ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Посада – професор завідувач кафедри інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Науковий ступінь – доктор технічних наук

Вчене звання – професор

Контакти: kazachkov@ukr.net

      

 

Науковий ступінь та вчене звання:

Доктор технічних наук (1991). Наукова спеціальність: механіка рідини, газу та плазми. Тема дисертації: «Параметричне збудження та пригноблення коливань на границях розподілу суцільних середовищ».

Професор (2011).

 

Освіта:

 • Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка (1981). Захист кандидатської дис. з фіз.-мат. наук «Дослідження турбулентного змішування та захисту стінки в струменевих апаратах, що працюють на високотемпературних взаємно не змішуваних середовищах»

 • Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка ( 1976). Спеціальність: Механіка. Спеціалізація: гідроаеромеханіка та теплообмін

 

Трудова діяльність:

 • 2022-теперішній час – професор, завідувач кафедри інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

 • 2009- 2021 – професор, зав. кафедри інформаційних технологій і аналізу даних Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

 • 1998-2017 – афілійований професор Королівського технологічного університету (Стокгольм, за сумісництвом)

 • 2010-2012 – професор, зав. кафедри теплоенергетики та енергозбереження Академії житлово-комунального господарства (за сумісництвом, 0,5 ставки)

 • 2004-2009 – професор кафедри атомних електростанцій та інженерної теплофізики Національного технічного університету України «КПІ»

 • 1995-2004 – зав. відділом системного аналізу та головний науковець Державного науково-технічного центру ядерної та радіаційної безпеки

 • 1985-1995 – провідний науковець (також старший науковий співробітник до 1989) Інституту електродинаміки НАНУ

 • 1994-1999 – професор кафедри кібернетики Київського інституту сухопутних військ (за сумісництвом, 0,5 ставки)

 • 1992-1995 – професор вищої математики та фінансових розрахунків банківського Ажіо коледжу (за сумісництвом, 0,5 ставки)

 • 1983-1985 – старший науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАНУ

 • 1976-1983 – інженер та молодший науковий співробітник (з 1981) Інституту кібернетики НАНУ ім. Глушкова

 

Специфічний досвід:

 • Член організаційного/програмного комітетів Міжнародного комітету науковців та інженерів WSEAS (з 2005 декілька конференцій кожного року)

 • Редактор міжнародного журналу WSEAS Trans. on Fluid Mechanics, Theoretical and Applied mechanics and Environment and Development (з 2008)

 • Зам. Гол. Редактора журналу «Енергетика» (КПІ, 2005-2008)

 • Розробка курсу лекцій та мультимедійних матеріалів з чисельних методів для енергетичних технологій для викладання студентам та докторантам Королівського технологічного інституту (англійською мовою, 2001 – 2005)

 • Член докторської спеціалізованої вченої ради з 3-х спеціальностей Теплоенергетичного факультету Національного технічного університету України «КПІ» (2006-2012)

 • Член докторської спеціалізованої вченої ради Київського Інституту сухопутних військ (1998-2000)

 • Член комітету з розробки екологічної програми спільно з міністерством екобезпеки. Також магістерська програма була розроблена на основі цієї програми (1998).

 • Член науково-технічного комітету “Теплофізика радіоактивних матеріалів при їх захороненні та утриманні” НАНУ, оцінка проектів (19992003)

 • Офіційний опонент з захисту докторських та кандидатських дисертацій (в Україні і в Швеції)

 • Керівник аспірантів та докторантів, захищено 3 дис. канд. наук в Україні та 2 доктора наук у Швеції, підготовлено до захисту 2 канд. дисертації

 • Впровадження наукових розробок у виробництво (1989-1991)

 • Багатий досвід виконання науково-технічних робіт за договорами з відомими космічними, оборонними та металургійними підприємствами СРСР і впровадження у виробництво (1976-1991), зокрема: гранулювання для отримання аморфних металів, електромагнітний захист танків, нові металургійні сталеплавильні процеси, МГД-технології, геотермальна енергетика, моделювання тяжких аварій для пасивних систем захисту АЕС та інші

 • За результатами конкурсу і результатами подальшого рейтингування анкет кандидатів до секцій Наукової ради включено до складу секції Механіка Наукової ради МОН (2019)

 • Головний редактор міжнародного журналу «WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics» (SCOPUS, Google Scholar та ін.) https://wseas.org/cms.action?id=4006

 • Член редакційної колегії міжнародного журналу «WSEAS Transactions on Environment and Development (SCOPUS, Google Scholar та ін.) https://wseas.org/cms.action?id=4031

 • Головний редактор міжнародного журналу «Journal of elektromagnetics» (Google Scholar та ін.)

 • Відомий спеціаліст в галузі механіки рідини та теплових процесів, математичного моделювання багатофазних систем, параметричного керування процесами в суцільних середовищах

 • В ІЕД НАНУ розробив теорію параметричного керування хвильовими процесами в рідких середовищах та спільно з групою провів експерименти. Було створено унікальний плівковий регулятор металевих сплавів для виробництва аморфних матеріалів.

 • В Королівському університеті проводив дослідження багатофазних течій при тяжких аваріях на АЕС.

 

Викладання:

Для студентів бакалаврату та магістратури (спеціальності 122 Комп’ютерні науки) викладає навчальні курси: «Комп`ютерне моделювання складних систем», «Системний аналіз та теорія прийняття рішень», «Методи оптимізації та дослідження операцій», «Моделювання систем», «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики», керує магістерськими та дипломними роботами; читає англійською окремі лекції в Королівському технологічному інституті (Швеція).

 

Коло наукових інтересів:

Математичне моделювання, нелінійні динамічні системи з відхиляючими аргументами, нелінійні хвилі та керування стійкістю теплогідравлічних процесів, чисельні методи та механіка гетерогенних систем, моделювання тяжких аварій на АЕС, розробка і впровадження мультимедійних методів навчання та викладання (e-learning systems).

Найбільший інтерес представляють результати з теорії параметричного керування границями фазового переходу та рідкометалевими плівковими течіями.

Постійно вивчає нові аналітичні та чисельні методи математичного моделювання нелінійних керованих хвильових процесів та  застосовує їх до вивчення нових фізичних явищ

 

Гранти:

 • 1998 – грант Шведської Королівської Академії наук для досліджень з моделювання тяжких аварій у Королівському технологічному інституті (Стокгольм)

 • 1999-2000 – грант Шведського Інституту для досліджень з моделювання тяжких аварій у Королівському технологічному інституті (Стокгольм)

 • 2002 – грант Шведського Ядерного центру для розробки курсу лекцій та мультимедійних матеріалів з чисельних методів для енергетичних технологій для викладання студентам та докторантам Королівського технологічного інституту

 • 2003-2011 – гранти Шведського Інституту на розробку курсів лекцій та мультимедійних матеріалів з чисельних методів для енергетичних технологій для викладання студентам та докторантам Королівського технологічного інституту (КТН). Обмін лекційними матеріалами та досвідом навчання і викладання КТН з провідними університетами України (студенти і викладачі). Співробітництво у галузі розробки і вдосконалення мультимедійної платформи для навчання та викладання. Організація та проведення дистанційного навчання студентів українських вишів у КТН за сумісництвом (двоє студентів КПІ успішно закінчили навчання і отримали дипломи магістрів КТН міжнародного зразка)

 

Відзнаки:

 • Інавгурація на афілійованого професора Королівського технологічного інституту, Церемонія у Нобелівському палаці з приводу призначення професорів Швеції (Стокгольм, 2008)

 • Грамота Міністерства палива та енергетики України (2007)

 • Почесна грамота Українського ядерного товариства (2007)

 • Пленарні доповіді та керівник секцій на міжнародних конференціях у Кембриджі (2008), на Мальті (2010), у Барселоні та Празі (2016)

 Публікації:

Автор більш як 200 наукових публікацій, 3-х монографій, 7-и підручників (з них 3 – англійською мовою), 5 винаходів у тому числі:

 • Kazachkov I.V.  Stability and stabilization of garnissage on surface in cylindrical channel. International journal of Thermal sciences Volume 140, March 2019, Pages 442-454.

 • Kazachkov I.V. Modelling of Multiphase Flow as Random Process. International journal Chaotic Modeling and Simulation (CMSIM), 2019.

 • Kazachkov I.V. New Methods of the Controlled Jet-Film Flow in Granulation of Metals for Development of Amorphous Superhard and Functionally Unique Materials.  Micro- and nanotechnologies in biomedical engineering (multi volume SET 1-14) – ELSEVIERVOLUME 11: Biomedical Engineering Techniques

 • Kazachkov I.V. Non-Classical Problems of Jet and Film Flow and Heat Transfer. International journal Fluid Dynamics & Materials Processing USA.

 • Kazachkov I.V. Amorphous Superhard and Functionally Unique New Materials Developed on Granulation Using Controlled Film Flow Decay International Journal оf Materials, 2018, Vol.5, P. 35-40.

 • Kazachkov I.V.About Application of the Principle of Maximum in the Problems of Imitative Control.  WSEAS Transactions on Circuits and Systems Volume 18, 2019, 26-31.

 • Kazachkov I.V. About Methodological Basics of Interactive Teaching-Learning. WSEAS Transactions On Advances In Engineering Education, Volume 16, 2019, 7-17.

 • Kazachkov I.V. Application of the Kolmogorov Method of Dynamical Averaged to Modeling and Computer Simulation of the Complex Systems (in press) WSEAS Transactions in the Systems and Circuits

 • Kazachkov I.V., Kamaev Yu.M., Khutornyi V.M., Tomyak R.Ya.         Modeling of the Thermal Processes in Repository of the Waste Nuclear Fuel with Water for Assessment of Potentially Hazardous Situations . WSEAS Transactions in the Heat and Mass Transfer, Volume 14, 2019, Art. #17, pp. 137-146.

 • Kazachkov I.V. Simulation of the instability of gas layer flow inside fluid. Advances in Robotics & Mechanical Engineering (ARME) 1(5)- 2019. ARME. MS.ID.000123. p. 74-82.

 • Чесноков Є.В., Kazachkov I.V. Ones more about the derivation of the Doppler effect from the Maxwell equations. Вісник навчально-наукового інституту точних наук і економіки: Збірник наукових праць. – Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2019.

 • Чесноков Є.В., Kazachkov I.V. Отримання та аналіз рівнянь руху частинок і рідини в неінерційній системі координат з обертаннями у двох перпендикулярних площинах. Вісник навчально-наукового інституту точних наук і економіки: Збірник наукових праць. – Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2019.

 • Казачков І.В. Дослідження стійкості руху шару газу між двома шарами рідини. Вісник навчально-наукового інституту точних наук і економіки: Збірник наукових праць. – Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2019.

 • Kazachkov I.V. Heterogeneous Turbulent Jets of the Mutually Immiscible Liquids: the Mixing and Heat Transfer Processes2018, ArXiv: 1803.09685.

 • Kazachkov I.V. Parametric Excitation and Suppression of Oscillations at the Interfaces of Continua for the Processes’ Control in Jet and Film Flows, Channel Flows with Phase Change and in Granular Media// JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS 10:1-23JANUARY 2015.

 • Kazachkov I.V. The Theory and Applications of Parametric Excitation and Suppression of Oscillations in Continua: State of the Art/ Cornell University Preprint Series, Physics, fluid dynamics, USA. – 25 pages. Available at: http://arxiv.org/abs/1510.06986.

 • Kazachkov Ivan V., Jamshid Gharakhanlou. Modeling of Complex Heat Transfer Processes for Particle in a Flow with Account of Real Factors and Fractional Derivatives by Time and Space/ Trans. EUROPMENT conference.- Venice, Italy, Saturday 15, Sunday 16 and Monday 17, March 2014. – 6 pages.

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative