Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Новини факультету

Контакти

Таран Олена Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри германської філології та методики викладання іноземнх мов

Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.Гоголя у 1984 р. Навчалася в аспірантурі  Ніжинського державного педагогічного університету (1998-2001 рр.). У 2003 р. захистила  дисертацію за спеціальністю «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

Працює на факультеті з 1984 року на посадах викладача (1984-1995 рр.), старшого викладача (1995-2003 рр.), завідувача кафедри англійської мови та методики викладання (з 2003 р.). Викладає  практичну граматику англійської мови, методику викладання іноземних мов, методику викладання іноземних мов у вищій школі.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, публікується у фахових виданнях, входить до складу робочої групи міжнародного спільного проекту з грантовою підтримкою Британської Ради в Україні, Міністерства освіти і науки України «New Generation School Teacher».

Співпрацює з методичним об’єднанням вчителів англійської мови м. Ніжина, надає науково-методичні консультації  вчителям англійської мови Ніжинського міського ліцею та Обласного педагогічного ліцею при НДУ.

Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов, історія педагогіки.

Детальніше ...

Андрущенко Людмила Борисівна

старший викладач

Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя. Працює в Ніжинській вищій школі з 2001 року на посадах викладача, старшого викладача кафедри англійської мови та методики викладання, кафедри прикладної лінгвістики.

Викладає такі курси: практика усного та писемного мовлення, спецкурси «Домашнє читання», «Модальні дієслова», «Вербалії», «Часові форми дієслова», «Способи дієслова», мовна практика.

З 2009 р. по 2012 р. навчалась в аспірантурі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя за спеціальністю 13.00.04 (порівняльна педагогіка). 

Бере участь у всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, вебінарах, майстер-класах, а також у проведенні щорічної міської шкільної олімпіади з англійської мови.

Коло наукових інтересів: порівняльна педагогіка, країнознавство, питання професійного розвитку вчителів іноземних мов, інновації в освіті. 

Детальніше ...

Бойко Ольга Василівна

 Викладач

У 2017 році закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, у 2018 році з відзнакою закінчила магістратуру факультету іноземних мов за спеціальністю Германські мови та літератури (переклад включно).

Працює на факультеті з 2018 року на посадах старшого лаборанта кафедри германської філології (2018-2019 рр.), викладача кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов (з 2019 р.).

Викладає практику усного та писемного мовлення, спецкурси  «Часові форми дієслова»  та «Домашнє читання» на І курсі та іноземну мову (англійську) на V курсі.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях.

Керує роботою відео-клубу для знавців англійської мови, є тренером під час проведення мовних таборів для ІІІ курсу.

Коло наукових інтересів: медійний дискурс, лінгвістика тексту, англомовна інтернет-реклама, переклад віршів з англійської мови.

Детальніше ...

Грицай Антоніна Модестівна

старший викладач

У 1980 р. закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.Гоголя.

Працює на факультеті з 1980 року на посадах лаборанта (1980-1984 рр.), викладача (1987-2000), старшого викладача (з 2000 р.).

Викладає практику усного і писемного англійського мовлення, практичну граматику на II курсі, методику викладання на III, IV курсах. 

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, публікується у фахових виданнях. На сьогодні має 11 одноосібних та 16 у співавторстві з колегами виданих методичних рекомендацій, посібників та публікацій у фахових виданнях.

Є методистом-консультантом міського та обласного ліцеїв, бере участь в організації та проведенні міських шкільних олімпіад з англійської мови.

Коло наукових інтересів: використання англійської преси на заняттях з англійської мови, організація роботи над художнім текстом в аудиторії на заняттях з домашнього читання.

Детальніше ...

Давиденко Олена Василівна

кандидат педагогічних наук, доцент

У 2001 р. закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Навчалася в аспірантурі на кафедрі педагогіки (2011 – 2014 рр.) при НДУ імені Миколи Гоголя за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. У 2015 р. успішно захистила кандидатську дисертацію.

Працює на факультеті з 2002 р. на посаді викладача кафедри англійської мови та методики викладання. Викладає практику усного та писемного мовлення, методику викладання іноземних мов, мовну практику.

Бере участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах та вебінарах. Є автором понад 25 наукових публікацій, 3 методичних рекомендацій та  навчально-методичного посібника.

Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов.

Детальніше ...

Карпенко Наталія Михайлівна

кандидат педагогічних наук, доцент

У 1997 р. закінчила з відзнакою Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя. Навчалася в аспірантурі НДУ ім. Миколи Гоголя. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Працює у Ніжинській вищій школі з 1997 р.: спочатку лаборантом навчально-методичного кабінету факультету іноземних мов (1997– 1998 н.р.), з 1998 р. – на посаді викладача кафедри англійської мови та методики викладання, а з 2011 р. – на посаді доцента. Викладає практику усного та писемного мовлення, методику викладання іноземних мов.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, має публікації у фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: порівняльна педагогіка, методика викладання іноземних мов.

Детальніше ...

Колесник Ірина Віталіївна

старший викладач

У 1980 закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту імені М. Гоголя.

Працює на факультеті з 1984 р. Викладає практику усного та писемного мовлення та практичну граматику. З 2013 по 2019рр. здійснювала керівництво організацією та проведенням педпрактики на факультеті. Керувала роботою Клубу знавців англійської мови для студентів ІІ курсу.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, публікується у фахових виданнях. На сьогодні має опублікованими понад 30 робіт (одноосібних та у співавторстві) у фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: методика навчання іноземних мов.

Детальніше ...

Міщенко Тетяна Віталіївна

кандидат філологічних наук, старший викладач

Закінчила у 2008 році Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)". З 2008 по 2012 працювала на посаді викладача англійської мови.

З 2012 по 2015 навчалася в аспірантурі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. З 2015 р – викладач кафедри германської філології, а з 2017 р. й по цей час – старший викладач.

Викладає такі курси: практика усного та писемного мовлення, ділова англійська мова, комунікативна лінгвістика, лінгвокогнітивні аспекти інтерпретації і перекладу текстів малої прозової форми.

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Когнітивно-риторичні функції фразеологізмів в англомовному журнальному дискурсі".

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, дискурсологія, фразеологія, конструктивна граматика, когнітивна риторика.

Має 19 наукових публікацій у фахових українських і закордонних виданнях

Детальніше ...

Мовчан Марина Геннадіївна

Викладач

Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя у 2016 р. З 2016 по 2018 р. навчалась в магістратурі за спеціальністю «Германські мови та літератури (переклад включно)».  З 2018 р. працює на посаді викладача кафедри германської філології.

Викладає такі дисципліни: практика усного та писемного мовлення, спецкурси «Модальні дієслова та вербалії» та «Функції англійського артикля». Долучається до організації перекладацької практики студентів 3 та 4 курсів на факультеті.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях.

Коло наукових інтересів: медійний дискурс, когнітивна лінгвістика, переклад.

Детальніше ...

Нагач Марина Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя у 1987 році. Працює у Ніжинській вищий школі з 1988 року на посадах викладача англійської мови, старшого викладача, а з 2012 доцента кафедри германської філології.

Викладає такі курси: практика усного та писемного мовлення, країнознавство, спецкурси за вибором «Канада» та «Австралія».

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Підготовка майбутніх учителів у школах професійного розвитку в США» у 2008 році.

Основний напрям наукових досліджень – порівняльна педагогіка, питання підготовки та професійного розвитку педагогів. 

У 2018 році стала членом громадської організації «Європейська освіта і наука в Україні»

Детальніше ...

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative