Факультет іноземних мов

kafedraammv@i.ua

Завідувач: кандидат педагогічних наук, доцент Таран Олена Миколаївна

 

Вивчайте  – нормативні курси

для бакалаврів :

 • 1 курс -практика усного та писемного мовлення (англійська мова);
 • 2 курс -практика усного та писемного мовлення (англійська мова); методика викладання іноземних мов;
 • 3 курс – практика усного та писемного мовлення (англійська мова), теорії основної іноземної мови (слово, речення, дискурс); методика викладання іноземних мов;
 • 4 курс – теорії основної іноземної мови (стилістика, історія англійської мови),  практика усного та писемного мовлення (англійська мова); методика викладання іноземних мов;
 • для магістрантів: основи когнітивної лінгвістики, методологія та організація наукових досліджень, комунікативні стратегії, комунікативна лінгвістика, ділова англійська мова.

 

Обирайте – курси за вибором

 • 1 курс – тривалі часові форми англійського дієслова; неозначені часові форми англійського дієслова; перфектні форми англійського дієслова; вступ до інтерпретації тексту;
 • 2 курс – країнознавство; інтерпретація англомовного роману; умовний спосіб англійського дієслова; безособові форми англійського дієслова; базові функції модальних дієслів; часові форми англійського дієслова;
 • 3 курс – модальні дієслова на позначення припущення, предикативні комплекси; функції англійського артикля (для філологів); методична підготовка;
 • 4 курс – англомовний дискурс: практикум; основи англомовного академічного письма; фонологія сучасної англійської мови; інтерпретація англомовного оповідання; основи перекладу; методика викладання іноземних мов;

 

Приєднуйтесь  – проблемні групи

 • Мовна особистість у просторі англійського медіа-дискурсу (доц. Данильченко І.В.)
 • Семантика і функції номінативних одиниць у когнітивному висвітленні (доц. Талавіра Н.М.)
 • Мовні реалії та способи їх перекладу (доц. Нагач М. В.)
 • Методики навчання англійської мови у школі (доц. Шевченко С. І.)
 • Сучасні технології викладання ІМ (доц. Карпенко Н. М.)
 • Навчальні стратегії у процесі вивчення іноземних мов у  середній школі (доц. Таран О. М.)
 • Формування міжкультурної компетентності у студентів при вивченні іноземної мови (доц. Давиденко О. В.)
 • Сучасні підходи до викладання англійської мови в початковій школі (доц. Пономаренко О. В.)
 • Сучасні тенденції у методиці викладання іноземних мов на різних ступенях освіти (доц. Смелянська В. В.)

 

Гуртки

 • Video Club (викл. Бойко О. В.)
 • Language Learners’ Club (доц. Карпенко Н. М.)

 

З історії кафедри

Кафедру було створено у 2019 році об’єднанням кафедр германської філології та англійської мови і методики викладання.

Кафедру англійської мови та методики викладання  (з 1963 по 2004 р. кафедра англійської мови) було засновано в 1963 році. У різні часи кафедру очолювали О.І. Близнюк, Л.С.Панова, В.О.Коломієць, С.В.Тезікова, О.М.Таран. Кафедра германської філології заснована 1 вересня 1992 року як кафедра англійської філології, а в 2010 році отримала назву кафедри германської філології. Обов’язки завідувача у різні роки виконували доцент Н. М. Жилко (1992-1998), доцент А. М. Трибуханчик (2001-2005), професор С. І. Потапенко (1998-2001, 2005- 2019). 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative