Факультет іноземних мов

«Вчимося навчати німецької» / DLL – Deutsch Lehren Lernen

Інтернаціоналізація освіти в усьому світі, просування України до Європи, реформи освіти вищої школи, концепція Нової української школи зробили актуальною потребою оволодіння іноземною мовою як засобом комунікації. Володіння багатьма мовами в Європі є важливою освітньою метою та важливим чинником успішного працевлаштування. Розуміння важливості багатомовності зафіксовано в Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти, в яких опубліковано визнані міжнародною спільнотою стандарти володіння іноземними мовами.

У відповідь на зміну вимог до кваліфікації вчителів та викладачів іноземної мови Німецький культурний центр Goethe-Institut в Україні  пропонує викладачам та вчителям німецької мови усього світу нову Міжнародну програму «Вчимося навчати німецької» / DLL – Deutsch Lehren Lernen. Ця програма спрямована на підвищення кваліфікації вчителів та викладачів німецької мови як іноземної та відображає сучасний стан розвитку фаху «Німецька мова як іноземна», а також враховує досягнення методики та дидактики німецької мови.

Мета програми

Програма спрямована на актуалізацію знань, набутих під час навчання, на розвиток методичної компетентності вчителя та оволодіння додатковою кваліфікацією.

Цільова аудиторія

Вчителі та викладачі німецької мови та студенти вищих навчальних закладів педагогічних спеціальностей – майбутні вчителі нової української школи. Умовою участі в цій програмі є володіння німецькою мовою на рівні В 2 за Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти.

Формат

Програма ДЛЛ дозволяє поєднати он-лайн навчання, традиційне та самостійне навчання, аудиторну та позааудиторну роботу. Такий формат в українському навчальному просторі має назву змішаного навчання (blended learning), яке уможливлює використання сучасних інтерактивних технологій та їх комбінування з традиційними.

Підхід

Програма ДЛЛ застосовує якісно новий підхід до навчання, особистісноорієнтований, що дозволяє зосередити увагу на учнях та трансформувати, а іноді і змінити навчальний простір (клас).

Можливості використання програми ДЛЛ – співпраця з українськими ВНЗ

Кафедра німецької мови зацікавлена у співпраці з Німецьким культурним центром Goethe-Institut в Україні.  Викладачі кафедри німецької мови пропонують з осені 2017 року пілотний проект – навчання за програмою ДЛЛ.

Німецький культурний центр Goethe-Institut надавав консультації викладачам кафедри німецької мови щодо планування програм навчання, підготував безкоштовно двох тренерів (мультиплікаторів), які здійснюватимуть онлайн-супровід та проводитимуть аудиторні заняття, виступив гарантом забезпечення постійного технічного та дидактичного оновлення вебматеріалів серії «Вчимося навчати німецької».

15 вересня 2017 року відбулося підписання Угоди про співпрацю між НДУ імені Миколи Гоголя та Німецьким культурним центром Goethe-Institut в Україні, а 23 жовтня розпочалася підготовка студентів до навчання за програмою ДЛЛ – студенти-бакалаври 3-го курсу мають можливість працювати онлайн на  навчальній платформі Німецького культурного центру Goethe-Institut.

Корисні лінки:

http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/novini-universitetu/item/1277-pidpysano-uhodu-pro-spivpratsiu-mizh-ndu-imeni-mykoly-hoholia-ta-nimetskym-kulturnym-tsentrom-goethe-institut-v-ukraini

http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/novini-fakultetu-inozemnikh-mov/item/1217-vchymosia-navchaty-nimetskoi-vchymosia-vchytysia-vprodovzh-zhyttia-u-ramkakh-pedahohichnoi-kooperatsii-ndu-imeni-mykoly-hoholia-ta-nimetskoho-kulturnoho-tsentru-goethe-institut-v-ukraini

 

 

Курс «DLL 2» завершено!

Кафедра німецької мови вітає студентів третього курсу, які успішно завершили курс у Міжнародному проекті «Вчимося навчати німецької» та отримають сертифікати німецького культурного центру Гете-Інститут: Оксану Довгушу,  Діану Григориченко, Веру Богдан, Дарію Максименко, Юлію Федорову, Каріну Ольшанську, Юлію Шавлач, Вікторію Шкурат, Тетяну Вераксич, Павла Баліна, Богдану Чередниченко, Олексія Ведя, Богдана Осипенка та Володимира Петриченка.

Мета  курсу ˗ сформувати у майбутнього вчителя професійні навички аналізу механізмів вивчення іноземної мови, врахування чинників, які на них впливають, ознайомити з різноманітними методами, формами, прийомами навчання іноземної мови.

Спілкування на фахові теми відбувалося німецькою мовою, студенти ознайомилися з теоретичним підґрунтям вивчення іноземної мови, навчилися виявляти вплив рідної та першої іноземної мови на вивчення наступної, аналізувати помилки учнів з огляду на контексти та гіпотези оволодіння іноземною  мовою, враховувати різні типи, інтереси та мотивацію учнів у плануванні уроку іноземної мови, а також  адекватно використовувати фахові терміни в усному та писемному спілкуванні. Студенти працювали самостійно в режимі он-лайн на навчальній платформі німецького культурного центру Гете-Інститут за підтримки тьютора та безпосередньо на лабораторних заняттях з  викладачем університету.

У своїх практичних дослідженнях студенти продемонстрували  вміння працювати в команді, формулювати об’єкт дослідження, висувати припущення, збирати та аналізувати фактичний матеріал, презентувати результати своєї роботи, коментувати висловлювання колег, брати участь у дискусії.

Бажаємо всім учасникам курсу успіхів та самореалізації у подальшій професійній діяльності!

 

Як вже сьогодні готувати вчителів німецької по-іншому

8-9 жовтня 2018 року представники ВНЗ України та експерти німецького культурного центру Goethe-Institut в Україні Сюзанне Бекер та Крістіане Больте-Костабі обговорили результати імплементації проекту міжнародної технічної допомоги «Вчимося навчати німецької» в навчальні плани підготовки вітчизняних вчителів німецької мови.

Головними темами зустрічі команди однодумців у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського були обмін досвідом та оцінювання перших результатів впровадження нових курсів DLL („Deutsch Lehren Lernen“/Вчимося навчати німецької») в державних університетах Маріуполя, Ніжина та Вінниці. В дружній атмосфері учасники програми презентували свої здобутки, відвідали майстер-клас доцента кафедри германської і слов‘янської філології та зарубіжної літератури Вишиваної Н.В., дізналися враження студентів від експерименту, що триває. Майбутні вчителі німецької мови в бесіді з експертами позитивно оцінили інновації, продемонстрували вміння критично мислити та усвідомлення необхідності сучасних підходів викладання німецької мови у новій українській школі.

Учасники зустрічі окреслили  організаційні, технічні труднощі пілотування проекту та визначили шляхи їх подолання.

Доценти кафедри німецької мови НДУ імені Миколи Гоголя Блажко М.І та Удовиченко Н.К. висловлюють щиру подяку за професійну та особисту підтримку експертам німецького культурного центру Goethe-Institut в Україні Сюзанне Бекер та Крістіане Больте-Костабі. Всій команді проекту, викладачам кафедри германської і слов‘янської філології та зарубіжної літератури ВДПУ імені Михайла Коцюбинського дякуємо за гостинну зустріч та за плідну колегіальну співпрацю.

 

Moderationskoffer

Dll-Unterricht kann jetzt dank dem Moderationskoffer noch abwechslungsreicher  gestaltet werden.

Ein großer robuster Aluminiumkoffer gefüllt von farblichen Kärtchen (Rechtecke, Rhombus, Ovale, Kreise), Wolken, Markern, Markierungspunkten, Pinnnadeln, Laserpointer ist ein wunderschönes Geschenk vom Goethe-Institut im Rahmen des Projektes „DLL an den ukrainischen Universitäten“.  

Seit 2017 enthält das Curriculum „DaF-Lehrerausbildung“ an der Gogol-Universität Nishyn den Blended-Learning Kurs  DLL 2 „ Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch?“  Das digitale Zeitalter kennzeichnet das hybride Lernen: der Präsenzunterricht ist mit der selbständigen Arbeit im virtuellen Arbeitsraum bei der Unterstützung der Tutorinnen verknüpft. Außerdem arbeiten wir aktiv mit den Schullehrerinnen zusammen, bei denen die Studierenden hospitieren und ihre PEPs (Praxiserkundungsprojekte) vorbereiten.

DLL-Team an der Gogol-Universität Nishyn:

Dr. Mariia Blazhko, Hochschuldozentin, Tutorin
Dr. Nadiia Udovychenko, Hochschuldozentin,  Tutorin
Iryna Kyvenko, Schullehrerin, Schule  16
Liudmyla Zhyman, Schullehrerin, Schule 7
Larysa Puzanova, Schullehrerin, Schule  3
Yuliia Martynenko, Schullehrerin, Schule  3
Inna Volodina, Schullehrerin, Schule  15

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative