Факультет природничо-географічних і точних наук

Деканат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра фізичного виховання

Кафедра математики, фізики та економіки

Кафедра інформаційних технологій та аналізу даних

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини факультету

Матеріали конференцій

Найцікавіше знаходиться тут

Акредитація та ліцензування

Бугаєць Наталія Олександрівна

Старший викладач

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

Науковий ступінь та вчене звання:

Кандидат педагогічних наук (2016). Наукова спеціальність: Теорія та методика навчання (Інформатика). Тема дисертації: «Розвиток навчально-дослідницьких умінь студентів фізико-математичних спеціальностей у процесі навчання математичної інформатики».

 

Освіта

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, аспірантура Інституту інформатики, кафедра теоретичних основ інформатики (2013).

Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя, фізико-математичний факультет (2002). Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Математика і основи інформатики.

 

Трудова діяльність

2018 р. – до цього часу – старший викладач кафедри інформаційних технологій і аналізу даних Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

2017 – 2018 – асистент кафедри інформаційних технологій і аналізу даних Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

 

Специфічний досвід

10 – 28 вересня 2018 року проходила науково-практичне стажування на базі Економічного університету у Кракові (м. Краків, Республіка Польща) за темою «Нові та інноваційні методи навчання».

Учасник Міжнародного освітньо-наукового семінару, організованого Centrum Obsługi Organizacji Pozarządowych, Республіка Польща, м. Олькуш, м. Краків, Краківський педагогічний університет, 7-12 травня 2019.

 

Викладання

Викладає для студентів бакалаврату та магістратури навчальні курси «Прикладні математичні пакети», «Методика навчання інформатики», «Основи інформатики», «Інформаційні технології в освіті і науці», «Інформаційні технології навчання», «Операційні системи та системне програмування», «Управління стартапами в ІТ-галузі».

 

Коло наукових інтересів

Математична інформатика, інформаційно-комунікаційні технології в освіті і науці, системи комп’ютерної математики, візуалізація та аналіз даних.

 

Публікації

Автор більше 20 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі:

 1. Бугаєць Н.О. Моделювання анімаційних наочностей засобами графічного середовища програми Maxima [Електронний ресурс] / Н.О.Бугаєць// Інформаційні технології і засоби навчання – 2015. – Том 47, №3. С.67 – 79. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1244.
 2. Бугаєць Н.О. Створення анімаційних демонстрацій засобами програми Maple//Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2013. – №2 – С. 55 – 61.
 3. Бугаец Н.А. Исследовательский подход в процессе изучения информационно-коммуникационных технологий математического назначения // Сборник научных трудов Телавского государственного университета. – №1(27) – Тбилиси, 2014. – С.29-34.
 4. Бугаєць Н.О. Комп’ютерний експеримент у процесі розв’язування навчально-дослідницьких задач // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2017. – №19. – C. 186 – 194.
 5. Бугаєць Н.О. Processing як середовище для навчання креативного програмування. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Тернопіль, 5 квітня, 2019. С. 8 – 10. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conf.fizmat.tnpu.edu.ua/media/arhive/08.04.2019_1NdBNkl.pdf
 6. Бугаєць Н.О. Графічне дослідження загального рівняння кривої другого порядку за допомогою комп’ютера // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2010. – №8(15). – 102 – 109 с.
 7. Закалюжний В.М., Бугаєць Н.О. Розв’язування задач кінематики за допомогою педагогічного програмного засобу GRAN-1 // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Випуск 65.Серія: педагогічні науки –Чернігів: ЧДПУ, 2009. – №65. – С. 20 – 23.
 8. Сидоренко Т.М., Бугаєць Н.О. Електронні тести успішності як засіб підвищення ефективності навчального процесу //Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2009.–№6. – C.28 –30.
 9. Бугаєць Н.О. Розвиток навчально-дослідницьких умінь студентів у процесі застосування програмних засобів математичного призначення для обчислення інтегралів, залежних від параметра // Педагогіка вищої та середньої школи. Збірник наукових праць. Випуск 32. – Кривий Ріг: КДПУ, 2011. – C. 86 – 94.
 10. Бугаєць Н.О. Програмування візуально-орієнтованого інтерфейсу в програмі Maple // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2011. – №12(19). – C. 67 – 71.
 11. Бугаєць Н.О. Мотиваційні основи навчально-дослідницької діяльності студентів у процесі навчання математичної інформатики. – Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. – № 3. – С. 83-89.
 12. Бугаєць Н.О. Засоби системи Maxima для розв’язування задач лінійної алгебри // Вісник навчально-наукового інституту точних наук і економіки. Збірник наукових праць. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2019. – C. – 58-67.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet

Google Analytics Alternative