Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

Українська мова повністю може забезпечувати комунікативні потреби сучасного суспільства і за своїми виражальними можливостями (номінативними, формально-граматичними і стилістично-експресивними) не поступається перед жодною іншою слов’янською мовою, до яких фальсифікацій не вдавалися б давні й сьогочасні автори шовіністичної орієнтації, називаючи її діалектом то російської, то польської мови, у такий спосіб позбавляючи її місця на карті лінгвістичної Славії…

Арнольд Грищенко

 

 

Основні дати життя та діяльності академіка Арнольда Панасовича Грищенка

23 вересня 1936 р.

Народився в селі Мутичеві Ріпкинського району Чернігівської області. 

1944–1948 рр.

Учень Мутичівської початкової школи. 

1948–1951 рр.

Учень Красківської семирічної школи. 

1952–1954 рр.

Учень Ріпкинської середньої школи. 

1954–1958 рр.

Студент відділення української мови й літератури історико-філологічного факультету Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя.

1958–1959 рр.

Викладач німецької мови 5-10 класів Удайцівської середньої школи Прилуцького району Чернігівської області.

1959–1960 рр.

Директор Гучинської восьмирічної школи Ріпкинського району Чернігівської області.

1960 р.

Асистент кафедри української мови Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя.

1960–1963 рр.

Аспірант Інституту мовознавства імені О. О. Потебні АН УРСР. 

1963–1968 рр.

Молодший науковий співробітник відділу теорії української мови і структурно-математичної лінгвістики Інституту мовознавства імені О. О. Потебні АН УРСР.

1965 р.

Захистив кандидатську дисертацію на тему «Структура складносурядного речення в українській мові».

1968–1981 рр.

Старший науковий співробітник відділу теорії української мови Інституту мовознавства імені О. О. Потебні АН УРСР.

1979 р.

Захистив докторську дисертацію на тему «Історія становлення словозміни і словотвору прикметника в українській мові». 

1981–2006 рр.

Завідувач кафедри української мови Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького (нині Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова).

1985 р.

Лауреат премії імені І. Франка Національної академії наук України. 

1987 р.

Присвоєне вчене звання професора. 

1990–2006 рр.

Професор кафедри української мови Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя (за сумісництвом)

1992–2004 рр.

Голова спеціалізованої вченої ради в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

1995 р.

Заслужений діяч науки і техніки України (за заслуги в підготовці висококваліфікованих педагогічних кадрів, розвитку наукових досліджень). 

1995 р.

Обраний членом-кореспондентом Академії педагогічних наук України. 

1999 р.

Обраний дійсним членом Академії наук вищої школи України. 

1999 р.

Обраний дійсним членом Академії педагогічних наук України. 

17 грудня 2006 р.

Видатний мовознавець передчасно відійшов у вічність, назавжди залишившись у пам’яті рідних, колег та учнів неперевершеним зразком високого професіоналізму, справжньої інтелігентності, виняткової скромності, людяності, порядності, щирості й шляхетності.

Похований у м. Києві на міському кладовищі «Берківці».

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative