ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Бездухов О. А.  Геоморфологія: Текст лекцій для студентів заочної форми навчання Курс лекцій. - Ніжин: Видавництво НДПУ ім. М. Гоголя. 2003. 86 с.

Даний навчальний посібник відповідає навчальній програмі для географічних спеціальностей педвузів.

У ньому в стислій формі викладені всі основні теми курсу «Теоморфологія», наводяться різноманітні класифікації рельєфу.

Посібник може бутивикористаний студентами як заочної, так і денної форми навчання.

 

Навчально-польова практика з географії для студентів заочного відділення / Укл.: О.А. Бездухов, І.В. Мирон. Ніжин. - Видавництво НДПУ їм. М. Гоголя, 2004. — 24 с.

У посібнику викладені програми навчально-польових прак­тик з географії (мета, завдання, зміст, види робіт і методика їх виконання, вимоги до звіту, форми і методи контролю і звітнос­ті) для студентів II і IV курсу заочного відділення природничо- географічного факультету.

 

Філоненко Ю.М., Бездухов О.А., Комлєв О.О., Пелешенко В.І.  Гідрологія: Практикум для студентів природничо-географічного факультету. - Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2009. -119 с.

Даний практикум відповідає навчальній програмі для географічних спеціаль­ностей університетів.

У ньому викладено всі основні теми курсу “Гідрологія”, наводяться завдання для лабораторних робіт і контрольні питання для оцінювання усних відповідей студентів. Він містить також варіанти контрольних робіт, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, критерії і шкалу оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системою.

Практикум може бути використаний студентами як денної, так і заочної форми навчання.

 

Барановська О.В., Бездухов О.А. Практикум з фізичної географії материків і океанів (Північна Америка). - Ніжин: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2009. – З0 с.

Даний посібник відповідає навчальній програмі для географічних спеціальностей вузів. У ньому подано завдання для лабораторних занять із фізичної географії Північної Америки; дібрано тематичні карти, певний обсяг географічної номенклатури і довідкового матеріалу; для перевірки знань студентів наводяться контрольні запитання; подано завдання для індивідуального виконання та літературу до них.

Посібник адресовано студентам денної форми навчання, він також стане в нагоді для вчителів географії.

 

  Бездухов О. А.,  Філоненко Ю. М. Геологія: навчальний посібник. – Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2012. – 263 с. : іл.

Даний посібник відповідає навчальній програмі для природничих спеціальностей вузів. У ньому подано всі теми лекційного курсу з геології; підібрано певний обсяг ілюстративного та довідкового матеріалу.

Посібник адресовано студентам як денної так  і заочної форми навчання.

 

Бездухов, О. А. Практикум з історичної географії. – Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2015. – 81 с. : іл.

Даний посібник відповідає навчальній програмі для природничих спеціальностей вузів. У ньому подано короткий теоретичний матеріал з усіх тем курсу історичної географії, запропоновані контрольні запитання і завдання до кожної теми; підібрано певний обсяг ілюстративного та довідкового матеріалу.

Посібник адресовано студентам як денної, так і заочної форми навчання.

 

Бездухов, О. А. Практикум з  географії туризму. – Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2015. – 48 с. : іл.

Посібник відповідає навчальній програмі для студентів спеціальності «Географія і краєзнавчо-туристична робота» природничих спеціальностей ВНЗ. У ньому запропоновані контрольні запитання і завдання до кожної теми, підібрано певний обсяг ілюстративного та довідкового матеріалу.

Посібник адресовано студентам як денної, так і заочної форми навчання.

 

Бездухов О. А. Історична географія : навч. посіб. - Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 165 с. : іл.

Даний посібник відповідає навчальній програмі для природничих спеціальностей вишів. У ньому подано всі теми лекційного курсу з історичної географії; підібрано певний обсяг ілюстративного та довідкового матеріалу.

Адресовано студентам як денної, так і заочної форм навчання.

 

Афоніна О. О., Бездухов О.А. Географія світового господарства: практикум. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. - 47 с.

Практикум містить завдання до аудиториях занять з географі' светового господарства Кожна тема включає перелік контрольних запитань та практичних завдань. Практикум призначений для студенте географічних спе ціал ьностей вищих навчальних закладів.

 

Бездухов, О. А. Практикум з геоекології. – Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018. – 34 с.

Даний посібник відповідає навчальній програмі для географічних спеціальностей вузів. У ньому подано завдання для лабораторних занять з геоекології, у додатках міститься обширний довідковий матеріал і словник-мінімум екологічних термінів. Посібник адресовано студентам як денної, так і заочної форми навчання.

 

Барановська О. В., Бездухов О. А. Практикум із фізичної географії материків і океанів (Євразія) навч.-метод, посіб. Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2019. 38 с.

Даний посібник відповідає навчальній програмі для географіч­них спеціальностей З ВО. У ньому подано завдання для лабора­торних занять із фізичної географи Євразії: підібрано тематичні карти, певний обсяг географічної номенклатури та довідкового матеріалу, для перевірки знань студентів наводяться контроль­ні запитання; подано завдання для індивідуального виконання та літературу до них.

Посібник адресовано студентам денної форми навчання, він також стане в пригоді вчителям географії.

 

Бездухов О. А., Філоненко Ю. М. Практикум з геології з основами геоморфології [Электронный ресурс] : навч.-метод. посіб. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. - 72 с. 

Даний посібник відповідає навчальній програмі з геології основами геомор­фології для студентів природничих спеціальностей ЗВО. У ньому запропоновані контрольні запитання і завдання до кожної теми; підібрано певний обсяг ілюстративного та довідкового матеріалу.

 

Бездухов О. А.,  Філоненко Ю. М. Геологія з основами геоморфології: методичні вказівки з проведення навчальної польової практики: навч.-метод. посібник – Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2021. – 36 с. : іл.

Даний посібник відповідає навчальній програмі для природничих спеціальностей вузів. У ньому подано методичні вказівки  з проведення навчальної польової практики з геології з основами геоморфології для студентів І курсу природничо-географічного факультету та наведено рекомендації з оформлення і захисту звітної документації; підібрано певний обсяг ілюстративного та довідкового матеріалу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative