ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

УДК 57(06)

Рік заснування – 2023

Засновник видання – Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

«Наукові записки. Біологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) /

«Research Notes. Biology Research» (Nizhyn Mykola Gogol State University)

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) – це наукове видання з біологічних наук, засноване у 2023 році Ніжинським державним університетом імені Миколи Гоголя. Свідоцтво про реєстрацію: КВ № 25398-15338 Р від 20 січня 2023 р.

Періодичність: 4 рази на рік.

У науковому журналі висвітлюються актуальні питання біологічної науки.

Редакція здійснює присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI.

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Редакція залишає за собою право на редагування і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Передрук матеріалів журналу дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.

 

РУБРИКИ ЖУРНАЛУ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 091 БІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ

1. Ботаніка                                       2. Зоологія

3. Біохімія                                       4. Фізіологія рослин

5. Нормальна та патологічна анатомія та фізіологія людини і тварин

 

Мова публікації: українська, англійська.

 

 

***

UDK 57(06)

Journal was founded in 2023

Establisher – Nizhyn Mykola Gogol State University

 

 «Research Notes. Biology Research»

(Nizhyn Mykola Gogol State University)

Scientific journal "Research Notes. Biological Sciences" (Nizhyn Mykola Gogol State University) is a scientific publication on biological sciences, founded in 2023 by Nizhyn Mykola Gogol State University.

The state registration of mass media: КВ № 25398-15338Р Dated January 20, 2023.

 

Periodicity: 4 times a year.

 

Current issues of biological science are highlighted in the scientific journal.

 

The editors assign an international digital identifier DOI to each published material.

Articles by Doctors of Science, Candidates of Science, young scientists (postgraduate students, applicants), as well as other persons who have higher education and are engaged in scientific activity are accepted for publication. The editors reserve the right to edit and reject articles. The author is responsible for the reliability of facts, statistical data and other information. Reprinting of journal materials is permitted only with the permission of the author and editors.

 

Journal Topics

SPECIALTY 091 BIOLOGY and BIOCHEMISTRY

1. Botany                                                  2. Zoology

3. Biochemistry                                          4. Plant Physiology

5. Normal and Pathological Anatomy and Physiology of Humans and Animals

 

Languages: Ukrainian, English.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative