Персоналії

Благініна Світлана Вікторівна 

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької мови 

 У 1989 р. закінчила Ніжинський державний інститут ім. М.В.Гоголя за спеціальністю «вчитель німецької, англійської мови». 
З 1990 р. працювала вчителем німецької мови в школі-гімназії №16. 
З 2001 р. – викладач кафедри іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
2005-2008 рр. – навчання в аспірантурі за спеціальністю 13.00.01.
В 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Модернізація освітньої системи у Східних Землях Німеччини (1945-2007рр.)».
З 2011 р. – доцент кафедри німецької мови.
 Автор науково-методичних посібників: 
«Я і моє оточення» (для студентів I  курсу немовних спеціальностей);
«Нові горизонти» (для студентів IV курсу спеціальності «Краєзнавча робота і туризм»);
«Туризм в Україні» (для студентів V курсу спеціальності «Краєзнавча робота і туризм»).
Науково-педагогічне кредо – дослідження освітньої системи Німеччини за часів її об'єднання. 
Дослідницьке коло інтересів – інноваційні форми і методи навчання і викладання іноземних мов на немовних спеціальностях.
Займається науково-дослідною роботою зі студентами історико-юридичного факультету з проблеми «Вивчення іноземних мов за різних часів існування НДУ», роботу якої відображено в наукових публікаціях.
З 2016р. – координатор мовних таборів.
Член профспілкового активу НДУ.

Блажко Марія Іванівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької мови НДУ імені Миколи Гоголя

У 1987 році закінчила філологічний факультет Єнського університету імені Фрідріха Шіллера (м. Єна, НДР) за фахом “романо-германські мови і література”. З 1987 по теперішній час працює старшим викладачем кафедри німецької мови НДУ імені Миколи Гоголя.  З 1997 по 2000 рік навчалась в аспірантурі Київського державного лінгвістичного університету при кафедрі німецької філології за спеціальністю “10.02.04. Германські мови”. В 2011 році захистила кандидатську дисертацію з германської філології. Наукові інтереси: лексична семантика, має 15 наукових публікацій. Досвід викладацької діяльності узагальнено у навчально-методичних посібниках: “Навчальний посібник з країнознавства ФРН для студентів 4-5 курсів факультету іноземних мов” (Ніжин, 2004), “Засоби масової інформації: Навчальний посібник з практики усного та писемного мовлення для студентів 3 курсу факультету іноземних мов” (Ніжин, 2005), “Пізнавай німецький простір, час та німецьке повсякдення”: Навчальний посібник з країнознавства та етикету ФРН для студентів старших курсів факультету іноземних мов” (Ніжин, 2007).  

Пройшла стажування в навчальних закладах Австрії і Німеччини:  Віденський університет (1993 рік), Єнський   університет імені Фрідріха Шіллера (1995 рік), Мюнхенський університет (2000 рік).

Зараз викладає практику усного і писемного мовлення на 3 курсі, німецьку мову як другу на 4 курсі, країнознавство і спецкурс з іноземної філології на 3 курсі, теоретичну граматику і спецкурс “Ділова кореспонденція німецькою мовою” на 4 курсі заочного відділення; керує написанням курсових і дипломних робіт.

Контактна інформація: e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Гніденко Жанна Михайлівна

викладач

У 1990р. закінчила  факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту імені Миколи ГоголяПрацює в університеті з 1992 року на посадах  лаборанта кафедри  німецької мови  (1992-1993 рр.), викладачем кафедри  німецької мови з 1993.

Викладає практику усного та писемного мовлення (німецька мова) на першому курсі ,німецьку мову як другий фах на п’ятому курсі і на заочному відділенні, голова профспілкової організації факультету іноземних мов.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях,  публікується у фахових виданнях. На сьогодні має 2 публікації  та 3навчально-методичні посібники у співавторстві. Пройшла стажування в Німеччині ( м. Мюнхен ) в 1997р.

Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов.

Заєць Галина Дмитрівна

старший викладач кафедри німецької мови

Закінчила факультет романо-германської філології Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка в 1982 р. Після закінчення університету працювала перекладачем Чорноморського морського пароплавства м. Одеса.  У Ніжинській вищій школі працює з 1985 р. на посадах лаборанта, викладача, старшого викладача. Навчалася в аспірантурі у Київському національному лінгвістичному університеті по спеціальності «Германська філологія».

Проходила стажування з німецької мови та методики викладання німецької мови в інституті ім. Гете (м. Мангейм, м. Київ).

Викладає практичний курс німецької мови як основної спеціальності на другому курсі та другої спеціальності на третьому курсі, курс теоретичної фонетики на четвертому курсі заочного відділення, керує написанням курсових робіт,  має наукові та науково-методичні публікації в галузі германської філології та методики викладання німецької мови.

 

Куликовська Наталія Іванівна

Викладач

У 1997 р. закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту імені М.В.Гоголя.

Працює у Ніжинській вищій школі з 1998 р. на посаді викладача кафедри німецької мови.  Професійний шлях продовжила навчанням в аспірантурі /2001-2007/ за спеціальністю 10.02.04 (германські мови, німецька); стажуванням у Німеччині, під час німецькомовних курсів Гете-Інституту з підвищення кваліфікації /1997, 2009/.

Бере участь у всеукраїнських, міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, публікується у фахових виданнях.

Коло наукових інтересів:  семантика, прагматика. 

Лєпухова Наталія Іванівна

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри німецької мови

У 2005 році закінчила Ніжинський державний університет ім. М.Гоголя. У 2006 році закінчила магістратуру Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя.

З 2012 по 2015 рр. навчалася в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.16 - “Перекладознавство”. Тема кандидатської дисертації: “Відтворення особливостей німецької літературної романтичної казки в україномовних перекладах”.

Працює на факультеті з 2006 року на посадах викладача та старшого викладача кафедри німецької мови. Викладає практику усного та писемного мовлення (німецька мова) на денному та заочному відділеннях, веде спецкурси з практичної граматики німецької мови, з домашнього читання для студентів 2 курсу та іноземної філології для студентів 3 курсу німецько-англійського відділення.

Бере участь у міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, публікується у фахових виданнях (кількість публікацій - 20).

Коло наукових інтересів: переклад, іноземна філологія.

Палій Олександр Анатолійович

кандидат педагогічних наук, доцент, відмінник освіти України

Освіта, досвід роботи: 1988-1993 – НДПІ ім. М.В.Гоголя за спеціальністю „німецька, англійська мови”;  1998-2001 – цільова аспірантура, кафедра ІТН КНЛУ; 2013-2016 – цільова докторантура, кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій КНЛУ.

Мовне стажування: м. Меммінген (1998), м. Мюнхен (2004), м. Геттинген (2009).

Напрям роботи:– використання комп’ютерних технологій у навчанні іноземних мов, розробка тестів, новітні методи навчання, написання підручників та посібників для вищих та загальноосвітніх навчальних закладів. Більше 70 публікацій, серед яких підручники для ЗНЗ з грифом МОНУ, навчальні посібники та наукові статті.

Навчальні дисципліни: практика усного і писемного мовлення, друга іноземна мова (німецька), методика викладання ІМ, сучасні інформаційні технології навчання ІМ. 

Контактна інформація: e-mail: Brandstifter67@i.ua

Пасічник Лариса Леонідівна

аспірантка кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Удовиченко Надія Костянтинівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької мови

У 1990 році закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту імені Миколи Гоголя, здобула кваліфікацію вчителя німецької та англійської мови. З 1994 по 1998 рік працювала лаборантом кафедри німецької мови. З 1998 року працювала  викладачем кафедри німецької мови НДУ імені Миколи Гоголя.  З 2003 по 2006 роки навчалась в аспірантурі НДУ імені Миколи Гоголя при кафедрі педагогіки та педагогічної майстерності за спеціальністю «13.00.04. – теорія і методика професійної освіти». У 2008 році захистила дисертацію з порівняльної педагогіки. З 2011 року працює на посаді доцента кафедри німецької мови. Наукові інтереси:  порівняльна педагогіка, розвиток професійних компетентностей вчителя німецької мови,комунікативна лінгвістика,  прагматика, міжкультурна комунікація.  Автор  понад 35 публікацій. Бере участь у всеукраїнських, міжнародних і закордонних конференціях.

Пройшла стажування у навчальних закладах Німеччини : 1998 р., 2000 р. – м. Меммінген, 2003 р. – м. Маннгейм, 2010 р. -  м. Мюнхен,  м. Берлін, 2016р.  – м. Бремен, м. Росток.  У 2008 р. пройшла підвищення кваліфікації у німецькому культурному центрі Гете-Інститут м. Київ, отримала мовний сертифікат рівня С 1. Бере участь у заходах цього закладу: курсах,  семінарах, концертах, виставках, є постійним користувачем бібліотеки. У 2015 році пройшла дистанційний курс «Вчимося навчати німецької»,  DLL 6 Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung. Член  Асоціації українських германістів.

Викладає німецьку як другу мову, країнознавство, основи комунікативної лінгвістики,  спецкурс з іноземної філології,  німецьку мову для магістрів. Працює у складі журі  учнівських олімпіад з німецької мови. Проводить профорієнтаційну роботу з випускниками шкіл. 

Щербак Олена Миколаївна

аспірантка кафедри германської філології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонни довідник

Партнери

     

  

Google Analytics Alternative