Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

кандидат педагогічних наук, доцент

У 2001 р. закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Навчалася в аспірантурі на кафедрі педагогіки (2011 – 2014 рр.) при НДУ імені Миколи Гоголя за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. У 2015 р. успішно захистила кандидатську дисертацію.

Працює на факультеті з 2002 р. на посаді викладача кафедри англійської мови та методики викладання. Викладає практику усного та писемного мовлення, методику викладання іноземних мов, мовну практику.

Бере участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах та вебінарах. Є автором понад 25 наукових публікацій, 3 методичних рекомендацій та  навчально-методичного посібника.

Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов.

Вибрані публікації:

  1. Давиденко О.В. Взаємопов’язане навчання аудіювання та говоріння у процесі навчання іноземної мови на матеріалах bbc Learning English: Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов». – Ніжин, 2018.
  2. Давиденко О. В., Пономаренко О. В. Подкастинг як засіб формування компетентності в англомовному аудіюванні студентів молодших курсів / О. В. Давиденко, О. В. Пономаренко //Journal “Science Rise: Pedagogical Education”/ – Харків. – 2018. – №5 (25). – С. 43 – 46.
  3. Davydenko O.V, Ponomarenko O.V. Using podcasts to improve students’ listening skills: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [Universum View], (Краматорськ, 28 вересня, 2018). – С. 209 – 210. 
  4. Давиденко О. В., Пономаренко О. В. Навчання англомовного читання студентів молодших курсів на матеріалах Інтернет-новин: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики»], (Івано-Франківськ, 21-22 березня2019 р.) / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – С. 177 – 178.
  5.   Давиденко О. В., Пономаренко О. В. Навчання англомовного читання студентів молодших курсів на матеріалах Інтернет-новин: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики»], (Івано-Франківськ, 21-22 березня 2019 р.) / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – С. 91 – 93. 
  6. First Year Grammar Companion: навч. посіб. для студентів І курсу денного відділення ф-ту ін. мов / О. М. Таран, Н. М. Карпенко, Т.В. Ларіна, О. В. Пономаренко, В. П. Сливка, В. В. Смелянська, О.В. Давиденко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. – 173 с. 
  7. Давиденко О.В. Формування компетентності в діалогічному мовленні студентів-першокурсників засобами інтернет-ресурсів // Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції [Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов] (Ніжин, 27 – 28 вересня 2019 р.) / М-во освіти і науки України; НДУ [та ін.]. – Ніжин: Видавець Лисенко М М., 2019. – С. 65-67. 

 Брала участь у педагогічному експерименті в межах спільного проекту МОН України та Британської Ради в Україні «Шкільний учитель нового покоління» щодо методичної підготовки майбутніх учителів англійської мови за інноваційною програмою на 2015‒2019 роки.

У 2018 році стала членом громадської організації «Європейська освіта і наука в Україні».

e-mail: lenawd@ukr.net

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative