Нагач Марина Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя у 1987 році. Працює у Ніжинській вищий школі з 1988 року на посадах викладача англійської мови, старшого викладача, а з 2012 доцента кафедри германської філології.

Викладає такі курси: практика усного та писемного мовлення, країнознавство, спецкурси за вибором «Канада» та «Австралія».

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Підготовка майбутніх учителів у школах професійного розвитку в США» у 2008 році.

Основний напрям наукових досліджень – порівняльна педагогіка, питання підготовки та професійного розвитку педагогів. 

У 2018 році стала членом громадської організації «Європейська освіта і наука в Україні»

Детальніше ...

Пономаренко Ольга Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного університету ім. Миколи Гоголя у 2004 р. Навчалася в аспірантурі Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя (2008-2011). У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Працює на факультеті з 2004 р. на посаді викладача кафедри англійської мови та методики викладання, а з 2013 року на посаді доцента. Викладає практику усного і писемного мовлення та методику викладання іноземних мов.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях. Публікується у фахових наукових виданнях. На сьогодні має понад 20 одноосібних статей, 2 посібника методичних рекомендацій та 3 навчально-методичних посібника у співавторстві.

Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов у молодшій школі.

Детальніше ...

Сливка Валентина Петрівна

Викладач

В 1987 році закінчила Ніжинський ордена Трудового Червоного Прапора державний педагогічний інститут ім М. В. Гоголя за спеціальністю Іноземні мови (кваліфікація: вчитель англійської, німецької мов). В 2009 році закінчила аспірантуру цього вузу. Працює в університеті з 1998 року. Викладає практику усного та писемного англійського мовлення, практичну фонетику англійської мови, веде курси англійської мови в Мовному центрі університету. Коло наукових інтересів: порівняльна педагогіка (оцінювання) та освіта дорослих.

Бере участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах. Разом з колективом авторів є співавтором  методичних рекомендацій та  навчально-методичних посібників.

Детальніше ...

Смелянська Вікторія Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя у 1998 р. З 2000 по 2012 рр. працювала на посаді викладача кафедри англійської мови та методики викладання, з 2006 по 2009 рр. навчалася в аспірантурі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя за спеціальністю 13.00.01 ‒ загальна педагогіка та історія педагогіки. З 2012 р. працює на посаді доцента кафедри англійської мови та методики викладання, з 2019 р. – германської філології та методики викладання іноземних мов.

Викладає курси: практика усного та писемного мовлення, практична граматика, методика викладання іноземних мов.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Тенденції розвитку раннього навчання іноземних мов у початковій школі США» у 2011 р. Вчене звання доцента кафедри англійської мови та методики викладання присвоєно у 2014 р.

Основні напрями наукових досліджень: методика викладання іноземних мов.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях. Має понад 30 публікацій, серед яких наукові статті у фахових наукових виданнях, методичні та навчальні посібники.

Детальніше ...

Талавіра Наталія Михайлівна

кандидат філологічних наук, доцент

З 2001 р. викладач кафедри германської філології. Навчалась в аспірантурі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя за спеціальністю 10.02.04 (германські мови). У 2015 році захистила дисертацію на тему «Безартиклеві прийменникові звороти сучасної англійської мови: когнітивно-дискурсивний аспект».

З 2015 року – викладач, 2016 – старший викладач, з 2017 – доцент кафедри германської філології. Викладає такі дисципліни: практика усного та писемного мовлення, стилістика англійської мови.

Бере участь у всеукраїнських, міжнародних та закордонних наукових і науково-практичних конференціях, має більше 40 публікацій у фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, конструктивна граматика, медійний дискурс, комунікативна лінгвістика.

Член Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики.

Детальніше ...

Тимченко Тетяна Миколаївна

старший викладач

У 1980 р. закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя.

Працює на факультеті іноземних мов з 2000 року на посаді старшого викладача.

Викладає практику усного та писемного мовлення, мовну практику на денному та заочному відділеннях на факультеті іноземних мов.

Брала участь у проекті «Мовні табори» (2016-2017 рр., 2017-2018 рр. ) та проводила заняття зі студентами факультету іноземних мов.  Брала участь у волонтерському проекті «Навчання англійської мови людей третього віку». Бере активну участь у суспільно-громадському житті університету, є учасником спортивних змагань із шахів. У 2019 р. брала участь в університетських читаннях творів Гоголя на рекорд Гіннеса в Україні.

Коло наукових інтересів: проблеми виховання студентської молоді.

Детальніше ...

Шевченко Світлана Іванівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя у 1996 році.

З 1996 по 2000 р. працювала на посаді викладача англійської мови, а з 2000 по 2003 р. навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 13.00.02 (теорія і методика навчання: германські мови). З 2004 року. й по цей час працює на посаді доцента.

Викладає курси: англійська мова, методика викладання англійської мови, друга іноземна мова (англійська).

Захистила кандидатську дисертацію на тему "Формування комунікативної компетенції у читанні англійською мовою з використанням інформаційних технологій у вищих навчальних закладах" у 2004 році.

Основні напрями наукових досліджень – методика викладання іноземних мов.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, має публікації у фахових виданнях.

На сьогодні має 50 публікацій (одноосібних та у співавторстві), 3 посібника методичних рекомендацій, 8 навчально-методичних посібників (одноосібних й у співавторстві), 1 підручник у співавторстві.

Вибрані публікації:

  1. Халимон І.Й., Шевченко С.І., Штепура А.П. Дослідження сприйняття образу вчителя іноземної мови за допомогою метафори / 7th National Internet Conference “New generation school teacher” 09-13 November 2015. – Електронний ресурс. – Режим доступу:  http://ngschoolteacher.wix.com/ngscht
  2. Шевченко С.І., Халимон І.Й. Таксономія Блума та її застосування на заняттях з країнознавства  / Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» :збірник наукових праць / укладачі : І.В.Ковальчук, Л.М.Коцюк, С.В.Новоселецька. – Острог : Видавництво національного університету «Острогська академія», 2015. – Вип. 58. – С. 302-304
  3. Шевченко С.І., Халимон І.Й. Зв'язок між психічними особливостями молодших школярів та їх типами інтелекту у процесі вивчення іноземних мов. / Наукові записки. (Серія психолого-педагогічні науки) Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя / за заг. ред. проф. Є.І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – № 2. – С. 126-131
  4. Khalymon I.Y., Shevchenko S.I. Readiness for learner autonomy of prospective teachers minoring in English / Advanced Education, 2017, Issue 8. DOI: 10.20535/2410-8286.107296. – P. 65-71. Web of Science.
  5. Шевченко С.І., Халимон І.Й. Розвиток критичного мислення під час аудіювання іншомовних повідомлень. / Наукові записки. (Серія психолого-педагогічні науки) Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя / за заг. ред. проф. Є.І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2018. – № 3. – С. 147-151
  6. Шевченко С.І., Харицька С.В. Стратегії професійно орієнтованого англомовного читання студентів філологічних спеціальностей / Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія, – 2019.  – № 38  том 2.  – С. 166-169.  http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=137 ВАК, Index Copernicus.

 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальніше ...

Штанько Марина Олексіївна

старший лаборант кафедри англійської мови та методики викладання

Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного університету імені  Миколи Гоголя.

У  2017 р. захистила ступінь "магістр"  (2017-2015 рр.), отримавши спеціальність «мова та література». Професійна кваліфікація «Магістр філології. Філолог. Вчитель мови (англійська) та зарубіжної літератури».

З 2017 р. працює на посаді старшого лаборанта кафедри англійської мови та методики викладання.

У 2018-2019 н.р. викладала підготовчі курси з іноземної мови при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя.

Коло наукових інтересів: іноземна філологія, методика викладання іноземних мов у початковій школі, методика викладання іноземних мов для дорослих.

Детальніше ...

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet

Google Analytics Alternative