ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Вчена рада Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 27 жовтня 2022 року (протокол №14) затвердила оновлену редакцію освітньо-наукової програми «Економічна та соціальна географія» зі спеціальності 103 Науки про Землю. Необхідність оновлення ОНП була зумовлена затвердженням Міністерством освіти і науки України (наказ №828 від 19.09.2022 р.) Стандарту вищої освіти за спеціальності 103 Науки про Землю для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Оновлення ОНП «Економічна та соціальна географія» здійснювала розширена робоча група у складі восьми осіб, до яких входили представники роботодавців та здобувачів освітнього рівня «Доктор філософії». В новій редакції ОНП суттєво оновлено перелік загальних і фахових компетентностей та програмних результатів навчання, змістовне наповнення обовʼязкових компонент і перелік вибіркових дисциплін тощо. Оновлена редакція ОНП «Економічна та соціальна географія» була позитивно оцінена рецензентами – д.г.н., проф., завідувачем сектору територіальної організації суспільства Інституту географії НАН України Підгрушним Г.П., д.г.н., доцентом, деканом географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Заячуком М.Д., к.е.н., начальником Департаменту економічного розвитку Чернігівської ОДА Хомик О.Д. Із затвердженою ОНП можна ознайомитися на сайті НДУ імені Миколи Гоголя за посиланням: http://surl.li/sbkhi.

Кафедра географії, туризму та спорту

Прочитано 65 разів

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative