ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Звіт подібності представляє відсоток запозичень. 

Для отримання звіту подібності здобувач має здійснити наступні кроки:

  1. подати текст остаточного варіанту наукової роботи науковому керівнику в роздрукованому та електронному форматі *.doc або *.docx (Micгosoft Word), як правило, за 21 день до дати захисту роботи;
  2. науковий керівник здійснює контроль відповідності друкованої та електронної версій роботи, які повинні бути ідентичними. У разі невідповідності між друкованою та електронною версіями, здобувачу надається час на виправлення і подання виправленої версії;
  3. відповідальний працівник кафедри розміщує надану для аналізу роботу на сайті Інтернет Системи Антиплагіат, Stгikeplagiaгism.coш. Процес прийому та порівняльного аналізу наукових робіт проходить протягом 5 робочих днів з дня початку прийому робіт;
  4. особа, яка оцінює, рекомендує роботу до захисту за умови якщо робота:

не містить запозичень більше

40% 1-го коефіцієнту (КП1);

 не містить запозичень більше

15% 2-го коефіцієнту (КП2);

  цитати у роботі правильно позначені;

  • до захисту можуть бути допущені роботи з незначним перевищенням нормативів та обґрунтуванням наукового керівника;
  • особа, яка оцінює, заповнює протокол аналізу звіту подібності та обирає з перерахованих пунктів той, який правильно відображає ступінь оригінальності роботи, в разі недопущення до захисту потрібно вказати причини в полі, яке знаходиться нижче. Дані протоколи є в електронному вигляді на обліковому записі особи, яка оцінює, а також на обліковому записі оператора;
  • якщо робота і звіт подібності прийняті, то робота допускається до захисту і на цьому завершується процедура перевірки на плагіат;
  • якщо в процесі перевірки було виявлено, що робота є плагіатом, то вона не допускається до захисту.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative