ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Посада – доцент кафедри інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук.

Науковий ступінь – кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання – доцент

Контакти:  lyu.melnichuk@gmail.com

     

 

Науковий ступінь та вчене звання:

Доцент (2000 р.).

Кандидат фізико-математичних наук (1996 р.). Наукова спеціальність: 01.04.10 – фізика твердого тіла. Тема дисертації: «Анізотропія поверхневих плазмон-фононних поляритонів монокристалів оксиду цинку» (1996 р.).

 

Освіта:

 • Київський педагогічний інститут імені М.П. Драгоманова. Аспірантура при кафедрі фізики (1992–1996 рр.).

 • Вінницький державний педагогічний інститут імені Миколи Островського (1985–1990 рр.). Спеціальність: математика і фізика.

Кваліфікація: учитель математики і фізики.

Трудова діяльність:

 • 2022 - теперішній час –  доцент кафедри інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

 • 2019-2021 – доцент кафедри математики, фізики та економіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

 • 2015–2019 рр. – завідувач кафедри фізики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

 • 1998–2015 рр. – доцент кафедри фізики Ніжинського державного педагогічного інституту імені М.В. Гоголя (з 2004 р. – Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя).

 • 1997–1998 рр. – асистент кафедри фізики Ніжинського державного педагогічного інституту імені М.В. Гоголя.

 • 1992–1996 рр. – аспірантка кафедри фізики Київського державного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

 • 1990–1992 рр. – інженер кафедри фізики Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького.

 • 1990 р. – викладач математики Гущинецького ПТУ № 32 Калинівського р-ну Вінницької обл.

Специфічний досвід:

 • З 01 січня 2018 року по 31 грудня 2021 року – відповідальна виконавиця наукового проекту «Вплив легування на структурні, оптичні та електрон-фононні властивості та стабільність анізотропних кристалів».

 • З вересня 2021 року – відповідальна виконавиця наукового проекту «Структурні перетворення та нерівноважні електронні процеси в широкозонних оксидах та їх твердих розчинах».

 • За результатами наукових досліджень (2014 р.) студент спеціальності «Прикладна фізика» Власюк Віктор вступив на навчання в аспірантуру Інституту фізики напівпровідників НАН України ім. В.Є. Лашкарьова НАН України (Київ, Україна), де у 2018 р. успішно захистив дисертацію, здобувши науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук (за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла).

 • За результатами наукових досліджень (2009 р.) студент спеціальності «Математика і фізика» Хміль Денис вступив на навчання в аспірантуру Інституту фізики напівпровідників НАН України ім. В.Є. Лашкарьова (Київ, Україна).

 • За результатами наукових досліджень (2008 р.) студентка спеціальності «Математика і фізика» Артемненко Анна вступила на навчання в докторантуру Карлового університету (Прага, Чехія), де згодом успішно захистила дисертацію, здобувши звання PJ-доктора.

 • За результатами наукових досліджень (2005 р.) студент спеціальності «Математика і фізика» Полонський Олександр вступив на навчання в докторантуру Карлового університету (Прага, Чехія), де згодом успішно захистив дисертацію, здобувши звання PJ-доктора.

 • Нагороджена почесною грамотою МОН України як науковий керівник студента-переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Студентська наукова творчість – Україні» (Малиш Тетяна – студентка спеціальності «Математика і фізика») – диплом I ступеня та грошова премія за роботу «Дослідження анізотропії електрофізичних властивостей карбіду кремнію (політип 6H)») (червень, 2002 р., м. Київ). За результатами наукових досліджень студентка вступила до аспірантури при Інституті фізики напівпровідників НАН України (Київ, Україна), а потім – у докторантуру Карлового університету (Прага, Чехія), де згодом успішно захистила дисертацію, здобувши звання PJ-доктора.

Викладання:

Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня:

«Елементарна фізика», «Фізика», «Загальна фізика», «Механіка», «Молекулярна фізика та основи термодинаміки», «Електрика і магнетизм», «Оптика», «Коливання і хвилі», «Техніка фізичного експерименту», «Фізика твердого тіла», «Фізика напівпровідників», «Спецфізпрактикум», «Лабораторії спеціалізації (Лабораторії експериментальних досліджень)», «Розрахунок оптичних систем», «Комп’ютерний експеримент у фізичних дослідженнях», «Автоматизація наукових досліджень», «Інформаційні технології у фізиці», «Теоретична фізика (Теоретична механіка)», «Теоретична фізика (Квантова механіка)» тощо.

Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня:

«Фізика твердого тіла», «Фізика напівпровідників», «Спецпрактикум із спеціалізації (Спецпрактикум із фізики твердого тіла)», «Прикладні аспекти фізики твердого тіла», «Хвильові та коливальні процеси», «Фізика лазерів», «Спецфізпрактикум», «Спектральні методи дослідження», «Оптичні методи вимірювань», «Комп’ютерний експеримент у фізичних дослідженнях», «Науково-дослідна робота з фізики», «Методологія та організація наукових досліджень тощо.

Коло наукових інтересів:

 • Вивчення властивостей полярних оптично-анізотропних напівпровідників та структур на їх основі методами ІЧ-спектроскопії та порушеного повного внутрішнього відбивання.

 • Методика постановки фізичного наукового, лабораторного та демонстраційного експерименту з урахуванням, зокрема, електричних та оптичних методів (мікроскопії та ІЧ-спектроскопії).

Патенти:

Спосіб визначення концентрації та рухливості носіїв зарядів у полярних напівпровідникових матеріалах (1995).

Відзнаки:

 • Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення» (2020 р.).

 • Диплом лауреата премії Вченої ради Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя «Науковець року університету» (І місце, 2020 р.; ІІ місце, 2019 р).

 • Диплом лауреата премії Вченої ради Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя «За найбільший внесок у формування міжнародного іміджу університету» (2018 р.).

 • Подяка голови Чернігівської обласної державної адміністрації (жовтень, 2015 р.).

 • Почесна грамота університету (1999, 2003, 2007, 2011, 2015 рр.).

 • Відмінник освіти України (листопад, 2007 р.).

 • Грамота виконавчого комітету Ніжинської міської ради (2003 р.).

 • Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (перший термін перебування: 1998–2000 рр.; другий термін перебування: 2001–2003 рр.).

 • Грамота Президії Національної академії наук України за серію робіт «Поверхневі збудження в оптично-анізотропних напівпровідниках та структурах на їх основі» (квітень, 2002 р., Киів).

 • Подяка голови Київської міської державної адміністрації (березень, 2002 р., Киів).

 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (червень, 2002, Киів).

Публікації:

Автор і співавтор більше 100 наукових праць з фізики напівпровідників та діелектриків, а весь науковий доробок складає понад 150 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі статті в базі даних Scopus, Web of Science, монографії, навчальні посібники з грифом МОН України тощо:

https://www.researchgate.net/profile/L-Melnichuk

Статті Scopus

 • Melnichuk O., Korsunska N., Markevich I., Boyko V., Polishchuk Yu., Tsybrii Z., Melnichuk L., Venger E., Kladko V., Khomenkova L. Peculiarities of specular infrared reflection spectra of ZnO-based ceramics // Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics. – 2021. – V. 24, N. 4. – P. 390–398.

 • Korsunska N., Borkovska L., Khomenkova L., Gudymenko O., Kladko V., Kolomys O., Strelchuk V., Tsybrii Z., Guillaume C., Labbe C., Portier X., Melnichuk O., Melnichuk L. Transformations in the photoluminescent, electrical and structural properties of Tb3+ and Eu3+ co-doped ZnO films under high-temperature // Journal of Luminescence. – 2020. – Vol. 217. – P. 116739.

 • Melnichuk O.V., Melnichuk L.Yu, Korsunska N.O., Khomenkova L.Yu, Venger Ye.F., Venger I.V. Phonon-polariton excitations in MgZnO/6H-SiC structures // Ukrainian Journal of Physics. - 2020. - Vol. 65, N 2. - P. 162-173.

 • Melnichuk O., Melnichuk L., Torchynska T., Venger Ye., Korsunska N., Khomenkova L. Effect of plasmon-phonon interaction on the infrared reflection spectra of MgxZn1–xO/Al2O3 structures // Journal of Materials Science: Materials in Electronics (JMSE). - 2020. - Vol. 31. - P. 7559-7546.

 • Nosenko V., Korsunska N., Vorona I., Stara T., Bondarenko V.,·Melnichuk O., Melnichuk L., Kryvko A., Markevich I. The mechanism of formation of interface barriers in ZnO:Mn ceramics // SN Applied Sciences. - 2020. - Vol. 2. – P. 979 (5).

 • Khomenkova L., Makasheva K., Petrik P., Bonafos C., Ratel-Ramond N., Melnichuk O., Melnichuk L., Balberg I., Gourbilleau Fabrice, Korsunska N. Thermally Stimulated Evolution of Optical and Structural Properties of Germanium-Doped Alumina Films // ECS Transactions. - 2020. - Vol. 97, N 2. - P. 81-90.

 • Khomenkova L., Lehninger D., Agocs E., Petrik P., Portier X., Korsunska N., Melnichuk O., Gourbilleau F., HeitmannJ. Whether Ge-Rich ZrO2 and Ge-Rich HfO2 Materials Have Similar Reaction on Annealing Treatment? // ECS Transactions. - 2020. - Vol. 97, N 1. - P. 49-60.

 • Melnichuk O., Melnichuk L., Tsykaniuk B., Tsybrii Z., Lytvyn P., Guillaume C., Portier X., Strelchuk V., Venger Ye., Khomenkova L., Korsunska N. Investigation of undoped and Tb-doped ZnO films on Al2O3 substrate by infrared reflection method // Thin Solid Films. – 2019.– Vol. 673. – P. 13–140.

 • Korsunska N, Borkovska L., Polischuk Yu., Kolomys O., Lytvyn P., Markevich І., Strelchuk V., Kladko V., Melnichuk O., Melnichuk L., Khomenkova L., Guillaume C., Portier X. Photoluminescence, conductivity and structural study of terbium doped ZnO films grown on different substrates // Materials Science in Semiconductor Processing. – 2019. – Vol. 94. – P. 51–56.

 • Melnichuk O.V, Melnichuk L.Yu, Korsunska N.O. Khomenkova L.Yu, Venger Ye. Optical and Electrical Properties of Tb–ZnO/SiO2 Structure in the Infrared Spectral Interval // Ukrainian Journal of Physics. - 2019. - Vol. 64, N 5. - P. 431-438.

 • Borkovska L., Khomenkova L., Korsunska N., Kolomys O., Strelchuk V., Sabov T.; Venger Ye., Kryshtab T., Melnichuk O., Melnichuk L., Guillaume C.; Labbe C., Portier X.. Influence of annealing on luminescence and energy transfer in ZnO multilayer structure co-doped with Tb and Eu // Thin Solid Films. – 2019.– Vol. 692. – P. 137634.

 • Nadiia Korsunska, Doct.Phys.Math.Sci.; Mykola Baran, PhD; Serhyi Lavoryk, PhD; Oleg Marchylo; Katerina Michailovska, PhD; Vasyl Papusha, PhD; Alexandr Melnichuk, Doct.Phys.Math.Sci.; Lyudmyla Melnichuk, PhD; Larysa Khomenkova, PhD. Submission Confirmation The peculiarities of light absorption and light emission in Cu-doped Y-stabilized ZrO2 nanopowders. Applied Nanoscience. – 2018. – Vol. 49, N 8. – P. 1–9.

 • Korsunska N.O., Markevich I.V., Stara T.R., Borkovska L.V., Lavoric S., Melnichuk L.Yu. MelnichukO.V. Correlation between photoluminescent and photoelectrical properties of Mn-doped ZnO // Український фізичний журнал. - 2018. - Т. 63, № 7. - С. 658-662.

 • Венгер Є.Ф., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В., Cемікіна Т.В. Дослідження методами ІЧ-спектроскопії тонких плівок оксиду цинку вирощених методом АПО // Український фізичний журнал. – 2016. – Т. 61. – № 12. – С. 1051–1059.

 • Venger E.F., Melnichuk L.Yu., Melnichuk O.V., Semikina T.V. Surface polariton excitation in ZnO films deposited using ALD // Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics. – 2015. – V. 18. – N 4. – P. 422–427.

 • Венгер Е.Ф., Корбутяк Д.В., Мельничук А.В., Мельничук Л.Ю. Исследование плёнок ZnO на подложке с оптического стекла методом ИК-спектроскопии отражения // Сборник научн. трудов (Грузия. Телавский государственный университет). – 2014. – № 1 (26). – С. 53–60.

 • Venger E.F., Ievtushenko A.I., Melnichuk L.Yu., Melnichuk O.V. Surface polaritons in 6H-SiC single crystals placed in a strong uniform magnetic field // Physics and Chemistry of Solid State. – 2011. – Vol. 12. – N 3. – Р. 579–584.

 • Венгер Є.Ф., Дмитрук М.Л., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В. Сингулярні поверхневі поляритони в оптично-анізотропних кристалах Al2O3 // Український фізичний журнал. – 2001. – Т. 46, № 11. – С. 1191–1195.

 • Venger E.F., Melnichuk A.V., Melnichuk L.Ju., Pasechnik Ju.A. Anisotropy of the ZnO Single Crystal Reflectivity in the Region of Residual Rays // Physica Status Solidi (b). – 1995. – Vol. 188. – N 2. – P. 823–831.

 

Наукові фахові видання України

 • Венгер І.В., Венгер Є.Ф., Корсунська Н.О., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В., Хоменкова Л.Ю. Фізичний експеримент як основа підготовки майбутнього фахівця за спеціальністю «Прикладна фізика та наноматеріали» // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – Вип. 153. – 2018. – C. 16–23.

 • Корсунська Н.О., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В., Хоменкова Л.Ю. Психолого-педагогічні методи розвитку творчого мислення для студентів ВНЗ // Наукові записки Ніжинського державного університету. Серія: Психолого-педагогічні науки. – Вип. 3. – 2018. – C. 108–116.

 • Венгер Є.Ф., Савченко В.Ф., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В. Моделювання спектрів ІЧ-відбивання оксиду цинку при виконанні лабораторного практикуму // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів: ЧНПУ, 2017. – Вип. 139. – C. 14–19.

 • Венгер Є.Ф., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В. Застосування наукового обладнання при виконанні лабораторного практикуму з ІЧ-спектроскопії // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів: ЧНПУ, 2016. – Вип. 138. –16. – C. 14–19.

 • Венгер Є.Ф., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В., Cемікіна Т.В. Дослідження методами ІЧ-спектроскопії тонких плівок оксиду цинку вирощених методом АПО // Український фізичний журнал. - 2016. - Т. 61, № 12. - С. 1051-1059.

 • Venger E.F., Melnichuk L.Yu., Melnichuk O.V., Semikina T.V. Surface polariton excitation in ZnO films deposited using ALD // Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics. – 2015. – V.18, N.4. – P. 422–427.

 • Venger E.F., Ievtushenko A.I., Melnichuk L.Yu., Melnichuk O.V. Effect of strong magnetic field on surface polaritons in ZnO // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – 2010. – Vol. 13. – N 3. – P. 314–319.

 • Венгер Є.Ф., Євтушенко А.І., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В. Поверхневі поляритони в монокристалах 6H-SiC, розміщених у сильному однорідному магнітному полі // Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. – 2010. – Вып. 45. – С. 61–68.

 • Венгер Е.Ф., Евтушенко А.И., Мельничук Л.Ю., Мельничук А.В. Спектры отражения монокристалла 6H-SiC, размещенного в сильном однородном магнитном поле // Инженерно-физический журнал. – 2009. – Т. 82. – № 6. – С. 1187–1193.

 • Венгер Є.Ф., Євтушенко А.І., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В. Магніторефрактивний ефект у монокристалах ZnO та 6H-SiC // Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. – 2008. – Вып. 43. – С. 30–37.

 • Венгер Є.Ф., Давиденко С.М., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В., Пасічник Ю.А. Поверхневі поляритони в системі ZnO/SiC 6Н // Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. – 2000. – Вып. 35. – С. 190–195.

 • Венгер Є.Ф., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В., Пасічник Ю.А. Вплив плазмон-фононного зв’язку на коефіцієнт відбивання в одновісному полярному напівпровіднику ZnO // Український фізичний журнал. – 2000. – Т.45. – № 8. – С. 976–984.

 

Патенти

 • Пат. 15332А. Україна. МКИ G 01 N 21/00. Спосіб визначення концентрації і рухливості носіїв зарядів в полярних напівпровідникових матеріалах / Є.Ф. Венгер, О.В. Мельничук, Л.Ю. Мельничук, Ю.А. Пасічник; Заявл. 10.02.1995 р.; Опуб. 30.06.1997 р. – Бюл. № 3.

 

Монографії

 • Oleksandr Melnichuk, Lyudmyla Melnichuk, Evgen Venger. Phonon and Plasmon–Phonon Interactions in ZnO Single Crystals and Thin Films // Oxide-Based Materials and Structures: Fundamentals and Applications. Taylor & Francis Group (May 27, 2020, by CRC Press). – 2020. – P. 163–201.

 • Корсунська Н.О., Маркевич І.В., Борковська Л.В., Хоменкова Л.Ю., Савкіна Р.К., Смірнов О.Б., Венгер Є.Ф., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В. Вплив термічно- та радіаційно-стимульованих процесів дифузії на властивості матеріалів мікроелектроніки та приладів на їх основі: Монографія. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2019. – 210 c.

 • Корсунська Н.О., Маркевич І.В., Борковська Л.В., Хоменкова Л.Ю., Венгер Є.Ф., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В. Структурні, оптичні та електрон-фононні властивості легованих широкозонних оксидів: Монографія. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2018. – 430 с.

 

Навчальні посібники

 • Венгер І.В., Венгер Є.Ф., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В., Корсунська Н.О., Хоменкова Л.Ю.  Коливання і хвилі: Лабораторний практикум: Навчальний посібник / За ред. Л.Ю. Мельничук. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2021. – 219 c.

 • Венгер І.В., Венгер Є.Ф., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В. Оптичні методи дослідження та їх практичне застосування: Лабораторний практикум: Навчальний посібник з дисципліни «Лабораторії спеціалізації» / За ред Л.Ю. Мельничук. – К.: Наукова думка, 2019. – 450 с.

 • Венгер І.В., Венгер Є.Ф., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В. Лабораторний практикум з оптики: Навчальний посібник. – К.: Академперіодика, 2018. – 430 с.

 • Венгер Є.Ф., Венгер І.В., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В. Задачі з загальної фізики. Механіка: Навч. посібник / За ред. Л.Ю. Мельничук. – К.: Академперіодика, 2018. – 748 с.

 • Венгер Є.Ф., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В. Збірник задач з механіки: Навч. посібник. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 651 с. (Гриф МОН МС У, лист №1/11-2258 від 12 лютого 2013 р.).

 • Венгер Є.Ф., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В. Лабораторний практикум з молекулярної фізики та основ термодинаміки: Навч. посібник. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 260 с. (Гриф МОН МС У, лист № 1/11-5585 від 04 липня 2011 р.).

 • Венгер Є.Ф., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В. Механіка. Лабораторний практикум: Навч. посібник. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 250 с. (Гриф МОН МС У, лист № 1/11-7253 від 04 серпня 2011 р.).

 • Венгер Є.Ф., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В. Фізика на основі експерименту. Лабораторний практикум: Навч. посібник. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – 180 с. (Гриф МОН У, лист № 1/11-8962 від 27.09.2010 р.).

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative