старший викладач

У 1980 р. закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.Гоголя.

Працює на факультеті з 1980 року на посадах лаборанта (1980-1984 рр.), викладача (1987-2000), старшого викладача (з 2000 р.).

Викладає практику усного і писемного англійського мовлення, практичну граматику на II курсі, методику викладання на III, IV курсах. 

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, публікується у фахових виданнях. На сьогодні має 11 одноосібних та 16 у співавторстві з колегами виданих методичних рекомендацій, посібників та публікацій у фахових виданнях.

Є методистом-консультантом міського та обласного ліцеїв, бере участь в організації та проведенні міських шкільних олімпіад з англійської мови.

Коло наукових інтересів: використання англійської преси на заняттях з англійської мови, організація роботи над художнім текстом в аудиторії на заняттях з домашнього читання.

Вибрані праці:

  1. Грицай А. М., Колесник І. В. Домашнє читання за книгою С. Моема "Розмальована завіса". (з грифом Міністерства освіти і науки України). 2-ге вид. - Ніжин. – 2018. – с. 257. 
  2. Грицай А. М., Колесник І. В. “Використання інноваційних методів у викладанні іноземних мов” // Monografia pokonferencyjna “Sceince, Research, Development, Pedagogy”. – Rotterdam, 2018. - № 3. – С. 26-29. (Стаття)
  3. Грицай А. М., Колесник І. В. “Аудиторне аудіювання як невід’ємний компонент успішного оволодіння іноземною мовою”.  (VІ Міжнародна науково-практична конференція “Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов”, 22-23 червня 2018 року).
  4. Англійська мова : навч. посіб. для студентів ІІ курсу денного відідлення факультету іноземних мов / уклад. : А. М. Грицай, І. В. Колесник. – 5-тe вид., доп. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. –  382 с.
  5. Методичні рекомендації із розвитку умінь іншомовного аудіювання для студентів ІІ курсу денного відділення факультету іноземних мов / уклад. : А. М. Грицай, В. В. Смелянська. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. –  28 с.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet

Google Analytics Alternative