Факультет іноземних мов

Положення 

Користувацький підхід(usage-based approach): опанування мовою є результатом її постійного вживання внаслідок безперервної взаємодії (exposure) з дискурсом: тому студенти мають весь час сприймати живе мовлення.

Дискурсивні жанри: мовленнєва діяльністьлюдинивтілюється у певнихжанрах: побутових (підтримання розмов), риторичних (уміння публічного говоріння), художніх (уміння створювати оригінальні тексти).  Тому виокремлення мовного матеріалу, який пропонується студентам для засвоєння, має бути підпорядковане певним цілям.

Точка зору: кожна мова закарбовує специфічний погляд на світ (картину світу), характерний для певної спільноти (нації): тому студенти мають опановувати новий погляд на світ, а не слова або граматичні моделі.

Конструкції: людина запам’ятовує не окремі слова, а конструкції, тобто мовні одиниці разом з їх оточенням, що свідчить про відсутність значних відмінностей між засвоєнням граматики і лексики: тому студенти мають опановувати конструкції, тобто слова разом з їх оточенням.

Опановуйте – користувацький підхід (usage-based approach) 

Лінгвістичні засади  

Користувацький підхід пропонує йти від використання мовного матеріалу до "правил", а не навпаки, тому що людина засвоює мову в актах вживання (usage events) з їх наступним узагальненням у формі структур різного ступеня абстракції (Tomasello 2000).

Конструкція як основна одиниця володіння мовоюскладається з щонайменше двох елементів, тобто слів чи фраз, об’єднаних певним значенням чи функцією. Вона засвоюється й утримується в пам’яті як цілісні структура, хоча може бути поділена на лексичні чи граматичні складники, напр., Howareyoudoing?, Couldyouplease_, I'msimplyamazed,Youkeepoutofthis, Openthedoor!

Конструкції різного ступеня узагальнення:

  • конкретнівирази (item-based or exemplar-based), зберігаються у тій формі, у якій вживаються, напр., Nizhyn University; The scene is one of devastation_
  • лексикалізовані конструкції, або опори для узагальнення (islands of reliability), напр., XkissesY, XhitsY, XpushesY, XpullsY; Where’stheX? I wanna X, More X, It’s a X, Put X here, I’m X-ing it, Mommy’s X-ing it, Let’s X it, Throw X, X gone, I X-ed it, Sit on the X, Open X, X here, There’s a X, X broken;
  • граматикалізовані конструкції узагальнюють відношення між учасниками подій, напр., X Verbtransitive Y (=X kisses Y); Object transfer constructions; Can-constructions; Do-constructions; Negation-construction; Motion construction; relative clauses as constructions; Gehen – fahren constructions.

Конструкції укорінюються (entrenched) – закріплюються в пам’яті унаслідок багаторазового повторення.

Висновки для методики викладання іноземних мов

Етапи засвоєння конструкцій: виокремлення, узагальнення й укорінення

Виокремлення:

  • матеріалом навчання мають бути конструкції, тобто сполучення слів різного обсягу, які характеризуються єдністю форми і значення, а не окремі слова чи абстрактні моделі вживання видо-часових форм;
  • встановити поширеність конструкцій у певних комунікативних ситуаціях і мовленнєвих жанрах, пор., новини в інтернеті / на радіо / телебаченні вимагають Present Perfect, а новини в газетах і журналах послуговуються Past Indefinite;
  • розвивати у студентів здатність до інтелектуальної здогадки і дешифрування мовленнєвого потоку з метою виокремлення конструкцій.

Узагальнення:

диференціація конструкцій різного ступеня абстракції з урахуванням швидкості і послідовності їх засвоєння студентами.

Укорінення:

  • залучення автентичних матеріалів з високою частотністю повторення певних конструкцій, здебільшого текства новин;
  • встановлення послідовності укорінення конструкцій у студентів з різними здібностями і різним рівнем знань.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative