Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя у 1987 році. Працює у Ніжинській вищий школі з 1988 року на посадах викладача англійської мови, старшого викладача, а з 2012 доцента кафедри германської філології.

Викладає такі курси: практика усного та писемного мовлення, країнознавство, спецкурси за вибором «Канада» та «Австралія».

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Підготовка майбутніх учителів у школах професійного розвитку в США» у 2008 році.

Основний напрям наукових досліджень – порівняльна педагогіка, питання підготовки та професійного розвитку педагогів. 

У 2018 році стала членом громадської організації «Європейська освіта і наука в Україні»

Останні за часом статті та конференції:

  • Нагач М.В. Підходи до розробки нових технологій викладання іноземних мов: історія та сучасність / М.В. Нагач  // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики вищої школи». – К: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 303-306
  • Нагач М.В. Напрями професійного розвитку педагогів у США: досвід та перспективи / М.В. Нагач // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток науки в ХХІ столітті». – Х.: науково-інформаційний центр «Знання», 2018. – С. 59-65 

Має понад 40 наукових праць. Вибрані публікації:

  1. Нагач  М.В. Колективний професіоналізм у підготовці майбутніх учителів: досвід педагогічної освіти США / М. В. Нагач // Наукові записки. Серія “Психолого-педагогічні науки” / [за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко]. –  – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя. – 2011. – № 3. – С. 156–160.
  2. Нагач  М.В. Застосування методу проектів у вивченні іноземних мов / М. В. Нагач // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів : ЧНПУ. – 2012. – Вип. 101. –  С. 235-238. –  (Серія : Педагогічні науки).
  3. Нагач  М.В. Підготовка майбутніх учителів у школі: досвід педагогічної освіти США / М. В. Нагач // Порівняльно-педагогічні студії. – Умань: УДПУ. – 2013. - №2 (16). – С.126-133.
  4. Нагач  М.В. Професійний розвиток педагогів у США: досвід та перспективи / М. В. Нагач // Наукові записки. Серія “Психолого-педагогічні науки” / [за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя. – 2013. – № 3. – С. 186–191.
  5. Нагач М.В. Курс лекцій з країнознавства / [Навчальний посібник]. – Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2014. – 217с.
  6.  Нагач М.В. Підготовка студентів до інтеграції у суспільне життя у процесі вивчення іноземних мов / М.В. Нагач // Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по матеріалам 15 международной заочной научно-практической конференции «Развитие науки в ХХI веке» 2 часть; г. Харьков: сборник со статьями. – Х: научно-информационный центр «Знание»; 2016. – С. 99-104.
  7. Нагач М.В. Підходи до розробки нових технологій викладання іноземних мов: історія та сучасність / М.В. Нагач // Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики: Матеріали міжнародної науково-методичної конференції / – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 303-306.
  8. Нагач М. В. Практичний курс англійської мови IV курс / уклад.: Нагач М.В. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. 

Регулярно бере участь у семінарах та конференціях з порівняльної педагогіки.

e-mail: maryna.nagach@ndu.edu.ua

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative