ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Першою гербарною колекцією (біля 10 000 г.з.) Ніжинської вищої школи стали матеріали натураліста Антона Лук'яновича Анджейовського, який увійшов у історію біології як автор низ­ки праць з ботаніки, палеонтології, геології та ін. З Ніжином пов'язані його останні роки педагогічної діяльності (1839-1841). У 1841 р., перед виходом у відставку, А. Анджейовський дарує свою персональну колекцію Університету Св. Володимира. Цей гербарій разом із зібраними А. Андржейовським матеріалами в околицях м. Ніжина свого часу був прилучений до двох універ­ситетських колекції - В. Бессера та ГТ. Роговича (Шиян, Лисенко, 2009). Пізніше разом з цими гербаріями він потрапив до фондів гербарію KW Інституту ботаніки НАН України.

Датою заснування власне гербарної колекції Ніжинського державного університету є 1934 р., коли було відкрито природ­ничий факультет Педагогічного інституту в м. Ніжині. Саме з цього періоду, працею і ентузіазмом викладачів та студентів, накопичуються унікальні матеріали переважно з флори Чер­нігівщини. Аналізуючи гербарні збори нами встановлено, що фонди NZHU формувалися двома шляхами. По-перше, сюди увійшли власні колекції викладачів вузу, а саме: Веліканова - 337 г.з. з території Чернігівщини, Херсонщини та Архан­гельської обл. Росії; С. Михайловского - 410 г.з. з Чернігівцини; С. Мулярчука - 321 г.з. з Чернігівщини, Сумщини, Херсонщи­ни, Криму, Кавказу; К. Семеніхіної - 336 г.з. з Чернігівщини та Середньої Азії; І. Солдатової - 240 г.з. з Чернігівщини та інших. По-друге, до гербарію NZHU потрапили збори дослідників- ентузіастів та студентів, серед них матеріали В. Аивпера, Л. Балашова, [?] Давидова, [?] Єфименко, [?] Жаровської, [?] Кадагашвілі, [?] Квача, Курсон, Г. Лисенко, Л. Лобань, І. Папулі, [?] Пушанко, [?] Решетняк, О. Сікачина, [?] Супрун, [?] У пли­вець, [?] Угрінського, Н. Шиян, та ін. Аналіз гербарних матері­алів за датою збору колекції судинних рослин свідчить, що 23% г.з. фондового гербарію складають матеріали особистих колек­цій викладачів зібрані в період 1908-1930 рр. (783 г.з.).

На сьогодні гербарій NZHU нараховує 4 939 одиниць збері­гання. Він складається з колекції судинних рослин, мохів, ли­шайників, містить морфологічний та екологічний навчальні гербарії, а також не фондовий матеріал.

За датою збору найстарші зразки NZHU відносяться до 1908 -1913 рр. Судячи з почерку колекторів, це зразки одного чи двох авторів, які були зібрані в околицях м. С.-Петербург, Пе­тергоф (1908), в Курляндії та Ліфляндії (1912), в Брянській та Орловській губерніях (1913). Географія гербарних зборів, як для такої невеликої колекції, досить широка. В основному тут збе­рігаються зразки з України (Донецька, Закарпатська, Київська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області та АР Крим), з Кавказу (Грузія), з Середньої Азії (Узбекистан), з При­балтики.

Гербарій судинних рослин нараховує 3 407 г.з, що відно­сяться до 1 221 роду 600 родин флори України та інтродуцен­тів. Найпредставленішими за кількістю зразків у колекції є родини Asteraceae(348 г.з), Роасеае (316 г.з), Rosaceae(146 г.з), Fabасеае (128 г.з.), Сурегасеае (125 г.з.), Ranunculaceae (111г.з.), Caryophyllaceae(108 г.з.), Lamiaceae(109 г.з.), Scrophulariaceae(90 г.з.). Інші родини представлені незначною кількістю зразків (від 60 до 1 г.з.). Більша частина зразків зібрана в межах Черні­гівської області. Матеріали колекції практично повністю визна­чені.

Ліхенологічна колекція NZHUнараховує 357 одиниць зберігання (о.з.). Це представники 12 родів, а саме: Anaptichia,Вiatora, Cetraria, Cladonia, Evernia, Licidea, Lecanora, Loboria, Phiscia, Ramalia, Usnea, Xanthora.

Бріологічна колекція NZHU складається з представників 22 родів і нараховує 425 о.з. Тут наявні представники з Acrocladium, Amblistegium, Aulacomnium,Calliergon, Climacium, Dicranum, Drepanocladus, Funaria, Huloeomium, Hypnum, Marschantie, Meesia, Mnium, Paludella, Plagioechilla, Rhacomitrium, Thuidium, Sphgnum.

Не фондовий матеріал гербарію попередньо оцінено нами в 700-750 г.з. До нього відносяться гербарні матеріали студентських практик, експедиційні збори викладачів, наукові та ілю­стративні матеріали до курсових, дипломних та магістерських робіт, тощо.

Ботанічні колекції Ніжинського університету є цінним джерелом інформації про біорізноманіття Чернігівщини і ви­користовується в ході навчального процесу та в науковій робо­ті спеціалістів.

 

Куратор гербарію: Лисенко Геннадій Миколайович, кандидат біологічних наук

lysenko_gena@yahoo.com

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative