ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Посада – в.о. проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків; професор кафедри інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук.

Науковий ступінь – доктор фізико-математичних наук

Вчене звання – професор

Контакти:  mov310310@gmail.com

        

 

Науковий ступінь та вчене звання:

Доктор фізико-математичних наук (2001).

Наукова спеціальність: 01.04.10 ‒ Фізика напівпровідників та діелектриків.

Професор (2002).

 

Освіта:

Вінницький державний педагогічний інститут імені Миколи Островського, з відзнакою (1984–1989 рр.).

Спеціальність: фізика і математика.

Кваліфікація: учитель фізики і математики.

 

Трудова діяльність:

2006 р. ‒ теперішній час – проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків; професор кафедри інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (за сумісництвом)

2001–2015 рр. ‒ професор, завідувач кафедри фізики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;

1998–2001 рр. ‒ доцент, завідувач кафедри фізики Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя. У січні 2001 року захистив докторську дисертацію «Поверхневі плазмон-фононні збудження в одновісних напівпровідниках ZnO і 6H-SiC та структурах на їх основі» за спеціальністю 01.04.10 Фізика напівпровідників і діелектриків. У квітні 2002 р. присвоєно вчене звання професора;

1995–1998 рр. – докторант при Інституті фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України;

1993 р. ‒ асистент кафедри фізики Ніжинського педагогічного інституту імені М.В. Гоголя;

1993 р. ‒ інженер кафедри загальної фізики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

1989‒1993 рр. ‒ навчання в аспірантурі при Київському педагогічному інституті імені М. Горького. В 1993 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук.

 

Специфічний досвід:

З 01 січня 2018 року по 31 грудня 2021 року – науковий керівник проекту «Вплив легування на структурні, оптичні та електрон-фононні властивості та стабільність анізотропних кристалів».

З вересня 2021 року по грудень 2023 року – науковий керівник проекту «Структурні перетворення та нерівноважні електронні процеси в широкозонних оксидах та їх твердих розчинах».

 

Викладання:

Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня:

«Загальна фізика. Механіка»;

«Загальна фізика. Молекулярна фізика та основи термодинаміки»;

«Загальна фізика. Електрика і магнетизм»;

«Технічні засоби навчання»;

«Теоретична фізика (Статистична фізика та термодинаміка)»;

«Теоретична фізика (Електродинаміки та теорії відносності)».

 

Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня:

«Теорія поляритонів»;

«Оптика поверхні напівпровідників».

 

Для здобувачів вищої освіти третього (доктор філософії) рівня:

«Патентознавство та авторське право».

 

Коло наукових інтересів:

 • Поляритонні збудження в оптично-анізотропних структурах;

 • Поверхневi явища в напівпровідниках, діелектриках та структурах на їх основі;

 • Оптика поверхні напівпровідників;

 • Структурні перетворення та нерівноважні електронні процеси в широкозонних оксидах та їх твердих розчинах;

 • Вплив легування на структурні, оптичні та електрон-фононні властивості та стабільність анізотропних кристалів.

Відзнаки:

 • «Премія в галузі науки і вищої освіти імені Георгія Вороного» (2017);

 • Грамота Верховної Ради України (2010) ;

 • Медаль «Трудова слава» (2008);

 • Нагрудний знак МОН України «Петро Могила» (2009);

 • Нагрудний знак МОН України «За наукові досягнення» (2005);

 • Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти України» (1998);

 • «Золота медаль для України» (2007 р., за внесок у фізику напівпровідників);

 • «Золота медаль Свободи» (2009 р., як видатному ученому за прогресивне мислення та відданість справі);

 • Почесне звання «Людина року» (2007 р., за наукові досягнення та суспільну діяльність);

 • Державний стипендіат (1996, 2000 рр.).

 

Автор понад 350 наукових (45 – статті у базах даних Scopus, Web of Science) та науково-методичних праць у галузі фізики напівпровідників і діелектриків, фізики твердого тіла, біо та медичної фізики, математичного моделювання, проблем вищої школи, в тому числі 9 монографій, 32 навчальних посібники з грифом МОН України, 10 авторських свідоцтв і патентів України та Російської Федерації на наукове відкриття, зокрема, «Oxide-Based Materials and Structures: Fundamentals and Applications» (2020), «Наноструктури напівпровідникових сполук А2В6» (2020), «Анізотропія поверхневих плазмон-фононних поляритонів у монокристалах ZnO і 6H-SiC» (2020), «Вплив термічно- та радіаційно-стимульованих процесів дифузії на властивості матеріалів мікроелектроніки та приладів на їх основі» (2019), «Оптичні методи дослідження та їх практичне застосування: Лабораторний практикум» (2019), «Оптика. Лабораторний практикум» (2018), «Задачі з загальної фізики. Механіка» (2018), «Структурні, оптичні та електрон-фононні властивості легованих широкозонних оксидів» (2018), «Fundamentals of theoretical physics» (2016), «Спектроскопія залишкових променів» (2001), «Фотостимулированные процессы в халькогенидных стеклообразных полупроводниках и их практическое применение» (2007), «Халькогенідні склоподібні напівпровідники: власивості та практичні застосування» (2016), «Основи квантової механіки» (2002), «Збірник задач з квантової механіки» (2003), «Основи статистичної фізики та термодинаміки» (2004), «Основи електродинаміки та спеціальної теорії відносності» (2009), «Основи теоретичної фізики» (2010), «Збірник задач з механіки» (2013), «Методика навчання розв’язувати задачі з фізики» (2012), «Механіка. Лабораторний практикум» (2011), «Лабораторний практикум з молекулярної фізики та основ термодинаміки» (2011), «Механіка. Молекулярна фізика та основи термодинаміки» (2000), «Лабораторний практикум з фізики рідких кристалів» (2013), «Лабораторний практикум з механіки» (2007), «Фізика на основі експерименту: Лабораторний практикум» (2004), «Фізико-технічна творчість учнів» (2005), «Фізика. 7 клас» (2010, 2011, 2015), «Фізика. 8 клас» (2013, 2016), «Фізика. 9 клас» (2017) «Фізика. 10 клас» (2018) та ін., опублікованих у видавництвах «Taylor & Francis Group», «Вища школа», «Академперіодика», «Наукова думка» та ін.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative