ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Остапчук В.В., Філоненко Ю.М.

Метеорологія і кліматологія (розділ “Земля у Всесвіті”): навчально-методичний посібник. Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2005.  30  с. 

Навчально-методичний посібник призначений для полегшення  виконання лабораторних робіт та самостійного опанування розділу “Земля у Всесвіті”, що є вступним у курсі “Метеорологія і кліматологія”. Посібник містить короткий виклад теоретичного матеріалу, завдання до лабораторних занять, контрольні запитання для самоперевірки, переліки необхідної географічної номенклатури та рекомендованої літератури, а також статистичний і картографічний матеріал для виконання завдань. Матеріали посібника розраховані на студентів-географів та вчителів.

 

 

Остапчук В.В.

Метеорологія і кліматологія (розділ “Атмосфера”): навчально-методичний посібник. – Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2005. - 36  с. 

Навчально-методичний посібник призначений для полегшення  виконання лабораторних робіт та самостійного опанування розділу “Атмосфера”, що є найважливішим і найскладнішим у курсі “Метеорологія і кліматологія”. Посібник містить короткий виклад теоретичного матеріалу, завдання до лабораторних занять, контрольні запитання для самоперевірки, перелік рекомендованої літератури, а також статистичний і картографічний матеріал для виконання завдань. Матеріали посібника розраховані на студентів-географів та вчителів.

 

 

В. В. Остапчук.

Загальне землезнавство (розділи “Земля у Всесвіті” й “Атмосфера”). Навчальний посібник.  Ніжин: НДПУ, 2006. 68  с.

Навчальний посібник являє собою тексти лекцій з указаних розділів. До кожної з розглянутих тем пропонується висвітлення основних понять і термінів, розгляд умов формування та географічного поширення тих чи інших процесів і явищ повітряної оболонки Землі. Також у посібнику наведено перелік літературних джерел, які можуть бути використані для поглибленого або самостійного вивчення окремих питань, словник метеорологічних термінів, а також контрольні запитання для самоперевірки.

 

 

Остапчук В. В.

Гідрологія: Навчально-методичний посібник . Вид. 2-е, перероблене та доповнене. Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2013. 94 с.

У посібнику до кожної теми курсу “Гідрологія” подано  виклад основного теоретичного матеріалу, лабораторні завдання, контрольні запитання для самоперевірки, а також необхідні довідкові та картографічні матеріали. Наприкінці посібника подано перелік рекомендованої літератури та географічної номенклатури.

Посібник адресовано студентам географічних спеціальностей вищих навчальних закладів та вчителям-географам.

 

 

Остапчук В. В.

Методика організації туристичної роботи: Навчально-методичний посібник . Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2013. 113 с.

У посібнику до кожної теми курсу “Методика організації туристичної роботи” подано виклад основного теоретичного матеріалу, лабораторні завдання, контрольні запитання для самоперевірки, а також необхідні довідкові матеріали. Наприкінці посібника подано перелік використаних і рекомендованих джерел та витяги або повні тексти найбільш важливих нормативних документів з питань дитячо-юнацького туризму.

Посібник адресовано студентам географічних і туристичних спеціальностей вищих навчальних закладів і тим, хто займається краєзнавчо-туристичною роботою з дітьми.

 

 

Остапчук В. В.

Основи океанології: навчальний посібник для студентів природничо-географічного факультету.  Ніжин: НДУ, 2009. 52  с.

Навчальний посібник до кожної теми курсу “Основи океанології” містить виклад основного теоретичного матеріалу,  контрольні запитання для самоперевірки, а також необхідні довідкові та картографічні матеріали. Наприкінці навчального посібника подано перелік рекомендованої літератури.

Посібник адресовано студентам географічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

 

Остапчук В.В.

Основи синоптичної метеорології. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. -  114 с.

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал, пропонований для опрацювання в ході вивчення дисципліни «Синоптична метеорологія» студентам ІІ курсу спеціальності «Науки про Землю» та магістрам  VІ курсу спеціальності «Cередня освіта (географія)». Також посібник може стати у нагоді вчителям географії та всім, хто цікавиться метеорологією.

 

 

Барановська О. В., Остапчук В. В.

Б 24 Загальні географічні закономірності: навчальний посібник. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 154с.   

У навчальному посібнику розглянуті загальні географічні закономірності, без розуміння яких неможливо опанувати географію. Посібник адресовано студентам закладів вищої освіти, які навчаються на спеціальностях 106 Географія, 103 Науки про Землю та 014 Середня освіта (Географія). Посібник стане у пригоді і вчителям географії, і учням при вивченні  географії у 6 та 11 класах.

 

 

В. В. Остапчук.

Основи туризму. Практикум.  Ніжин: НДУ, 2011.  52 с.

Практикум має на меті полегшити студентам опрацювання матеріалів курсу. Для цього до кожної теми лабораторного заняття подано необхідний теоретичний матеріал, перелік матеріалів та спорядження, завдання та методичні рекомендації до їх виконання, контрольні питання для самоперевірки, а також значну кількість ілюстрацій. У додатках вміщено необхідну для виконання завдань інформацію у вигляді таблиць. Практикум стане у нагоді організаторам краєзнавчо-туристичної роботи з учнівською молоддю, керівникам туристичних гуртків і секцій.

 

 

В. В. Остапчук.

Підготовка і проведення туристського походу. Навчальний посібник. Ніжин: НДПУ, 2006.  69  с.

Навчальний посібник містить у собі мінімальний необхідний об’єм інформації для формування знань і вмінь, потрібних організатору туристсько-краєзнавчої роботи для підготовки і проведення туристського походу.

Посібник розрахований на студентів, учителів, які займаються позакласною роботою, і тих, кого приваблює туризм.

 

 

Остапчук В. В.

Метеорологія і кліматологія: Завдання для підготовки до поточного і модульного тестування. Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2014.  45 с.

У збірнику до кожної теми курсу “Метеорологія і кліматологія” подано  тести і тестові завдання різної форми і різного ступеня складності. У передмові представлені вимоги до виконання та підходи до оцінювання усіх видів тестів. Наприкінці посібника подано словник основних метеорологічних термінів і перелік рекомендованої літератури.

Збірник адресовано студентам географічних спеціальностей вищих навчальних закладів для їх підготовки до поточного і модульного тестування та вчителям-географам для підготовки учнів до олімпіад з географії.

 

 

Остапчук В.В.

Туристична практика: методичні рекомендації.  Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017.   49 с.

Посібник містить теоретичний матеріал і методичні рекомендації, необхідні для організації та проведення туристського походу під час туристичної практики студентів 1 курсу спеціальностей «географія і біологія» та «географія і краєзнавчо-туристична робота». Також посібник може стати у нагоді організаторам туристичної роботи з учнівською і студентською молоддю.

 

 

В. В. Остапчук.

Основи топографії. Практикум.  Ніжин: НДУ, 2015.  56 с.

Посібник містить теоретичний матеріал і методичні рекомендації, необхідні для організації та проведення лабораторно-практичних занять з 1 розділу навчальної дисципліни «Картографія з основами топографії», який вивчають студенти 1 курсу.

Посібник адресований студентам географічних спеціальностей вищих навчальних закладів та вчителям-географам.

 

 

Остапчук В. В.

Навчально-польова практика з топографії.  Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019.  35 с.

Посібник містить теоретичний матеріал і методичні рекомендації, необхідні для організації та проведення навчально-польової практики з топографії студентів 1 курсу спеціальностей 014.07 Середня освіта (Географія), 106 Географія та 103 Науки про Землю. Також посібник може стати у нагоді вчителям географії.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative