ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Академічна доброчесність базується на згоді усіх учасників академічного процесу дотримуватися правил та виконувати покладені на них обов’язки. Сприяння академічній доброчесності є невід’ємною частиною системи забезпечення якості освіти НДУ імені Миколи Гоголя. В НДУ імені Миколи Гоголя створено атмосферу поваги до принципів академічної доброчесності, обов’язкового їх дотримання, неприпустимості їх порушення, що регламентовано Етичним кодексом Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (https://u.to/ys2PHQ) та положенням НДУ ім. М. Гоголя «Про академічну доброчесність» (https://u.to/x8mPHQ). Кожен здобувач вищої освіти повинен ознайомитися і слідувати нормам Положення НДУ ім. М. Гоголя «Про академічну доброчесність».

Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти передбачає:

-      самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання;

-      посилання на джерела інформації у разі використання почерпнутих з них ідей, розробок, тверджень, відомостей;

-      дотримання норм законодавства про авторське право суміжні права;

-      надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

З метою запобігання академічному плагіату згідно положень Закону України «Про вищу освіту» створено систему заходів для стимулювання учасників освітнього процесу в НДУ імені Миколи Гоголя до самостійного виконання письмових робіт, що регламентується положенням НДУ ім. М. Гоголя «Про академічну доброчесність», яке передбачає відповідну технологічну реалізацію. З метою сприяння академічної доброчесності та уникненню академічного плагіату використовується (https://u.to/xZWuHQ) Інтернет-система антиплагіат – Stгikeplagiaгism.com (https://strikeplagiarism.com/uk/).

Крім вище зазначеної системи перевірки на плагіат, здобувачі вищої освіти НДУ імені Миколи Гоголя, можуть використовувати і інші інтернет-ресурси, а саме:

–    EduBirdie (безкоштовний);

–    Plag.com.ua;

–    Plagiarisma (безкоштовний);

–    PlagiarismCheck;

–    UNICHEK (раніше UNPLAG).

Згідно Етичного кодексу Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (https://u.to/ys2PHQ) та положенням НДУ ім. М. Гоголя «Про академічну доброчесність» (https://u.to/x8mPHQ) здобувачі освіти можуть бути притягнені до академічної відповідальності:

-      повторного проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);

-      повторного проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;

-      відрахування з Університету;

-      позбавлення академічної стипендії;

-      позбавлення Університетом освіти пільг з оплати навчання.

Критерії ефективності: відсутність плагіату, нульова толерантність до академічної доброчесності.

Результати дотримання академічної доброчесності відображаються у звіті подібності. Приклади звітів подібності наведені тут.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative