ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Барановська О. В., Остапчук В. В.

Загальні географічні закономірності: навчальний посібник. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 154 с.   

У навчальному посібнику розглянуті загальні географічні закономірності, без розуміння яких неможливо опанувати географію. Посібник адресовано студентам закладів вищої освіти, які навчаються на спеціальностях 106 Географія, 103 Науки про Землю та 014 Середня освіта (Географія). Посібник стане у пригоді і вчителям географії, і учням при вивченні  географії у 6 та 11 класах.

 

 

Барановська О. В., Барановський М. О.

Сучасні інформаційні технології при викладанні географічних дисциплін: навчальний посібник. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 100 с.   

У навчальному посібнику розглянуті можливості та особливості використання інформаційних технологій при вивченні  географічних дисциплін. Значна увага приділяється аналізу платформ і сервісів для дистанційного навчання. Посібник адресовано студентам закладів вищої освіти, які навчаються на спеціальностях 106 Географія, 103 Науки про Землю та 014 Середня освіта (Географія). Посібник стане у пригоді і вчителям географії, і учням при використанні комп’ютерних інформаційних технологій загалом та на уроках географії зокрема.

 

 

Барановський М. О., Барановська О. В., Мирон І. В.

 Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт з географічних дисциплін. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020.   64 с.   

Навчально-методичний посібник «Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт з географічних дисциплін» містить вказівки до написання й оформлення кваліфікаційних (дипломних і магістерських) робіт із географічних дисциплін. Призначений для студентів закладів вищої освіти, які навчаються на спеціальностях 106 Географія, 103 Науки про Землю та 014 Середня освіта (Географія). Посібник стане у пригоді вчителям географії та учням при написанні та оформленні науково-дослідницьких робіт.

 

 

Барановська О.В.

Фізична географія материків і океанів:  навчальний посібник: у 2 ч.  2-е вид., перероб. і допов. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. Ч. 1:  Загальні закономірності Землі, Світовий океан, Африка, Австралія, Океанія, Антарктида, Південна Америка. 321 с.   

У навчальному посібнику розкриті основні географічні закономірності Землі, наведена  фізико-географічна характеристика океанів і материків. Наприкінці посібника подані термінологічний і топонімічний словники. Посібник адресовано студентам географічних спеціальностей, учителям географії і всім, хто цікавиться цією наукою.

 

 

Барановська О. В., Барановський М. О.

Практикум із ландшафтної екології: навч.-метод. посіб. Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2019. 32 с.

Даний посібник відповідає навчальній програмі для географічних спеціальностей ЗВО. У ньому запропоновано для обговорення питання із ландшафтної екології; подано завдання для практичних занять; підібрано до деяких теммалюнки та довідковий матеріал; зазначені головні літературні джерела.

Посібник адресовано студентам-географам.

 

 

Барановський М. О., Барановська О. В., Мирон І. В.

Курсові роботи (методичні рекомендації до виконання курсових робіт з географічних дисциплін). 2-е вид., перероб. і допов. Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2019. 23 с.

Навчально-методичний посібник “Курсові роботи” містить методичні вказівки до написання й оформлення курсових робіт з географічних дисциплін. Призначений для студентів закладів вищої освіти, які навчаються на спеціальностях 106 Географія, 103 Науки про Землю та 014 Середня освіта (Географія). Посібник стане в пригоді вчителям географії та учням при написанні та оформленні науково-дослідницьких робіт.

 

 

Барановська О. В., Бездухов О.А.

Практикум із фізичної географії материків і океанів (Євразія).  Ніжин: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2019. 40 с.

Даний посібник відповідає навчальній програмі для географічних спеціальностей ЗВО. У ньому подано завдання для лабораторних занять із фізичної географії Євразії; підібрано тематичні карти, певний обсяг географічної номенклатури та довідкового матеріалу; для перевірки знань студентів наводяться контрольні запитання; подано завдання для індивідуального виконання та літературу до них.

Посібник адресовано студентам денної форми навчання, він також стане в пригоді вчителям географії.

 

 

Барановська О.В.

Фізична географія материків і океанів:  навчальний посібник: у 2 ч.  Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. Ч.  : Північна Америка та Євразія. 378 с. 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Лист № 1/11-15532 від 16.10 2013 р.

У навчальному посібнику наведена  фізико-географічна характеристика двох материків: Північної Америки та Євразії. Наприкінці посібника подані термінологічний і топонімічний словники. Посібник адресовано студентам географічних спеціальностей, учителям географії і всім, хто цікавиться цією наукою.

 

 

Барановська О. В.

Фізична географія Євразії (регіональний огляд): навчальний посібник Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 199 с.   

У навчальному посібнику подано регіональна фізико-географічна характеристика материка Євразія. Посібник ілюстровано картосхемами, світлинами. Наприкінці посібника вміщено топонімічний і термінологічний словники. Посібник адресовано студентам географічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Стане він у нагоді і вчителям географії, і всім, хто цікавиться цією наукою.

 

 

Рекреаційно-туристичні ресурси України з основами туристичного ресурсознавства: навчальний посібник / Н. О. Алєшугіна, О. В. Барановська, М. О. Барановський, О. О. Зеленська, І. В. Смаль, І. М. Філоненко. Ніжин: ФОП Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2015. 492  с.

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні засади дослідження та раціонального використання туристичних ресурсів, подано загальну характеристику природних, природно-антропогенних та антропогенних туристичних ресурсів України. Охарактеризовано туристичні ресурси туристичних районів та адміністративних областей України.

Рекомендується викладачам та студентам туристичних спеціальностей географічних, історичних, економічних факультетів вищих навчальних закладів,  фахівцям сфери туризму.

 

 

Барановська О.В.

Фізична географія материків і океанів:  навчальний посібник: у 2 ч.  Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2013. Ч. 1:Світовий океан, Африка, Австралія, Океанія, Антарктида, Південна Америка.  306 с.   

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Лист № 1/11-15532 від 16.10.2013

У навчальному посібнику наведена  фізико-географічна характеристика океанів і материків. Наприкінці посібника подані термінологічний і топонімічний словники. Посібник адресовано студентам географічних спеціальностей, учителям географії і всім, хто цікавиться цією наукою.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative