Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

kafedraammv@i.ua

Завідувач: кандидат педагогічних наук, доцент Таран Олена Миколаївна

 

Вивчайте  – нормативні курси

для бакалаврів :

 • 1 курс -практика усного та писемного мовлення (англійська мова);
 • 2 курс -практика усного та писемного мовлення (англійська мова); методика викладання іноземних мов;
 • 3 курс – практика усного та писемного мовлення (англійська мова), теорії основної іноземної мови (слово, речення, дискурс); методика викладання іноземних мов;
 • 4 курс – теорії основної іноземної мови (стилістика, історія англійської мови),  практика усного та писемного мовлення (англійська мова); методика викладання іноземних мов;
 • для магістрантів: основи когнітивної лінгвістики, методологія та організація наукових досліджень, комунікативні стратегії, комунікативна лінгвістика, ділова англійська мова.

 

Обирайте – курси за вибором

 • 1 курс – тривалі часові форми англійського дієслова; неозначені часові форми англійського дієслова; перфектні форми англійського дієслова; вступ до інтерпретації тексту;
 • 2 курс – країнознавство; інтерпретація англомовного роману; умовний спосіб англійського дієслова; безособові форми англійського дієслова; базові функції модальних дієслів; часові форми англійського дієслова;
 • 3 курс – модальні дієслова на позначення припущення, предикативні комплекси; функції англійського артикля (для філологів); методична підготовка;
 • 4 курс – англомовний дискурс: практикум; основи англомовного академічного письма; фонологія сучасної англійської мови; інтерпретація англомовного оповідання; основи перекладу; методика викладання іноземних мов;

 

Приєднуйтесь  – проблемні групи

 • Мовна особистість у просторі англійського медіа-дискурсу (доц. Данильченко І.В.)
 • Семантика і функції номінативних одиниць у когнітивному висвітленні (доц. Талавіра Н.М.)
 • Мовні реалії та способи їх перекладу (доц. Нагач М. В.)
 • Методики навчання англійської мови у школі (доц. Шевченко С. І.)
 • Сучасні технології викладання ІМ (доц. Карпенко Н. М.)
 • Навчальні стратегії у процесі вивчення іноземних мов у  середній школі (доц. Таран О. М.)
 • Формування міжкультурної компетентності у студентів при вивченні іноземної мови (доц. Давиденко О. В.)
 • Сучасні підходи до викладання англійської мови в початковій школі (доц. Пономаренко О. В.)
 • Сучасні тенденції у методиці викладання іноземних мов на різних ступенях освіти (доц. Смелянська В. В.)

 

Гуртки

 • Video Club (викл. Бойко О. В.)
 • Language Learners’ Club (доц. Карпенко Н. М.)

 

З історії кафедри

Кафедру було створено у 2019 році об’єднанням кафедр германської філології та англійської мови і методики викладання.

Кафедру англійської мови та методики викладання  (з 1963 по 2004 р. кафедра англійської мови) було засновано в 1963 році. У різні часи кафедру очолювали О.І. Близнюк, Л.С.Панова, В.О.Коломієць, С.В.Тезікова, О.М.Таран. Кафедра германської філології заснована 1 вересня 1992 року як кафедра англійської філології, а в 2010 році отримала назву кафедри германської філології. Обов’язки завідувача у різні роки виконували доцент Н. М. Жилко (1992-1998), доцент А. М. Трибуханчик (2001-2005), професор С. І. Потапенко (1998-2001, 2005- 2019). 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative