Персоналії

Благініна Світлана Вікторівна 

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької мови 

 У 1989 р. закінчила Ніжинський державний інститут ім. М.В.Гоголя за спеціальністю «вчитель німецької, англійської мови». 
З 1990 р. працювала вчителем німецької мови в школі-гімназії №16. 
З 2001 р. – викладач кафедри іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
2005-2008 рр. – навчання в аспірантурі за спеціальністю 13.00.01.
В 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Модернізація освітньої системи у Східних Землях Німеччини (1945-2007рр.)».
З 2011 р. – доцент кафедри німецької мови.
 Автор науково-методичних посібників: 
«Я і моє оточення» (для студентів I  курсу немовних спеціальностей);
«Нові горизонти» (для студентів IV курсу спеціальності «Краєзнавча робота і туризм»);
«Туризм в Україні» (для студентів V курсу спеціальності «Краєзнавча робота і туризм»).
Науково-педагогічне кредо – дослідження освітньої системи Німеччини за часів її об'єднання. 
Дослідницьке коло інтересів – інноваційні форми і методи навчання і викладання іноземних мов на немовних спеціальностях.
Займається науково-дослідною роботою зі студентами історико-юридичного факультету з проблеми «Вивчення іноземних мов за різних часів існування НДУ», роботу якої відображено в наукових публікаціях.
З 2016р. – координатор мовних таборів.
Член профспілкового активу НДУ.

Блажко Марія Іванівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької мови НДУ імені Миколи Гоголя

У 1987 році закінчила філологічний факультет Єнського університету імені Фрідріха Шіллера (м. Єна, НДР) за фахом “романо-германські мови і література”. З 1987 по теперішній час працює старшим викладачем кафедри німецької мови НДУ імені Миколи Гоголя.  З 1997 по 2000 рік навчалась в аспірантурі Київського державного лінгвістичного університету при кафедрі німецької філології за спеціальністю “10.02.04. Германські мови”. В 2011 році захистила кандидатську дисертацію з германської філології. Наукові інтереси: лексична семантика, має 15 наукових публікацій. Досвід викладацької діяльності узагальнено у навчально-методичних посібниках: “Навчальний посібник з країнознавства ФРН для студентів 4-5 курсів факультету іноземних мов” (Ніжин, 2004), “Засоби масової інформації: Навчальний посібник з практики усного та писемного мовлення для студентів 3 курсу факультету іноземних мов” (Ніжин, 2005), “Пізнавай німецький простір, час та німецьке повсякдення”: Навчальний посібник з країнознавства та етикету ФРН для студентів старших курсів факультету іноземних мов” (Ніжин, 2007).  

Пройшла стажування в навчальних закладах Австрії і Німеччини:  Віденський університет (1993 рік), Єнський   університет імені Фрідріха Шіллера (1995 рік), Мюнхенський університет (2000 рік).

Зараз викладає практику усного і писемного мовлення на 3 курсі, німецьку мову як другу на 4 курсі, країнознавство і спецкурс з іноземної філології на 3 курсі, теоретичну граматику і спецкурс “Ділова кореспонденція німецькою мовою” на 4 курсі заочного відділення; керує написанням курсових і дипломних робіт.

Контактна інформація: e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Лєпухова Наталія Іванівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької мови

У 2005 році закінчила Ніжинський державний університет ім. М.Гоголя. У 2006 році закінчила магістратуру Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя.

З 2012 по 2015 рр. навчалася в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.16 - “Перекладознавство”. Тема кандидатської дисертації: “Відтворення особливостей німецької літературної романтичної казки в україномовних перекладах”.

Працює на факультеті з 2006 року на посадах викладача, старшого викладача та доцента кафедри німецької мови. Викладає практику усного та писемного мовлення, спецкурс з художнього читання для студентів 2 курсу та іноземної філології для студентів 3 курсу німецько-англійського відділення, курси “Вступ до перекладознавства”, “Теорія перекладу” для студентів 2 і 3 курсу англо-німецького відділення, курс “Проблеми перекладу”, “Практика перекладу з другої іноземної мови”, “Шкільний курс німецької мови” та спецкурси з перекладу для студентів магістратури, здійснює керівництво курсовими і магістерськими дослідженнями.

Бере участь у міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, публікується у фахових виданнях (кількість публікацій — понад 20).

Коло наукових інтересів: переклад, іноземна філологія.

Палій Олександр Анатолійович

кандидат педагогічних наук, доцент, відмінник освіти України

Освіта, досвід роботи: 1988-1993 – НДПІ ім. М.В.Гоголя за спеціальністю „німецька, англійська мови”;  1998-2001 – цільова аспірантура, кафедра ІТН КНЛУ; 2013-2016 – цільова докторантура, кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій КНЛУ.

Мовне стажування: м. Меммінген (1998), м. Мюнхен (2004), м. Геттинген (2009).

Напрям роботи:– використання комп’ютерних технологій у навчанні іноземних мов, розробка тестів, новітні методи навчання, написання підручників та посібників для вищих та загальноосвітніх навчальних закладів. Більше 70 публікацій, серед яких підручники для ЗНЗ з грифом МОНУ, навчальні посібники та наукові статті.

Навчальні дисципліни: практика усного і писемного мовлення, друга іноземна мова (німецька), методика викладання ІМ, сучасні інформаційні технології навчання ІМ. 

Контактна інформація: e-mail: Brandstifter67@i.ua

Пасічник Лариса Леонідівна

викладач кафедри німецької мови Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

У 1989 р. закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М. Гоголя. З 1989 р. працює у Ніжинській вищій школі на посаді викладача німецької мови. З 2014 по 2017 навчалась в аспірантурі НДУ імені Миколи Гоголя за спеціальністю «13.00.01.- загальна педагогіка та історія педагогіки». Наукові інтереси: порівняльна педагогіка, розвиток професійної компетентності вчителя, методика викладання німецької мови. Автор навчальних посібників та методичних рекомендацій з німецької мови як другого фаху, наукових публікацій у фахових виданнях. Бере участь у всеукраїнських, міжнародних науково-практичних конференціях.

Пройшла стажування у Німеччині: 1995 р. – м. Мюнхен, 2007 р. – м. Берлін. Бере участь у заходах німецького культурного центру Гете-Інституту м. Києва. Член Асоціації українських германістів.

Зараз викладає практику усного та писемного мовлення (німецька мова) на 1 курсі, німецьку як другу іноземну мову на 3 та 4 курсах. 

Удовиченко Надія Костянтинівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької мови

У 1990 році закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту імені Миколи Гоголя, здобула кваліфікацію вчителя німецької та англійської мови. З 1994 по 1998 рік працювала лаборантом кафедри німецької мови. З 1998 року працювала  викладачем кафедри німецької мови НДУ імені Миколи Гоголя.  З 2003 по 2006 роки навчалась в аспірантурі НДУ імені Миколи Гоголя при кафедрі педагогіки та педагогічної майстерності за спеціальністю «13.00.04. – теорія і методика професійної освіти». У 2008 році захистила дисертацію з порівняльної педагогіки. З 2011 року працює на посаді доцента кафедри німецької мови. Наукові інтереси:  порівняльна педагогіка, розвиток професійних компетентностей вчителя німецької мови,комунікативна лінгвістика,  прагматика, міжкультурна комунікація.  Автор  понад 35 публікацій. Бере участь у всеукраїнських, міжнародних і закордонних конференціях.

Пройшла стажування у навчальних закладах Німеччини : 1998 р., 2000 р. – м. Меммінген, 2003 р. – м. Маннгейм, 2010 р. -  м. Мюнхен,  м. Берлін, 2016р.  – м. Бремен, м. Росток.  У 2008 р. пройшла підвищення кваліфікації у німецькому культурному центрі Гете-Інститут м. Київ, отримала мовний сертифікат рівня С 1. Бере участь у заходах цього закладу: курсах,  семінарах, концертах, виставках, є постійним користувачем бібліотеки. У 2015 році пройшла дистанційний курс «Вчимося навчати німецької»,  DLL 6 Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung. Член  Асоціації українських германістів.

Викладає німецьку як другу мову, країнознавство, основи комунікативної лінгвістики,  спецкурс з іноземної філології,  німецьку мову для магістрів. Працює у складі журі  учнівських олімпіад з німецької мови. Проводить профорієнтаційну роботу з випускниками шкіл. 

Щербак Олена МиколаївнаЩербак Олена Миколаївна

кандидат філологічних наук, старший викладач

З 1999 р. викладач кафедри німецької мови. Навчалась в аспірантурі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя за спеціальністю 10.02.04 (германські мови). У 2016 році захистила дисертацію на тему «Дискурс німецькомовних інтернет-новин: лінгвориторичний аспект».

З 2016 року – викладач, 2017 – старший викладач кафедри німецької мови. Викладає такі дисципліни: практика усного та писемного мовлення, теорії основної іноземної мови, спецкурси з лінгвориторичного аналізу німецькомовних медіатекстів, з дискурсу німецькомовних побутових текстів та німецькомовного академічного письма.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, має більше 20 публікацій у фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: лінгвориторика, медійний дискурс.

Вибрані публікації:

1. Щербак О. М. Детерміновані та недетерміновані номінативно-референційні одиниці у німецькомовних інтернет-новинах / О. М. Щербак // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія Філологічні науки (мовознавство). —2014. — Вип. 129. — С. 233—238.

2. Щербак О. М. Іронічний етос в німецькомовних інтернет-новинах: лінгвориторичний аспект  / О. М. Щербак // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Філологічні науки (мовознавство). —2015. — № 4. — С. 202—206.

3. Щербак О. М. Лінгвориторична стратегія впливу в німецькомовних інтернет-новинах / О. М. Щербак // Мовні і концептуальні картини світу : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. А. Д. Бєлова]. — К. : ВПЦ "Київський університет", 2015. — Вип. 55, Ч. 2. — С. 409—414.

4. Щербак О. М. Аргументативні стратегії структурування текстів німецькомовних інтернет-новин / О. М. Щербак // Одеський лінгвістичний вісник. — 2016. — Вип. 7. — С. 118—121.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative