Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

кандидат філологічних наук, старший викладач

Закінчила у 2008 році Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)". З 2008 по 2012 працювала на посаді викладача англійської мови.

З 2012 по 2015 навчалася в аспірантурі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. З 2015 р – викладач кафедри германської філології, а з 2017 р. й по цей час – старший викладач.

Викладає такі курси: практика усного та писемного мовлення, ділова англійська мова, комунікативна лінгвістика, лінгвокогнітивні аспекти інтерпретації і перекладу текстів малої прозової форми.

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Когнітивно-риторичні функції фразеологізмів в англомовному журнальному дискурсі".

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, дискурсологія, фразеологія, конструктивна граматика, когнітивна риторика.

Має 19 наукових публікацій у фахових українських і закордонних виданнях

Вибрані публікації:

  1. Когнитивно-риторические функции англоязычных идиом в дифразеологических журнальных статьях / Т.В. Дергун // Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты. – Сочи, 2014. – № 19. – С. 89 – 95.
  2. Функції ідіом в англомовних трифразеологічних журнальних статтях: лінгвориторичний аспект / Т.В. Дергун // Нова філологія. – Запоріжжя, 2014. – № 66. – С. 74–78.
  3. Функції фразеологічних одиниць в англомовних журнальних статтях: когнітивно-риторична методика виокремлення / Т.В.  Дергун // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – Серія “Філологічні науки”. – № 4. – С. 61–66.
  4. Mishchenko T. English idioms with the meaning of blockage: constructional approach / T. Mishchenko // Cognitive Linguistics in Wroclaw Conference, Dec. 2-3, 2017. — Access: https://sites.google.com/site/coglingwroc3/a-z-full-papers

e-mail: tetyana.mishchenko@ndu.edu.ua

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative