прогресивні технології в аграрному виробництві з використанням сучасної техніки на основі точного землеробства» : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (18-19 листопада, 2021 року) – м. Ніжин : ВП.НУБІП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2021. С. 22– 27.
 6. Семеніхін А.В.,  Ахмедов Е.Е., Суховєєв В.В., Буйвал С.М.  Вплив інгібіторів сульфаніламідної природи на поліферментну активність РУБІСКО хлоропластів з листя гороху / «Міжгалузеві наукові дослідження: можливості та варіанти впровадження» : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (9 грудня, 2021 року) – м. Ніжин : ВП.НУБІП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2021. С. 76–81.
 7. А. В. Семеніхін, В. В. Суховєєв, М. В. Патика, В. С. Лукач. Вплив екзогенних чинників на поліферментну активність РуБісКО та АТФ-синтази хлоропластів з листя гороху. –  Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2021. – Т. 19, вип. 3 (75). С. 21-27
 8. Семеніхін А.В., Суховєєв В.В., Лукач В.С., Скалацька Т.Г. Вплив іонів важких металів на поліферментну активність Рубіско та АТФ синтази хлоропластів з листя гороху // ЗБІРНИК СТАТЕЙ «ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ ХІМІЇ ТА ФАРМАЦІЇ» (за матеріалами VIII Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених: Ніжин, 23 квітня 2021 р.) / заг. ред. В.В.Суховєєва. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2021. С. 103-108.
 9. Семеніхін А.В., Суховєєв В.В., Полякова М. В., Потебня Г.П. Вплив екзогенних чинників на поліферментну активність Рубіско хлоропластів з листя гороху// ЗБІРНИК СТАТЕЙ «ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ ХІМІЇ ТА ФАРМАЦІЇ» (за матеріалами VIII Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених: Ніжин, 23 квітня 2021 р.) / заг. ред. В.В.Суховєєва. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2021. С. 98-102.
 10. Інгібування множинних форм карбоангідрази хлоропластів шпинату іонами купруму / О.В. Поліщук, А.В. Семеніхін, Н.М. Топчій, О.К. Золотарьова // Доповіді Національної академії наук України. — 2018. — № 4. — С. 94-101.
 11. Kuleshova L.V. Regulation of ATP-hydrolase activity of ATP-syntase in thylakoids by exogenic factors / Kuleshova L.V., Semenikhin A.V., Sukhovieiev V.V., Moskalenko O.V., Kuchmenko O.B., Gürbüz M.F.// Сучасні проблеми природних наук: теорія, практика, освітні новації : IІІ Міжнародна науково-практична конференція (Ніжин, 18 – 19 жовтня 2018 р.) / Матеріали доповідей / за заг.ред. Г.Г.Сенченко. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018. – С. 318–324.
 12. Semenikhin A.V. Investigation of organic solvents influence and the value of the  environmental rate of pH on ATP-hydrolase activity of ATP-synthase in thylakoids  / Semenikhin A.V., Kuleshova L.V., Sukhovieiev V.V., Moskalenko O.V., Kuchmenko O.B., Gürbüz M.F. // Координаційні сполуки синтез та властивості: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Ніжин : НДУ ім. Гоголя, 2018. – С. 32 – 33.
 13. Семеніхін А.В. Метод двохвимірного електрофорезу у дослідженні поліферментних властивостей АТФ-синтази хлоропластів шпинату / А.В.Семеніхін, С.В.Репанка, В.В.Суховєєв, М.Ф. Гурбуз // Збірник статей «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії» за матеріалами V Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених (Ніжин, 12 квітня 2018 р.) / заг. ред. В.В.Суховєєва. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018. – С. 119–123.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative