Факультет іноземних мов

Таран Олена Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри германської філології та методики викладання іноземнх мов

Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.Гоголя у 1984 р. Навчалася в аспірантурі  Ніжинського державного педагогічного університету (1998-2001 рр.). У 2003 р. захистила  дисертацію за спеціальністю «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

Працює на факультеті з 1984 року на посадах викладача (1984-1995 рр.), старшого викладача (1995-2003 рр.), завідувача кафедри англійської мови та методики викладання (з 2003 р.). Викладає  практичну граматику англійської мови, методику викладання іноземних мов, методику викладання іноземних мов у вищій школі.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, публікується у фахових виданнях, входить до складу робочої групи міжнародного спільного проекту з грантовою підтримкою Британської Ради в Україні, Міністерства освіти і науки України «New Generation School Teacher».

Співпрацює з методичним об’єднанням вчителів англійської мови м. Ніжина, надає науково-методичні консультації  вчителям англійської мови Ніжинського міського ліцею та Обласного педагогічного ліцею при НДУ.

Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов, історія педагогіки.

Детальніше ...

Андрущенко Людмила Борисівна

старший викладач

Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя. Працює в Ніжинській вищій школі з 2001 року на посадах викладача, старшого викладача кафедри англійської мови та методики викладання, кафедри прикладної лінгвістики.

Викладає такі курси: практика усного та писемного мовлення, спецкурси «Домашнє читання», «Модальні дієслова», «Вербалії», «Часові форми дієслова», «Способи дієслова», мовна практика.

З 2009 р. по 2012 р. навчалась в аспірантурі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя за спеціальністю 13.00.04 (порівняльна педагогіка). 

Бере участь у всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, вебінарах, майстер-класах, а також у проведенні щорічної міської шкільної олімпіади з англійської мови.

Коло наукових інтересів: порівняльна педагогіка, країнознавство, питання професійного розвитку вчителів іноземних мов, інновації в освіті. 

Детальніше ...

Бойко Ольга Василівна

 Викладач

У 2017 році закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, у 2018 році з відзнакою закінчила магістратуру факультету іноземних мов за спеціальністю Германські мови та літератури (переклад включно).

Працює на факультеті з 2018 року на посадах старшого лаборанта кафедри германської філології (2018-2019 рр.), викладача кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов (з 2019 р.).

Викладає практику усного та писемного мовлення, спецкурси  «Часові форми дієслова»  та «Домашнє читання» на І курсі та іноземну мову (англійську) на V курсі.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях.

Керує роботою відео-клубу для знавців англійської мови, є тренером під час проведення мовних таборів для ІІІ курсу.

Коло наукових інтересів: медійний дискурс, лінгвістика тексту, англомовна інтернет-реклама, переклад віршів з англійської мови.

Детальніше ...

Грицай Антоніна Модестівна

старший викладач

У 1980 р. закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.Гоголя.

Працює на факультеті з 1980 року на посадах лаборанта (1980-1984 рр.), викладача (1987-2000), старшого викладача (з 2000 р.).

Викладає практику усного і писемного англійського мовлення, практичну граматику на II курсі, методику викладання на III, IV курсах. 

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, публікується у фахових виданнях. На сьогодні має 11 одноосібних та 16 у співавторстві з колегами виданих методичних рекомендацій, посібників та публікацій у фахових виданнях.

Є методистом-консультантом міського та обласного ліцеїв, бере участь в організації та проведенні міських шкільних олімпіад з англійської мови.

Коло наукових інтересів: використання англійської преси на заняттях з англійської мови, організація роботи над художнім текстом в аудиторії на заняттях з домашнього читання.

Детальніше ...

Давиденко Олена Василівна

кандидат педагогічних наук, доцент

У 2001 р. закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Навчалася в аспірантурі на кафедрі педагогіки (2011 – 2014 рр.) при НДУ імені Миколи Гоголя за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. У 2015 р. успішно захистила кандидатську дисертацію.

Працює на факультеті з 2002 р. на посаді викладача кафедри англійської мови та методики викладання. Викладає практику усного та писемного мовлення, методику викладання іноземних мов, мовну практику.

Бере участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах та вебінарах. Є автором понад 25 наукових публікацій, 3 методичних рекомендацій та  навчально-методичного посібника.

Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов.

Детальніше ...

Карпенко Наталія Михайлівна

кандидат педагогічних наук, доцент

У 1997 р. закінчила з відзнакою Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя. Навчалася в аспірантурі НДУ ім. Миколи Гоголя. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Працює у Ніжинській вищій школі з 1997 р.: спочатку лаборантом навчально-методичного кабінету факультету іноземних мов (1997– 1998 н.р.), з 1998 р. – на посаді викладача кафедри англійської мови та методики викладання, а з 2011 р. – на посаді доцента. Викладає практику усного та писемного мовлення, методику викладання іноземних мов.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, має публікації у фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: порівняльна педагогіка, методика викладання іноземних мов.

Детальніше ...

Колесник Ірина Віталіївна

старший викладач

У 1980 закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту імені М. Гоголя.

Працює на факультеті з 1984 р. Викладає практику усного та писемного мовлення та практичну граматику. З 2013 по 2019рр. здійснювала керівництво організацією та проведенням педпрактики на факультеті. Керувала роботою Клубу знавців англійської мови для студентів ІІ курсу.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, публікується у фахових виданнях. На сьогодні має опублікованими понад 30 робіт (одноосібних та у співавторстві) у фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: методика навчання іноземних мов.

Детальніше ...

Міщенко Тетяна Віталіївна

кандидат філологічних наук, старший викладач

Закінчила у 2008 році Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)". З 2008 по 2012 працювала на посаді викладача англійської мови.

З 2012 по 2015 навчалася в аспірантурі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. З 2015 р – викладач кафедри германської філології, а з 2017 р. й по цей час – старший викладач.

Викладає такі курси: практика усного та писемного мовлення, ділова англійська мова, комунікативна лінгвістика, лінгвокогнітивні аспекти інтерпретації і перекладу текстів малої прозової форми.

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Когнітивно-риторичні функції фразеологізмів в англомовному журнальному дискурсі".

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, дискурсологія, фразеологія, конструктивна граматика, когнітивна риторика.

Має 19 наукових публікацій у фахових українських і закордонних виданнях

Детальніше ...

Мовчан Марина Геннадіївна

Викладач

Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя у 2016 р. З 2016 по 2018 р. навчалась в магістратурі за спеціальністю «Германські мови та літератури (переклад включно)».  З 2018 р. працює на посаді викладача кафедри германської філології.

Викладає такі дисципліни: практика усного та писемного мовлення, спецкурси «Модальні дієслова та вербалії» та «Функції англійського артикля». Долучається до організації перекладацької практики студентів 3 та 4 курсів на факультеті.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях.

Коло наукових інтересів: медійний дискурс, когнітивна лінгвістика, переклад.

Детальніше ...

Нагач Марина Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя у 1987 році. Працює у Ніжинській вищий школі з 1988 року на посадах викладача англійської мови, старшого викладача, а з 2012 доцента кафедри германської філології.

Викладає такі курси: практика усного та писемного мовлення, країнознавство, спецкурси за вибором «Канада» та «Австралія».

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Підготовка майбутніх учителів у школах професійного розвитку в США» у 2008 році.

Основний напрям наукових досліджень – порівняльна педагогіка, питання підготовки та професійного розвитку педагогів. 

У 2018 році стала членом громадської організації «Європейська освіта і наука в Україні»

Детальніше ...

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative