Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Новини факультету

Контакти

КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ, ПРАВА ТА ФІЛОСОФІЇ 

Кафедру політології, права та філософії було створено у вересні 2017 року. Вона стала правонаступницею кафедри права та методики викладання історико-правознавчих дисциплін та кафедри політології та права.

З вересня 2005 року по вересень 2011 року кафедру права та методики викладання історико-правознавчих дисциплін очолювала доцент Шумна Л. П.

З вересня 2011 року по листопад 2015 року обов’язки завідувача кафедри виконував доц. Желіба О. В.

Після створення кафедри політології та права у листопаді 2015 року її завідувачем став доктор політичних наук, професор Барановський Фелікс Володимирович, який очолював і її правонаступницю – кафедру політології, права та філософії по вересень 2022 року.

З вересня 2022 року обов’язки завідувача кафедри політології, права та філософії виконує професор Городецька Ірина Альбінівна.

На кафедрі працює 7 штатних викладачів та 4 викладачі за сумісництвом, у тому числі 3 доктори наук – професори, 7 кандидатів наук – доцентів, 1 викладач – заслужений юрист України. Серед них:

 • проф. Барановський Фелікс Володимирович
 • проф. Бойко Олександр Дмитрович
 • проф. Городецька Ірина Альбінівна
 • доц. Балабан Ростислав Валерійович
 • доц. Баранова Наталія Миколаївна
 • доц. Геєць Ірина Віталіївна
 • доц. Дудка Лариса Олексіївна
 • доц. Кузьменко Юлія Володимірівна
 • доц. Кушерець Тамара Вікторівна
 • доц. Ларченко Марина Олександрівна
 • викл. Бережняк Валерій Дмитрович

Старші лаборанти кафедри – Захлинюк Марина Cергіївна, Дема Марина Cергіївна.

Кафедра політології, права та філософії є випусковою за спеціальністю 052 – Політологія (за рівнями вищої освіти бакалавр і магістр за очною та заочною формою навчання) та 081 – Право (за рівнями вищої освіти бакалавр і магістр за очною та заочною формою навчання).

Діє аспірантура з підготовки докторів філософії за спеціальністю 052 – Політологія.

Також кафедра забезпечує викладання філософських дисциплін на бакалавраті, магістратурі та аспірантурі для усіх спеціальностей.

Створені належні умови для здійснення якісної підготовки фахівців. До послуг студентів: комп’ютерний клас з вільним доступом до мережі Інтернет, наукова бібліотека зі значною кількістю навчальної та фахової літератури. Науковій діяльності студентів сприяє постійне інформування про науково-практичні конференції різних рівнів.

У рамках спеціальності 052 – Політологія у 2015 році в університеті започатковано проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ідентичності та політичні інститути» за участю провідних науковців-політологів України. Її учасниками є вчені, викладачі гуманітарних дисциплін, аспіранти та студенти. За підсумками конференції щороку видається збірник наукових праць.

Студенти спеціальностей «Політологія» та «Право» беруть активну участь у всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових студентських робіт, числених конференціях, тренінгах, семінарах та «круглих столах» з актуальних суспільно-політичних проблем. Вони мають можливість зустрітися з провідними науковцями всеукраїнського та міжнародного рівнів, видатними державними та політичними діячами, політичними експертами. В рамках навчального процесу, студенти проходять практику у органах державного управління та місцевого самоврядування, політичних партіях, що сприяє набуттю ними навичок практичної роботи та подальшій політичній соціалізації.

Студенти спеціальності «Право» також набувають досвіду практичної діяльності в органах Міністерства юстиції України, судових, правоохоронних органах та в системі органів адвокатури України.

На кафедрі діє студенський політичний клуб, де студенти-політологи можуть ділитися думками, провести дискусії з важливих питань, провести тренінги в ігровій формі.

Відкриття магістратури за спеціальністю «Право» (денна та заочна форми навчання) стало черговою ланкою у поступовому відновленні традицій вищої юридичної освіти, започаткованої в роки існування Ніжинського юридичного ліцею (1840-1875). Саме висококваліфікований склад кафедри політології, права та філософії дозволив пройти процедури ліцензування та забезпечувати якісний навчальний процес на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Викладачі кафедри в навчальному процесі використовують сучасні інноваційні технології: робота у великих та малих групах, метод проектів, мультимедійне навчання. Результатом співпраці викладачів кафедри зі студентами є написання курсових і дипломних робіт із актуальних проблем політології та права.

Кафедра проводить науково-дослідну роботу з таких напрямків:

 • політичні інститути та процеси;
 • права та обов`язки людини і громадянина, гарантії їх реалізації та забезпечення захисту;
 • інноваційні методи в навчанні;
 • особливості викладання філософських дисциплін у сучасних умовах.

Члени кафедри беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях та семінарах.

Від листопада 2010 року при кафедрі працює Центр ґендерної освіти  Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

У конкурсах «кафедра року» Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя кафедра посідала перше місце у 2016 році, друге місце у 2011, 2012, 2014, 2015 рр., третє місце у 2018 році. Професори Бойко О. Д. і Городецька І. А., ставали переможцями університетського конкурсу «науковець року».

Кафедра політології, права та філософії – твій надійний орієнтир на шляху досягнення високих професійних висот та успіху на сучасному ринку праці.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative