Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

Мета реалізації наукової теми лабораторії лінгвокультурології

Метою реалізації наукової теми «Актуальні проблеми лнгвокультурології» («Current problems of linguocultural studies») є дослідження лінгвокультурем, які за формою дорівнюють елементам різних рівнів мовної системи (лексемі, словосполученню, реченню, тексту), а в плані змісту містять відомості щодо специфіки культурного кодування.

Завданнями, пов’язаними з окресленою метою, є:

– конкретизація вироблених принципів дослідження, обґрунтування нових;

– уточнення  функційних ключових термінопонять (лінгвокультурні код, концепт, картина світу (її фрагмент), стереотип, соціокультурна компетентність та ін.);

–  оновлення, розширення термінологічного апарату лінгвокультурологічних досліджень;

– адаптування традиційних лінгвістичних методів, застосовуваних у суміжних дисциплінах (етимологічний, компонентний, дистрибутивний, контекстуально-інтерпретаційний аналіз та ін.) в процесі пояснення лінгвокультурних явищ;

–  вироблення специфічних методик лінгвокультурологічних досліджень, зокрема пов’язаних із виявленням імпліцитноюї (фонової, підтекстової) інформації;

–  пошук механізмів  взаємодії мови й культури;

–  вироблення критеріїв  лінгвокультурно маркованих явищ;

–  окреслення системи соціокультурної компетентності.

One of the aims related to the research topic “Current problems of linguocultural studies” is the study of linguoculturemes whose form is equivalent to the various elements of the language system (such as the lexeme, word combination, sentence, or text) and whose content has cultural coding information.

The objectives related to the above topic are the following:

–     concretization of the already elaborated principles of research and justification of new ones;

–     clarification of key functional concepts (such as linguocultural code, concept, worldview, stereotype, etc.)

–     further development and expansion of the terminological apparatus of linguocultural studies;

–     adaptation of traditional linguistic methods used in neighbouring disciplines (etymological, component, distributive, contextual-interpretive types of analysis, etc.) to the explanation of linguocultural phenomena;

–     development of discipline-specific methods of linguocultural studies, including those related to the identification of implicit (background, contextual) information;

–     establishing mechanisms of interaction between language and culture;

–     defining the criteria of linguoculturally marked phenomena;

–     outlining the system of linguocultral competence.

Термін виконання – 2020 – 2025 рр.

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності –

вивчення зв’язків мови та культури у світлі антропоцентричної парадигми

Вид роботи – фундаментальна.

Очікувані результати – аналітичні матеріали.

Галузь застосування  – 16.01.07.05  Мовознавство та інші науки.

УДК 800 : 001.2.

Прізвище, ім’я, по батькові керівника англійською мовою – 

Bondarenko Alla Ivanivna.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative