Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

Історія кафедри

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин має славетну історію, адже бере свій відлік з середини 70-х років ХІХ ст., коли в Історико-філологічному інституті князя Безбородька була відкрита кафедра загальної історії. Наприкінці ХІХ - у першій чверті ХХ ст. професорами кафедри були такі знані вчені як Петро Іванович Люперсольський, Костянтин Володимирович Піскорський, Євген Миколайович Щепкін, Григорій Едуардович Зенгер, Олексій Іванович Покровський, Іван Григорович Турцевич, Франц В’ячеславович Режабек, Вітольд Владиславович Новодворський та ін.

За радянських часів кафедри всесвітньої історії як окремого структурного підрозділу в Ніжинському педагогічному інституті не існувало. Викладання курсів забезпечували викладачі, які перебували в штаті кафедр античної культури, суспільствознавства або історії. Лише на короткий час, після Другої світової війни, була створена кафедра загальної історії, яка проіснувала до 1956 року, коли історичне відділення було переведено до Полтавського педагогічного інституту.

Новітня історія кафедри розпочинається з 1 червня 1999 року, коли на підставі наказу ректора університету на базі кафедри історії було створено кафедру всесвітньої історії і кафедру історії України та правознавства. Завідувачем новоствореної кафедри було призначено доцента Петра Петровича Моціяку. У 2004 році завідувачем кафедри було обрано доцента Олександра Григоровича Самойленка, а в 2008 році новим завідувачем кафедри став професор, доктор історичних наук Владислав Миколайович Гладилін. У грудні 2014 року кафедру було перейменовано на кафедру всесвітньої історії та міжнародних відносин. З вересня 2015 року обов’язки завідувача кафедри виконував кандидат історичних наук, доцент Володимир Васильович Мартиненко, з вересня 2016 кафедру очолював доктор історичних наук, професор Степан Михайлович Свистович. З вересня 2022 р. в. о. завідувача кафедри є кандидат історичних наук, доцент Юрій Миколайович Давиденко.

У 2023-2024 навчальному році в штаті кафедри 9 науково-педагогічних працівників, у тому числі 1 професор, 7 доцентів, 1 старший викладач. 3 професори і 1 доцент працюють на кафедрі на умовах сумісництва.
 
Науково-педагогічні працівники кафедри
Штатні співробітники:

 • Кучменко Елеонора Миколаївна – доктор історичних наук, професор
 • Мартиненко Володимир Васильович – кандидат історичних наук, доцент; з 2016 р. – декан історико-юридичного факультету (з 2022 р. факультету філології, історії та політико-юридичних наук).
 • Мицик Лариса Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент
 • Давиденко Юрій Миколайович – кандидат історичних наук, доцент
 • Бровко Альона Григорівна – кандидат історичних наук, доцент
 • Дудка Раїса Анатоліївна – кандидат історичних наук, доцент
 • Желіба Олександр Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент
 • Прудько В’ячеслав Олександрович – кандидат історичних наук, доцент
 • Кедун Іван Станіславович – кандидат історичних наук, доцент
 • Лейберов  Олексій Олегович – старший викладач

 

Сумісники:

 • Дзьобань Олександр Петрович – доктор філософських наук, професор
 • Шевчук Олександр Володимирович – доктор політичних наук, професор
 • Барановський Фелікс Володимирович – доктор політичних наук, професор

Освітня діяльність кафедри

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин забезпечує викладання на кількох освітніх програмах:
014 Б Середня освіта (Історія)
014 М Середня освіта (Історія)
032 Б Історія та археологія
032 М Історія та археологія
291 Б Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 
291 М Міжнародні відносини і культурна дипломатія

Наукова діяльність кафедри

Науково-педагогічні працівники кафедри мають солідний науковий доробок з актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин. Кафедра веде науково-дослідну роботу з таких напрямків:
1. Міжнародні студії: науково-теоретичні та методичні аспекти (науковий керівник – к.і.н., доцент Л.М. Мицик);
2. Розвиток демократичної традиції у світовій історії (науковий керівник – к.і.н., доцент А.Г Бровко);
3. Інноваційні методики викладання курсів зі всесвітньої історії та міжнародних відносин (науковий керівник – к.пед.н., доцент Желіба О.В.);
4. Етнічна, міжконфесійна, соціально-економічна та політична історія Чернігівщини  (науковий керівник – к.і.н., доцент Ю.М.Давиденко)

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин підтримує творчі зв’язки зі спорідненими кафедрами Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, Київського університету імені Бориса Грінченка, Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Педагогічного університету ім. Комісії Національної Освіти у Кракові (Польща) та інших ЗВО України та зарубіжжя. Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у міжнародних проєктах та грантових програмах. Зокрема, доц. Л.М. Мицик була стипендіаткою Канадської Агенції Міжнародного Розвитку (CIDA), фонду Дж. Сороса, програми держдепартаменту США імені Фулбрайта, програми підтримки адміністрування університетів (UASP) IREX. Доцент Ю.М. Давиденко – учасник польсько-українських програм. Під його керівництвом кращі студенти факультету неодноразово були призерами конкурсу робіт молодих науковців імені Єжи Ґєдройця.

З 2017 року кафедра виступала співорганізатором Міжнародної літньої школи «Виклики для сучасної демократії: українське та польське бачення». Кафедра здійснює дослідження проблем регіональної історії та історіографії спільно з Інститутом історії України НАН України. Інститут Археології НАН України надав відкритий лист доценту І.С. Кедуну для проведення археологічних досліджень в межах Чернігівської області. Спільно з цією науковою установою проводились розвідки та розкопки в містах Ніжині та Новгороді – Сіверському.

Члени кафедри беруть активну участь в організації та роботі наукових конференцій в Україні та за її межами, Зокрема, за останні роки на базі Ніжинського державного університету нею були проведені:
• Міжнародна наукова конференція «Версальська геополітична епоха: становлення, еволюція, наслідки», Ніжин, 18-19 квітня 2019 р.
• Міжнародна наукова online-конференція «Регіональні конфлікти як соціально-політична тенденція ХХ - початку ХХІ століть», Ніжин, 19 червня 2020 р.
• ІV Міжнародна літня школа «Децентралізація в Польщі та Україні очима молоді: екологічні виклики для малих батьківщин», Ніжин, 29 липня – 5 серпня 2020 р.
• V Міжнародна наукова конференція для студентів та молодих науковців «Європейська інтеграція: історичний досвід та політичні перспективи», Ніжин, 8-9 жовтня 2020 р.
• VІ Міжнародна конференція для студентів та молодих науковців «Європейська інтеграція: історичний досвід та політичні перспективи», Ніжин, 26-27 травня 2021 р.
• Міжнародна наукова онлайн-конференція «Крах соціалізму в країнах Центрально-Східної Європи та проблеми посткомуністичної трансформації», Ніжин, 25-26 квітня 2023 р.
• Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Публічна дипломатія в умовах сучасних глобальних викликів і загроз», Ніжин, 24-25 травня 2023 р.

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин неодноразово ставала призером університетського конкурсу “Краща кафедра року”, зокрема у 2016 р. посіла друге місце, у 2017, 2019 та 2020 рр. - третє місце. Доцент Л.М. Мицик була переможницею конкурсу  “Кращий науковець університету”. Доценти Л.М. Мицик та О.В. Желіба є експертами з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative