Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

Міжнародна конференція

Наукові контакти

Творчий виступ кафедри

Процес розвитку кафедри історії України тісно пов'язаний із становленням історичної освіти в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя загалом. Першим завідувачем кафедри була доцент Страшко Є. М. Згодом її змінив професор Бойко О. Д. Нині посаду завідувача кафедри обіймає професор, доктор історичних наук Луняк Є. М.

Кафедра історії України, спільно з кафедрою всесвітньої історії та міжнародних відносин, є випусковою для спеціальностей 014 «Середня освіта. Історія» та 032 «Історія та археологія» бакалаврського та магістерського рівнів. Окрім того, кафедра здійснює підготовку аспірантів зі спеціальності 032 «Історія та археологія». У 2010 році з кафедри виокремилася секція права, у 2015 році з кафедри також виокремилася секція політології. Ці колишні секції кафедри в ході низки структурних реорганізацій на історико-юридичному факультеті увійшли до складу кафедри політології та права.

Нині у штаті кафедри працює 3 доктори історичних наук та 5 докторів філософії (кандидатів історичних наук). Викладачі кафедри забезпечують читання базових курсів з історії України та теорії історії, беруть активну участь у практичній підготовці студентів, здійснюють керівництво курсовими та кваліфікаційними роботами.

Кафедра історії України є потужним осередком студентського наукового життя. Її викладачі беруть активну участь в роботі Історичного наукового дискусійного клубу, виданні «Історичного альманаху», організації студентської конференції «Повсякденність ІІ Світової війни». При кафедрі діє студентська пошукова група з історії повсякдення.

Потужним є науковий доробок викладачів кафедри. Упродовж часу існування кафедри було реалізовано цілу низку науково-дослідницьких тем. В межах роботи над ними були встановлені контакти із провідними академічними та університетськими дослідницькими осередками – Інститутом історії України НАН України, Інститутом політичних і етнонаціональних відносин ім. І.Ф. Кураса НАН України, Інститутом української історіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Центром пам’яткознавства НАН України, Українським інститутом національної пам’яті, а також з історичними кафедрами Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова. Більшість викладачів кафедри залучена до реалізації міжнародних науково-дослідницьких проектів, партнерами в яких виступають науковці з Польщі, США, Франції. Впродовж 2015–2019 рр. двоє викладачів кафедри проф. Бойко О.Д. та доц. Кириленко С.О. брали участь у міжнародному проекті ЄС Еразмус+ “Програми гендерних студій: крок до демократії і миру в країнах-сусідах Європейського Союзу з різними традиціями”.

Свідченням високої оцінки викладацької та наукової роботи кафедри є неодноразові відзначення її колективу та окремих викладачів в рамках проведення рейтингів й конкурсів «Краща кафедра університету» та «Науковець року університету».

Окрім вищесказаного кафедра історії України бере активну участь в громадському житті й організації дозвілля студентів. Традиційними стали участь викладачів кафедри в проведенні творчих студентських заходів, організації екскурсій, презентацій та зустрічей зі знаковими постатями сьогодення.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative