Факультет іноземних мов

Навчальна лабораторія

Білоцерківська Ірина Віталіївна  – завідувач лабораторії

Селезненко Ірина Валентинівна – старший лаборант

 Успішне вивчення іноземної мови неможливе без постійного прослуховування  іншомовного мовлення, тренування навичок та вмінь говоріння і аудіювання. Саме для забезпечення цього напряму в 70-ті роки було відкрито навчальну лабораторію факультету та започатковано розробку проблем застосування технічних засобів навчання у процесі вивчення іноземних мов. Керівником даного напряму  роботи факультету став Близнюк О.І.

На факультеті постійно оновлювалась матеріальна база: великі магнітофони та аудитивні записи на плівці, платівках, портативні магнітофони та записи на адитивних касетах, відеомагнітофони  та відеоматеріали,  супутникове телебачення, комп’ютерні  технології та Інтернет – такі етапи нашої роботи.

У системі навчання іноземних мов на факультеті обов’язковими є  адитивні лабораторні роботи з практики усного мовлення  основної та другої іноземних мов (1-5 курси), практичної фонетики (2 курс), практичної граматики (2-3 курси). Програмою навчання на 3-5 курсах передбачено перегляд телевізійних програм англійською, німецькою та французькою мовами. Дисципліна «Країнознавство» викладається з використанням автентичних відеоматеріалів та мультимедійних курсів, підготовлених викладачами факультету.

Сучасний етап розвитку спеціальностей факультету характеризується вивченням умов впровадження дистанційних форм навчання іноземних мов.

У складі навчальної лабораторії сьогодні маємо: 3 комп’ютерні класи (45 місць), відеоклас, мультимедійний клас. Для перегляду телевізійних програм обладнано 18 місць та зібрано колекцію художніх та методичних фільмів англійською, німецькою та французькою мовами (близько 300 одиниць).

Протягом 2008-2009 років фонотеку факультету переведено у цифровий запис, що дало можливість покращити якість навчальних матеріалів та розмістити їх на комп’ютерах .

Для викладачів, які розробляють власні навчальні матеріали,  проводять науково-дослідну роботу обладнано спеціальну лабораторію (5 компютерів), надано доступ до Інтернету, тиражувальної  техніки.  На цій  базі виконуються дослідження  наукової лабораторії комп’ютерних технологій навчання іноземних мов (керівник – професор Чекаль Г.С.)

У класах навчальної лабораторії проводяться наукові та практичні конференції, семінари:

  • Республіканський семінар з проблем сучасних засобів навчання іноземних мов  (1978 рік)
  • Всеукраїнська науково-практична конференція  «Сучасні засоби навчання іноземних мов» (1-2 грудня 2005 року)
  • Міжнародний семінар «Новітні інформаційні технології в освіті: досвід співпраці» (22-26 вересня 2008).
  • Проблемний семінар для вчителів міст Ніжина та Броварів «Комп’ютерні технології як один із засобів інтенсифікації навчання іноземних мов» (вересень,  жовтень, листопад, грудень 2009, січень 2010)
  • Науково-практичний семінар для викладачів факультету «Використання  програми Moodle  у навчальному процесі дистанційної форми» (листопад 2009)

У відеокласах проводяться засідання дискусійних клубів англійського та німецького відділень, переглядаються фільми та відбувається їх обговорення іноземними мовами (1 раз на місяць).

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative