кандидат педагогічних наук, доцент

У 1997 р. закінчила з відзнакою Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя. Навчалася в аспірантурі НДУ ім. Миколи Гоголя. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Працює у Ніжинській вищій школі з 1997 р.: спочатку лаборантом навчально-методичного кабінету факультету іноземних мов (1997– 1998 н.р.), з 1998 р. – на посаді викладача кафедри англійської мови та методики викладання, а з 2011 р. – на посаді доцента. Викладає практику усного та писемного мовлення, методику викладання іноземних мов.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, має публікації у фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: порівняльна педагогіка, методика викладання іноземних мов.

Вибрані праці:

  1. Карпенко Н. М., Смелянська В. В. Jigsaw reading in the context of developing integrated skills / Карпенко Н.М., Смелянська В.В. // Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка 7-11 лютого 2018 р. / За ред. доц. В. В. Жуковської. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2018. – C. 50‒54.
  2. Карпенко Н. М., Смелянська В. В. Total Physical Response / Karpenko N.M., Smelianska V.V. / матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в освіті» – Ніжин: Видавець ПП Лисенко, 2018. – C. 60‒63
  3. Карпенко Н. М., Смелянська В. В. Інтегрований підхід до формування іншомовної компетентності у письмі студентів молодших курсів мовних факультетів // Н. Карпенко, В. Смелянська / Science Rise: Pedagogical Education
  4. First Year Audio Companion: Навчально-методичний посібник / Укл. : Н. М. Карпенко, В. В. Смелянська. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 180 с.

Брала участь у педагогічному експерименті в межах спільного проекту МОН України та Британської Ради в Україні «Шкільний учитель нового покоління» щодо методичної підготовки майбутніх учителів англійської мови за інноваційною програмою на 2015‒2019 роки.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet

Google Analytics Alternative