ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

 

 1. Шейко В.І., д.б.н., професор, кафедра біології, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, м. Ніжин (Україна) – головний редактор
 2. Кучменко О.Б., д.б.н., професор, завідувач кафедри біології, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, м. Ніжин (Україна) – заступник головного редактора
 3. Гавій В.М., к.б.н., доцент, кафедра біології, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, м. Ніжин (Україна) – відповідальний секретар
 4. Процькув Я., доктор габілітований, професор, департамент біології рослин, Інститут біології оточуючого середовища, факультет біології та наук про тварин, Університет природничих наук у Вроцлаві (Jarosław Proćków, Dr hab., prof. UPWr., Department of Plant Biology, Institute of Environmental Biology, Faculty of Biology and Animal Science, Wrocław University of Environmental and Life Sciences), м. Вроцлав (Польща)
 5. Вержхольська С., доктор філософії, департамент біології рослин, Інститут біології оточуючого середовища, факультет біології та наук про тварин, Університет природничих наук у Вроцлаві (Sylwia Wierzcholska, Dr, Department of Plant Biology, Institute of Environmental Biology, Faculty of Biology and Animal Science, Wrocław University of Environmental and Life Sciences), м. Вроцлав (Польща)
 6. Тулкан К., доктор габілітований, професор, факультет інженерії та прикладних технологій, Faculty of Engineering and Applied Technologies, Університет наук про життя «Король Михайло І» (Camelia Tulcan, Dr. hab., Professor, Faculty of Engineering and Applied Technologies, University of Life Sciences "King Michael I" from Timisoara), м. Тімішоара (Румунія)
 7. Гюрбюз М.Ф., доктор філософії, доцент, департамент біології, факультет науки та мистецтв, Університет Сулеймана Деміреля (Mehmet Faruk Gürbüz, PhD, Assistant Professor, Süleyman Demirel University, Arts and Science Faculty, Biology Department, Isparta), м. Іспарта (Туреччина)
 8. Давіташвілі Магда., д.б.н., професор, департамент природничих наук  і інформаційних технологій, декан факультету точних і природничих наук, Телавський державний університет, м. Телаві (Грузія)
 9. Дерека Т.Г., д.пед.н., професор, Тренчанський університет імені Олександра Дубчека в Тренчині (Faculty of Healthcare, Alexander Dubcek University of Trencin), м. Тренчин (Словацька республіка).
 10. Мхітарян Л.С., д.м.н., професор, кафедра біології, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, м. Ніжин (Україна)
 11. Стригун В.М., д.с.-г.н., ст. науковий співробітник, кафедра біології, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, м. Ніжин (Україна)
 12. Весельський С.П., д.б.н., ст. науковий співробітник, Інститут високих технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ (Україна)
 13. Кур’ята В.Г., д.б.н., професор, кафедра біологія, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця (Україна)
 14. Глазков Е.О., д.м.н., професор, кафедра патофізіології, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ (Україна)
 15. Омельчук О.В., к.п.н., доцент, кафедра медико-біологічних і валеологічних основ здоров’язбережувальної освіти та фізичного виховання, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, м. Київ (Україна)

 

***

Editorial board

 1. Editor-in-Chief: Sheiko Vitaliy, Doctor of Biological Science, Professor, Professor at the Department of Biology of Nizhyn Mykola Gogol State University.
 2. Deputy Editor-in-Chief: Kuchmenko Olena, Doctor of Biological Science, Professor, Head of the Department of Biology of of Nizhyn Mykola Gogol State University.
 3. Executive Secretary: Havii Valentyna, Candidate of Biological Science, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Biology of Nizhyn Mykola Gogol State University.

Editorial board members:  

 1. Proćków Jarosław, Dr hab., prof. UPWr., Department of Plant Biology, Institute of Environmental Biology, Faculty of Biology and Animal Science, Wrocław University of Environmental and Life Sciences (Wrocław, Poland).
 2. Wierzcholska Sylwia, Dr, Department of Plant Biology, Institute of Environmental Biology, Faculty of Biology and Animal Science, Wrocław University of Environmental and Life Sciences (Wrocław, Poland).
 3. Tulcan Camelia, Dr. hab., Professor, Faculty of Engineering and Applied Technologies, University of Life Sciences "King Michael I" from Timisoara (Timisoara, Romania).
 4. Gürbüz Mehmet Faruk, PhD, Assistant Professor, Süleyman Demirel University, Arts and Science Faculty, Biology Department, Isparta (Isparta, Turkey).
 5. Davitashvili Magda, Professor, Dean at the Faculty of Exact and Natural Sciences, Iakob Gogebashvili Telavi State University (Telavi, Georgia).
 6. Dereka Tetiana, Doctor of Pedagogical Science, Professor at the Faculty of Healthcare, Alexander Dubcek University of Trencin (Trencin, Slovak Republic).
 7. Mkhitaryan Laura, Doctor of Medical Science, Professor, Professor at the Department of Biology of Nizhyn Mykola Gogol State University (Nizhyn, Ukraine).
 8. Strygun Viktor, Doctor of Agricultural Science, Senior Research Fellow at the Department of Biology of Nizhyn Mykola Gogol State University (Nizhyn, Ukraine).
 9. Veselskiy Stanislaw, Doctor of Biological Science, Senior Research Fellow at the Educational and Scientific Institute of High Technologies, Taras Shevchenko National University of Kyiv, (Kyiv, Ukraine).
 10. Kuryata Volodymyr, Doctor of Biological Science, Professor, Professor at the Department of Biology of Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University (Vinnytsia, Ukraine).
 11. Glazkov Eduard, Doctor of Medical Science, Professor, Professor at the Department of Pathophysiology of Bogomolets National Medical University (Kyiv, Ukraine).
 12. Omelchuk Olena, Candidate of Pedagogical Science, Associate Professor, Associate Professor at the Department of medical, biological and valeological foundations of health education and physical education of Dragomanov Ukrainian State University (Kyiv, Ukraine).

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative