ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Науковий семінар аспірантів кафедри біології

30 листопада 2022 року на кафедрі біології пройшло п’яте засідання наукового семінару аспірантів. Доповідь зробила аспірантка 4-го року навчання Пихова Ольга Володимирівна на тему «Біологічна пам'ять ґрунтів в дослідженні культурного шару археологічних пам'яток Північного Лівобережжя України». В обговоренні доповіді прийняли активну участь запрошені науковці, викладачі кафедри біології та аспіранти.

Детальніше ...

Вивчення курсу «Зоологія»

Студенти II курсу спеціальностей 091 Біологія та 014 СО (Біологія та здоров’я людини) успішно вивчили курс «Зоологія». На лабораторних заняттях з теми «Ссавці» студенти ретельно працювали з остеологічним матеріалом, вивчаючи особливості будови черепа, хребетного стовпа, кінцівок. Вчилися правильно визначати та записувати зубні формули різних представників класу ссавці. Вивчили систематику класу ссавці та практикувалися визначати представників цього класу, які є у фондах кафедри біології.

Детальніше ...

Презентація наукових результатів дисертацій

22 листопада 2022 р. о 11.00 на засіданні кафедри біології відбудеться публічна презентація наукових результатів дисертацій здобувачами Козючко А.Г. та Куриленком А.О.

Детальніше ...

16 листопада 2022 року на кафедрі біології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя відбулася гостьова лекція

16 листопада 2022 року на кафедрі біології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя відбулася гостьова лекція доктора медичних наук, професора, професора кафедри патофізіології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Глазкова Едуарда Олександровича на тему «Методи та методики організації досліджень в медичній галузі» для аспірантів та студентів. В обговоренні прийняли активну участь як викладачі кафедри, так і студенти, аспіранти.

Детальніше ...

Вивчення птахів Зоологічного музею

Впродовж семестру студенти III курсу спеціальностей СО (Біологія та здоров’я людини), СО (Природничі науки), Біологія успішно та з цікавістю вивчали дисципліну за вибором «Орнітологія». Однією зі складових курсу є вивчення птахів Зоологічного музею.

Детальніше ...

Гостьова лекція «Реалії сучасної української школи»

26 жовтня 2022 року за ініціативи кафедри біології була проведена гостьова лекція «Реалії сучасної української школи», яку прочитала
начальник управління освіти Ніжинської міської ради Градобик Валентина Валентинівна.

Детальніше ...

6-7 жовтня 2022 р. представники кафедри біології разом із аспірантами брали активну участь в роботі 6-ї Міжнародної наукової конференції “Актуальні проблеми сучасної біохімії, клітинної біології та фізіології”

6-7 жовтня 2022 р. завідувач кафедри біології, професор Кучменко О. Б. та професор кафедри біології Шейко В. І. разом із аспірантами кафедри Стрельцовою В. В., Переходько К. М. і Івасенко А. Ю. брали активну участь в роботі 6-ї Міжнародної наукової конференції “Актуальні проблеми сучасної біохімії, клітинної біології та фізіології”, організованої Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара.

Детальніше ...

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «БІОЛОГІЯ» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Біологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти відбудеться у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя з 10 жовтня по 12 жовтня 2022 р.

Детальніше ...

Науковий семінар аспірантів кафедри біології

24 червня 2022 року на кафедрі біології пройшло четверте засідання наукового семінару аспірантів. Доповіді зробили аспірантка 2-го року навчання Паливода Юлія на тему «Фізіолого-біохімічні показники проростків пшениці м'якої (Triticum aestivum L.) при моделюванні водного дефіциту за дії метаболічно активних сполук», аспірант 2-го року навчання Степанов Євген на тему «Вплив факторів часу, місця збирання та технології заготівлі на концентрацію флавоноїдів у лікарській рослинній сировині» та аспірантка 1-го року навчання Донець Наталія на тему «Фізіолого-біохімічний стан рослин Ginkgo biliba L. за впливу на них метаболічно активних речовин». До участі в роботі наукового семінару були запрошені доктор біологічних наук, професор, професор кафедри нормальної та патологічної морфології, гігієни та експертизи Поліського національного університету Дунаєвська Оксана Феліксівна та доктор біологічних наук, професор, професор кафедри біології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Кур’ята Володимир Григорович. В обговоренні доповідей прийняли активну участь запрошені науковці, викладачі кафедри біології та аспіранти.

Детальніше ...

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative