ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Посада – доцент кафедри інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Науковий ступінь – кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання – доцент

Контакти:  vyramaryna@gmail.com

     

 

Науковий ступінь та вчене звання:

Доцент (2015).

Кандидат фізико-математичних наук (2012). Наукова спеціальність: диференціальні рівняння. Тема дисертації: «Асимптотичне розв’язання крайових задач для лінійних сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженнями».

Освіта:

 • Ніжинський державний університет імені М. В. Гоголя ( 2009). Аспірантура при кафедрі вищої математики

 • Ніжинський державний університет імені М. В. Гоголя ( 2006). ОКР: магістр, спеціальність: Математик, викладач.

 

Трудова діяльність:

 • 2022 - теперішній час –  доцент кафедри інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

 • 2014 – 2021 – доцент кафедри математики, фізики та економіки (до 2017 – кафедри вищої математики; до жовтня 2019 – кафедри математики та економіки) Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;

 • 2012-2014 – старший викладач кафедри вищої математики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

 • 2009-2012 – асистент кафедри вищої математики Ніжинського державного університету імені Миколи  Гоголя

Специфічний досвід:

Член організаційного комітету Всеукраїнської студентської наукової конференції «Сучасні проблеми фізико-математичних наук та методики їх викладання» (2014 - 2018)

Гарант освітньої програми 014.04 Середня освіта (Математика), освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» (з 2016 року).

Викладання:

Викладає для студентів бакалаврату та магістратури навчальні курси «Математичний аналіз», «Вища математика», «Диференціальна геометрія та топологія», «Методика навчання математики» та ін.

Коло наукових інтересів:

Побудова асимптотики розв’язку крайових задач для сингурярно збурених систем диференціальних рівнянь  із виродженнями

Відзнаки:

Диплом лауреата премії  Вченої ради Ніжинського державного  університету імені Миколи Гоголя “За найбільший внесок у формування міжнародного іміджу університету – 2016”

Почесна грамота від Чернігівської обласної державної адміністрації «За сумлінну працю в ім’я незалежної України» –18.08.2023.

 

Публікації:

Автор багатьох наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі:

 • Віра М.Б. Асимптотика розв’язку багатоточкової крайової задачі для лінійної сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь з вироджуваною матрицею при похідних.  Науковий часопис НПІ ім. М. Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки. Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова. 2012.  №13(1).  С.68 − 77.

 • Віра М.Б. Про побудову асимптотичного розв’язку крайової задачі для лінійної вироджуваної сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь у критичному випадку. Труды ИПММ НАН Украины.   Т.26. С. 31 − 39.

 • Віра М.Б. Асимптотика розв’язку крайової задачі для лінійної виродженої сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь у критичному випадку.  Буковинський математичний журнал. 2014. Т.2, №1.  С.17 − 25.

 • Віра М.Б. Крайова задача для лінійної виродженої сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь другого порядку.  Буковинський математичний журнал. 2014.  Т.2, №4.  С.12 − 20.

 • Віра М.Б. Про побудову асимптотики розв’язку багатоточкової крайової задачі для лінійної виродженої сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь.  Нелінійні коливання.  2015.  Т.18, №2.  С.164 − 175.

 • Віра М.Б. Диференціальне числення функції багатьох змінних: навч. Посібник.   Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2012.  42 с.

 • Циганок Л.В., Віра М.Б. Гладкі лінії в евклідовому просторі: навч. Посібник.  Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2013. 73 с.

 • Віра М.Б. Операційне числення та його застосування: навч. посібник / Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015.  66 с.

 • Vira M.B. On the construction of asymptotics of the solution of multipoint boundary-value problem for a linear degenerate singularly perturbed system of differential equations.  Journal of Mathematical Sciences, Vol. 217,  No. 4, September 2016. pp. 385-398. (DOI 10.1007/s10958-016-2980-1)

 • Віра М.Б. Диференціальне числення. Практикум: навчальний посібник. Ніжин: видавництво НДУ ім.. М. Гоголя, 2019. 112 с.

 • Віра М.Б. Алгебраїчні текстові задачі: навч. посібник. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 40 с.

 • P.F. Samusenko, M.B. Vira Asymptotic solutions of boundary value problem for singularly perturbed system of differential-algebraic equations. Carpathian Mathematical Publications. Vol. 14 №1, 2022, p.49-60.

 • Vira M.B., Samusenko P.F. On some properties of the solutions of the linear differential-algebraic system. Mathematics in Modern Technical University, 2020. №1 p.5-10.

 • Віра, М., Самусенко, П. ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ GEOGEBRA ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ АЛГЕБРАЇЧНИХ ЗАДАЧ З ПАРАМЕТРОМ. Фізико-математична освіта, 2023, 38(1), 7–13. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2023-038-1-001.

 

Стажування:

13.01.20 - 13.03.20  стажування на кафедрі математики і теорії та методики навчання математики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова «Організація навчально-методичного забезпечення математичних дисциплін» (180 годин, 6 кредитів ЄКТС);

1.02.21 - 28.02.21  курс від НДУ імені Миколи Гоголя «Організація дистанційного та змішаного навчання на платформі Moodle»  (60 годин, 2 кредити ЄКТС);

4.05.22 - 27.05.22 Iowa State University, Course Design Institute (CDI),  стажування «Excellence in Learning and Teaching» (60 годин,  2 кредити ЄКТС);

05.06.23 - 23.06.23  курс від НДУ імені Миколи Гоголя «Англійська мова як засіб викладання профільних дисциплін (МОДУЛЬ 1)»  (90 годин, 3 кредити ЄКТС ).

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative