Факультет іноземних мов

Персоналії

Благініна Світлана Вікторівна 

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької мови 

 У 1989 р. закінчила Ніжинський державний інститут ім. М.В.Гоголя за спеціальністю «вчитель німецької, англійської мови». 
З 1990 р. працювала вчителем німецької мови в школі-гімназії №16. 
З 2001 р. – викладач кафедри іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
2005-2008 рр. – навчання в аспірантурі за спеціальністю 13.00.01.
В 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Модернізація освітньої системи у Східних Землях Німеччини (1945-2007рр.)».
З 2011 р. – доцент кафедри німецької мови.
 Автор науково-методичних посібників: 
«Я і моє оточення» (для студентів I  курсу немовних спеціальностей);
«Нові горизонти» (для студентів IV курсу спеціальності «Краєзнавча робота і туризм»);
«Туризм в Україні» (для студентів V курсу спеціальності «Краєзнавча робота і туризм»).
Науково-педагогічне кредо – дослідження освітньої системи Німеччини за часів її об'єднання. 
Дослідницьке коло інтересів – інноваційні форми і методи навчання і викладання іноземних мов на немовних спеціальностях.
Займається науково-дослідною роботою зі студентами історико-юридичного факультету з проблеми «Вивчення іноземних мов за різних часів існування НДУ», роботу якої відображено в наукових публікаціях.
З 2016р. – координатор мовних таборів.
Член профспілкового активу НДУ.

Блажко Марія Іванівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької мови НДУ імені Миколи Гоголя

У 1987 році закінчила філологічний факультет Єнського університету імені Фрідріха Шіллера (м. Єна, НДР) за фахом “романо-германські мови і література”. З 1987 по теперішній час працює старшим викладачем кафедри німецької мови НДУ імені Миколи Гоголя.  З 1997 по 2000 рік навчалась в аспірантурі Київського державного лінгвістичного університету при кафедрі німецької філології за спеціальністю “10.02.04. Германські мови”. В 2011 році захистила кандидатську дисертацію з германської філології. Наукові інтереси: лексична семантика, має 15 наукових публікацій. Досвід викладацької діяльності узагальнено у навчально-методичних посібниках: “Навчальний посібник з країнознавства ФРН для студентів 4-5 курсів факультету іноземних мов” (Ніжин, 2004), “Засоби масової інформації: Навчальний посібник з практики усного та писемного мовлення для студентів 3 курсу факультету іноземних мов” (Ніжин, 2005), “Пізнавай німецький простір, час та німецьке повсякдення”: Навчальний посібник з країнознавства та етикету ФРН для студентів старших курсів факультету іноземних мов” (Ніжин, 2007).  

Пройшла стажування в навчальних закладах Австрії і Німеччини:  Віденський університет (1993 рік), Єнський   університет імені Фрідріха Шіллера (1995 рік), Мюнхенський університет (2000 рік).

Зараз викладає практику усного і писемного мовлення на 3 курсі, німецьку мову як другу на 4 курсі, країнознавство і спецкурс з іноземної філології на 3 курсі, теоретичну граматику і спецкурс “Ділова кореспонденція німецькою мовою” на 4 курсі заочного відділення; керує написанням курсових і дипломних робіт.

Контактна інформація: e-mail: blazhko.mary@ndu.edu.ua

Лєпухова Наталія Іванівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької мови

У 2005 році закінчила Ніжинський державний університет ім. М.Гоголя. У 2006 році закінчила магістратуру Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя.

З 2012 по 2015 рр. навчалася в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.16 - “Перекладознавство”. Тема кандидатської дисертації: “Відтворення особливостей німецької літературної романтичної казки в україномовних перекладах”.

Працює на факультеті з 2006 року на посадах викладача, старшого викладача та доцента кафедри німецької мови. Викладає практику усного та писемного мовлення, спецкурс з художнього читання для студентів 2 курсу та іноземної філології для студентів 3 курсу німецько-англійського відділення, курси “Вступ до перекладознавства”, “Теорія перекладу” для студентів 2 і 3 курсу англо-німецького відділення, курс “Проблеми перекладу”, “Практика перекладу з другої іноземної мови”, “Шкільний курс німецької мови” та спецкурси з перекладу для студентів магістратури, здійснює керівництво курсовими і магістерськими дослідженнями.

Бере участь у міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, публікується у фахових виданнях (кількість публікацій — понад 20).

Коло наукових інтересів: переклад, іноземна філологія.

Пасічник Лариса Леонідівна

викладач кафедри німецької мови Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

У 1989 р. закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М. Гоголя. З 1989 р. працює у Ніжинській вищій школі на посаді викладача німецької мови. З 2014 по 2017 навчалась в аспірантурі НДУ імені Миколи Гоголя за спеціальністю «13.00.01.- загальна педагогіка та історія педагогіки». Наукові інтереси: порівняльна педагогіка, розвиток професійної компетентності вчителя, методика викладання німецької мови. Автор навчальних посібників та методичних рекомендацій з німецької мови як другого фаху, наукових публікацій у фахових виданнях. Бере участь у всеукраїнських, міжнародних науково-практичних конференціях.

Пройшла стажування у Німеччині: 1995 р. – м. Мюнхен, 2007 р. – м. Берлін. Бере участь у заходах німецького культурного центру Гете-Інституту м. Києва. Член Асоціації українських германістів.

Зараз викладає практику усного та писемного мовлення (німецька мова) на 1 курсі, німецьку як другу іноземну мову на 3 та 4 курсах. 

 

Ролік Анатолій Васильович

Ролік Анатолій Васильович  (23.06.1957, с. Вільшана Ічнянського р-ну Чернігівської обл.) – учений-германіст та перекладознавець, кандидат філологічних наук (1989), доцент (1991).

Закінчив із золотою медаллю СШ с. Крупичполе Ічнянського р-ну (1973), Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині Київський Національний лінгвістичний університет) з відзнакою (1979).

З 08. 1979 до 10.1979 – викладач Попаснянського СПТУ-2 Дніпропетровської обл., з 27.10.1979 до 27.05.1981 служба в Збройних Силах, з 08. 1981 в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя: лаборант факультету іноземних мов (1981-1983), викладач німецької мови (1983-1988), старший викладач (1988-1991), доцент (1991),завідувач кафедри німецької мови (1988-2004), доцент кафедри германської філології (із 2013 року).

Об’єктом наукового інтересу є питання соціальної стратифікації сучасної німецької мови та актуальні напрямки сучасного перекладознавства, зокрема проблема перекладу творів М.В. Гоголя на німецьку мову. Окрім наукової діяльності займається також перекладом наукових статей, особливо присвячених розгляду творчості Миколи Гоголя, які регулярно публікуються в «Гоголезнавчих студіях» ,  часописах «Літературний Чернігів», «Наш український дім» і художнім перекладом з англійської та німецької мов. Член літературної спілки «Чернігів», неодноразово публікувався у журналі іноземної літератури «Всесвіт», увійшов до довідника-хрестоматії «Літератори Ічнянщини. 100 імен; 700 відомих ічнянців: митці, науковці, діячі культури»/упорядник Т. Чумак. – Київ: Гнозіс, 2012.

Загальна кількість публікацій близько 200, серед яких наукові статті, методичні та навчальні посібники для студентів, переклади. Серед останніх публікацій можна, зокрема, виокремити наступні:

  1. Теоретична граматика німецької мови: Методичні рекомендації до проведення семінарських занять та організації самостійної роботи (для студентів денної та заочної форми навчання)/ Укладач: А.В. Ролік. – Ніжин: Вид. НДУ ім.. М. Гоголя, 2005. – 146 с.
  2. Махінов В.М., Ролік А.В. Лінгвістика перекладу в текстах і завданнях. Навчальний посібник. – Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. – 287 с.
  3. Ролік А.В. Загальні питання контрастивної фразеології. / А.В. Ролік//Наукові записки. Філологічні науки. – Ніжин: НДУ, 2009. – С. 61-67.
  4. Німецька мова. Вступний курс: (навчальний посібник для студентів 2 курсу факультету іноземних мов) /укл.: А.В. Ролік, Н.К. Удовиченко, О.М. Щербак. – Ніжин: Вид. НДУ ім.. М. Гоголя, 2011. – 185 с.
  5. Зігрід Ріхтер.  Рим і Гоголь/ Гоголезнавчі студії: Вип. 20. – Ніжин: НДУ імені М.Гоголя, 2013. – С. 355-372 (переклад з німецької).
  6. Дмитро Чижевський. Сковорода – Гоголь //Гоголезнавчі студії: Вип. 22. – Ніжин: ФОП Лук’яненко В.В., 2015. – С. 342 – 355 (переклад з німецької).
  7. „Німецькі оповідання“ //»Всесвіт», 2013, № 3-4. – С. 145-157.
  8. „З історії англійської новели“ //»Всесвіт», 2014, № 5-6. – С. 151-163.
  9. „Сучасний німецький детектив“ //»Всесвіт», 2015, № 5-6. -  С.133- 153.
  10. Анатолій Ролік. «Вибуховий ефект» та інші оповідання: переклади з англійської та німецької. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2015. – 268 с.

На думку рецензентів, цю книгу характеризує вміння передати тонку психологічну організацію внутрішнього світу героїв, побачити і виокремити  найменші художні деталі, зберегти і відтворити особливості художнього тексту, колорит мовного багатства.  

У 2016 році світ побачили дві нові книги А.В Роліка. Це «Німецькомовний гоголезнавчий дискурс другої половини ХХ століття: антологія / А.В. Ролік. – Ніжин: НДУ ім.. М. Гоголя, 2016. – 215 с., де окреслено основні напрями німецького гоголезнавства 60-80-х років ХХ століття, представлено ґрунтовний аналіз трактування його творчості представниками різних літературних шкіл та напрямків, розглянуто питання релігійності Гоголя, висвітлено проблеми, пов’язані з перекладом його творів німецькою мовою та другий том антології  «THE ROLLICK» («Кубатура кохання (SA PAGIGUGMA, UPENDO, RAKKAUS): переклади та оповідання/ А.В. Ролік. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 210 с.), до якого увійшли оповідання Анатолія Роліка та його переклади творів німецьких авторів.

В 2017 році вийшла  «Помста», третя книга серії «THE ROLLICK».

2018 рік ознаменувався появою «Німецькомовного гоголезнавчого дискурсу другої половини ХХ- початку ХХІ століття», Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 298 с. та публікацією в журналі іноземної літератури «Всесвіт» перекладу роману шведського письменника К’єлля Йогансона «Світ Гоголя»

 

Удовиченко Надія Костянтинівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької мови

У 1990 році закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту імені Миколи Гоголя, здобула кваліфікацію вчителя німецької та англійської мови. З 1994 по 1998 рік працювала лаборантом кафедри німецької мови. З 1998 року працювала  викладачем кафедри німецької мови НДУ імені Миколи Гоголя.  З 2003 по 2006 роки навчалась в аспірантурі НДУ імені Миколи Гоголя при кафедрі педагогіки та педагогічної майстерності за спеціальністю «13.00.04. – теорія і методика професійної освіти». У 2008 році захистила дисертацію з порівняльної педагогіки. З 2011 року працює на посаді доцента кафедри німецької мови. Наукові інтереси:  порівняльна педагогіка, розвиток професійних компетентностей вчителя німецької мови,комунікативна лінгвістика,  прагматика, міжкультурна комунікація.  Автор  понад 35 публікацій. Бере участь у всеукраїнських, міжнародних і закордонних конференціях.

Пройшла стажування у навчальних закладах Німеччини : 1998 р., 2000 р. – м. Меммінген, 2003 р. – м. Маннгейм, 2010 р. -  м. Мюнхен,  м. Берлін, 2016р.  – м. Бремен, м. Росток.  У 2008 р. пройшла підвищення кваліфікації у німецькому культурному центрі Гете-Інститут м. Київ, отримала мовний сертифікат рівня С 1. Бере участь у заходах цього закладу: курсах,  семінарах, концертах, виставках, є постійним користувачем бібліотеки. У 2015 році пройшла дистанційний курс «Вчимося навчати німецької»,  DLL 6 Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung. Член  Асоціації українських германістів.

Викладає німецьку як другу мову, країнознавство, основи комунікативної лінгвістики,  спецкурс з іноземної філології,  німецьку мову для магістрів. Працює у складі журі  учнівських олімпіад з німецької мови. Проводить профорієнтаційну роботу з випускниками шкіл. 

Щербак Олена МиколаївнаЩербак Олена Миколаївна

кандидат філологічних наук, старший викладач

З 1999 р. викладач кафедри німецької мови. Навчалась в аспірантурі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя за спеціальністю 10.02.04 (германські мови). У 2016 році захистила дисертацію на тему «Дискурс німецькомовних інтернет-новин: лінгвориторичний аспект».

З 2016 року – викладач, 2017 – старший викладач кафедри німецької мови, 2019 - доцент кафедри німецької мови. Викладає такі дисципліни: практика усного та писемного мовлення, теорії основної іноземної мови, спецкурси з лінгвориторичного аналізу німецькомовних медіатекстів, з дискурсу німецькомовних побутових текстів та німецькомовного наукового письма.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, має більше 20 публікацій у фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: лінгвориторика, медійний дискурс.

Вибрані публікації:

1. Щербак О. М. Детерміновані та недетерміновані номінативно-референційні одиниці у німецькомовних інтернет-новинах / О. М. Щербак // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія Філологічні науки (мовознавство). —2014. — Вип. 129. — С. 233—238.

2. Щербак О. М. Іронічний етос в німецькомовних інтернет-новинах: лінгвориторичний аспект  / О. М. Щербак // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Філологічні науки (мовознавство). —2015. — № 4. — С. 202—206.

3. Щербак О. М. Лінгвориторична стратегія впливу в німецькомовних інтернет-новинах / О. М. Щербак // Мовні і концептуальні картини світу : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. А. Д. Бєлова]. — К. : ВПЦ "Київський університет", 2015. — Вип. 55, Ч. 2. — С. 409—414.

4. Щербак О. М. Аргументативні стратегії структурування текстів німецькомовних інтернет-новин / О. М. Щербак // Одеський лінгвістичний вісник. — 2016. — Вип. 7. — С. 118—121.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative