ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Науково-навчальну лабораторію освітньої аналітики створено у 2017 році як структурний підрозділ Навчально-наукового інституту точних наук і економіки. Після реорганізаційних заходів сьогодні лабораторія знаходиться у складі факультету природничо-географічних і точних наук. Метою діяльності лабораторії було визначено організацію та ведення наукових досліджень та здійснення різних освітньо-аналітичних заходів у галузі освіти. Основними напрямками наукових досліджень є:

  • збір, накопичення, аналіз та поширення інформації про загальні параметри функціонування освітніх систем в Україні та світі;
  • аналіз та моделювання типізованих даних освітнього характеру методами класичної математичної статистики та штучного інтелекту;
  • освітні вимірювання різних рівнів;
  • розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо ефективних рішень у галузі освіти.

Принцип «навчання через дослідження» покладено в основу навчальної діяльності лабораторії зі студентами та магістрантами факультету під час виконання ними курсових та випускних (кваліфікаційних) робіт.

Лабораторія освітньої аналітики має плідні зв’язки з Українською асоціацією дослідників освіти (УАДО)  з моменту її створення у 2015 році. У 2017 році УАДО проводила Всеукраїнське моніторингове опитування вчителів та директорів шкіл за методологією міжнародного дослідження TALIS (Teaching and Learning International Survey). Формування бази даних цього дослідження, верифікацію даних та їх аналіз з дотриманням усіх вимог та стандартів, закладених міжнародним консорціумом ОЕСР з проведення TALIS, було здійснено силами лабораторії. Презентація результатів цього дослідження відбулась під час круглого столу  «Український вчитель у дзеркалі Всеукраїнського опитування за методологією TALIS» в Інституті вищої освіти Національної академії наук України. Співробітники лабораторії брали активну участь у підготовці звіту та двох монографій («Українські вчителі та навчальне середовище», 2018 р.; «Учителі та освітнє середовище: крос-культурна перспектива», 2020 р.) за результатами цього опитування. Магістранти ОПП «Освітні вимірювання» мали можливість використовувати ці дані під час проходження науково-дослідної практики та виконання магістерського дослідження.

У 2019 році співробітники лабораторії були долучені до формування бази даних та аналізу результатів моніторингового дослідження впровадження реформи НУШ. Крім учнів 3-х класів пілотних та непілотних навчальних закладів, дослідженням були охоплені вчителі початкових класів, директори шкіл, які потрапили до вибірки дослідження, батьки учнів, що брали участь у дослідженні. На сайті МОН  України уже оприлюднено частину результатів, у підготовці яких брали участь співробітники лабораторії.

   

 

Представники лабораторії освітньої аналітики проводять велику роз’яснювальну та просвітницьку роботу серед молодих науковців з метою покращення якості досліджень у галузі освіти. Зокрема, на запрошення УАДО у рамках виконання нею проекту Еразмус+, напрям Жана Моне «Європейська якість освітніх досліджень для розширення можливостей освітян в Україні», Лісова Т.В. провела ряд тренінгів під час зимових шкіл для молодих науковців (Тернопіль, 2018 рік; Умань, 2019 рік; Луцьк, 2020 рік), де знайомила слухачів з міжнародними порівняльними дослідженнями у галузі освіти (PISA, TALIS, TIMSS, PIRLS, ICILS тощо), методикою шкалювання, яка там використовується, прийомами роботи з базами даних цих досліджень та можливостями використання цих баз для власних досліджень. Ковальчук Ю.О. знайомив молодих дослідників з концептуальними основами оцінювання вчителів та цифровим інструментарієм науковця. 

Представники лабораторії освітньої аналітики з моменту її створення брали участь у розробці концепції зовнішніх освітніх оцінювань в Україні до 2030 року (спільно з УЦОЯО), підготували заявки на спільний українсько-литовський проєкт для виконання у 2020-2021 роках за результатами України та Литви у міжнародному дослідженні PISA та на проєкт за програмою Еразмус+ зі створення інформаційної системи для інклюзивного навчання. Наукові розвідки науковців неодноразово представлялись на міжнародних конференціях Європейської асоціації дослідників освіти (ECER-2015, Будапешт; ECER-2016,  Дублін; ECER-2018, Копенгаген; ECER-2019,  Гамбург) та під час заходів у рамках виконання проекту за програмою Еразмус+ «Гендерні студії: крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями» (2015-2019 рр.), де досліджувались актуальні питання справедливості в оцінюванні. 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative